Migrera e-postlistor till Google Grupper

Du kan överföra dina befintliga e-postlistor (e-postgrupper) på en LDAP-server till Google Grupper med Google Cloud Directory Sync (GCDS) eller Admin SDK:s Directory API.

Google Cloud Directory Sync

Använd GCDS och skapa nya grupper för en e-postlista på LDAP-servern som du vill använda med organisationens G Suite-konto. När du använder GCDS synkroniseras enbart grupper och medlemmarna i dem, inte innehållet eller inställningarna för grupperna.

GCDS ger enkelriktad synkronisering så att du kan fortsätta att behålla dina grupper på LDAP-servern och sedan synkronisera dem regelbundet med Google Grupper.

Så här fungerar synkroniseringen

Synkronisering fungerar enbart med grupper som skapats på Googles administratörskonsol. Det innebär grupper som antingen lagts till direkt av en administratör eller grupper som migrerats från din LDAP-server via GCDS. Om tjänsten Groups for Business har aktiverats ignoreras grupper som skapats av användarna i GCDS (version 1.6.12 eller senare).

Följande sker varje gång du kör GCDS:

 • Skriver över medlemslistan, ägare och beskrivning för grupper som också finns på LDAP-servern, men ignorerar åtkomstinställningarna för dessa grupper
 • Tar bort grupper som inte också finns på LDAP-servern

Däremot kan du skapa exkluderingsregler i GCDS så att specifika grupper inte skrivs över eller tas bort.

Om Groups for Business har aktiverats

Följande sker varje gång du kör GCDS:

 • Ignorerar alla grupper som användare eller administratörer har skapat med hjälp av användargränssnittet i Groups for Business
 • Ignorerar gruppers diskussionsarkiv och alla inställningar som enbart är tillgängliga i gränssnittet för tjänsten Groups for Business
 • Lägger inte till grupper som du har skapat på LDAP-servern som har samma adress som en grupp som redan skapats av en användare
Admin SDK:s Directory API

Använd Directory API och skapa ditt eget verktyg för att synkronisera e-postlistor på LDAP-servern med G Suite. Det här alternativet kräver programmeringskunskaper.

Standardinställningar för migrerade grupper

Grupper som du migrerar till Google Grupper får följande åtkomstinställningar som du kan redigera efter migreringen:

 • Vem kan visa: Alla medlemmar i gruppen.
 • Registrering: Lista inte den här gruppen.
 • Vem kan visa medlemmar: Endast ansvariga och ägare kan visa listan gruppmedlemmar.
 • Vem kan gå med: Alla i organisationen kan begära att få gå med.
 • Tillåt externa medlemmar: Ej tillåtet.
 • Vem kan skicka meddelanden: Alla på domänen kan göra inlägg.
 • Tillåt inlägg från webben: Tillåtet.
 • Vem kan bjuda in nya medlemmar: Enbart ansvariga och ägare.
 • Meddelandemoderering: Ingen moderering.
 • Meddelandearkivering: Arkiv har inaktiverats.
 • Tillåt extern e-post: Ej tillåtet.

Om Groups for Business har aktiverats kan delningsinställningen för Groups for Business gälla för alla migrerade grupper.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?