Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Google Discussiegroepen gebruiken met Postini-services

U kunt Google Discussiegroepen in Google Apps gebruiken met een Postini-service. Als u een zelfstandige versie van een Postini-service gebruikt (in plaats van de geïntegreerde versie), moet u echter mogelijk een paar configuratiewijzigingen in de Postini-service doorvoeren.

Als u niet zeker weet welke versie u heeft, logt u in op de beheerdersconsole voor Google Apps. Als de link Postini-services (actief) wordt weergegeven, beschikt u over de geïntegreerde versie.

Google Groups en geïntegreerde Postini-services

Als u gebruikmaakt van Message Security for Google Apps, een versie van Postini die met Google Apps wordt geïntegreerd, hoeft u geen configuratiewijzigingen door te voeren om Google Discussiegroepen te gebruiken. Alle groepen die u via Google Apps maakt, worden automatisch met de Postini-service gesynchroniseerd en beveiligd tegen spam en virussen. Nieuwe groepen in Google Apps worden na ongeveer 15 minuten toegevoegd aan de Postini-service. Als Google Groups for Business is ingeschakeld, geldt deze synchronisatie ook voor groepen die door gebruikers worden gemaakt.

Om te voorkomen dat de quarantainemeldingen van de Postini-service naar de volledige mailinglijst van een groep worden gestuurd, worden uw groepen in Google Apps aan de Postini-service toegevoegd als aliassen van uw Google Apps/Postini-beheerdersaccount. Als u de aliassen voor uw beheerdersaccount wilt bekijken, meldt u zich aan bij uw Postini-service. Klik vervolgens op Organisaties en gebruikers > Gebruikers en vink het selectievakje Aliasen aan.

Als u tevens Message Discovery for Google Apps (een service voor berichtarchivering) gebruikt:

  • Alle berichten die naar groepen worden verzonden, worden automatisch gearchiveerd voor elk groepslid met een account in uw Google Apps-domein.
  • Omdat groepen aan uw Postini-service worden toegevoegd als aliassen van uw Google Apps/Postini-beheerdersaccount, kan de beheerder de berichtenarchieven voor alle leden van groepen bekijken.
Google Discussiegroepen en zelfstandige Google Message Security

Google Apps synchroniseert niet automatisch groepsadressen met de zelfstandige service Google Message Security (of Google Message Discovery). U moet daarom mogelijk uw service configureren om te zorgen dat:

  • Berichten bij discussiegroepen worden bezorgd.
  • Beleid wordt toegepast op berichten die aan de groepen worden verzonden.
  • Groepen worden beveiligd tegen spam.

Welke configuratie wordt aanbevolen, hangt er vanaf of Google Groups for Business is ingeschakeld.

Als Google Groups for Business is ingeschakeld:

Bezorging van berichten: als u gebruikers toestaat hun eigen groepen te maken en u ze niet handmatig aan Message Security wilt toevoegen, raden we de volgende configuratie aan:

Schakel Non-Account Bouncing uit en zorg dat Non-Account Virus Blocking is ingeschakeld. Met deze configuratie kunnen personen buiten uw domein berichten naar groepen sturen die niet zijn toegevoegd aan uw Message Security-service en worden berichten op virussen gefilterd. Ga voor deze instellingen naar de beheerconsole van Message Security en kies de pagina Algemene instellingen voor de organisatie die uw gebruikers bevat.

Als u gebruikers niet toestaat discussiegroepen te maken die berichten accepteren van personen buiten uw domein, kunt u Non-Account Bouncing ingeschakeld laten. Gebruikers kunnen hun groepen nog wel gebruiken voor interne communicatie, zoals discussieforums, en om inhoud te delen.

Beleid: met deze configuratie voegt u geen door gebruikers gemaakte groepen toe aan uw Message Security-service, zodat inkomend of uitgaand beleid dat u heeft gemaakt in uw Message Security-service niet wordt toegepast op door gebruikers gemaakte groepen.

Spambeveiliging: groepen die u niet aan uw Message Security-service toevoegt, worden niet tegen spam beschermd. U kunt eventueel ook alleen groepen die externe berichten accepteren, aan de Message Security-service toevoegen.

Als Google Groups for Business niet is ingeschakeld:

Bezorging van berichten: in dit geval kunnen alleen beheerders groepen maken, dus raden we u aan nieuwe groepen die u maakt, toe te voegen aan de Message Security-service.

Spambeveiliging: alle groepen die u aan de Message Security-service toevoegt, worden beschermd tegen spam van externe afzenders.

Beleid: als u beleid heeft gemaakt voor inkomende en uitgande bijlagen en inhoud, wordt dit met de Message Security-service toegepast op berichten die worden verstuurd naar groepen die u aan de Message Security-service toevoegt.

Als u groepen toevoegt aan de Message Security-service:

We raden u sterk aan groepen altijd als aliassen toe te voegen aan de juiste gebruikers (zoals groepseigenaars) in de Message Security-service. Zo voorkomt u dat de Message Security-service welkomst- of quarantainemeldingen naar de gehele ledenlijst van een groep verzendt.

Info over archiveren en groepen:

Als u Google Message Discovery (omvat een service voor berichtarchivering) gebruikt, worden alle berichten die naar groepen worden verzonden, automatisch gearchiveerd voor elk groepslid met een account in uw Google Apps-domein.

Was dit artikel nuttig?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw Apps for Work-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met Apps for Work.