Google Gruplar İşletme Sürümü paylaşım seçeneklerini ayarlama

Gruplar İşletme Sürümü paylaşım seçenekleri aşağıdakileri belirler:

 • Kuruluşunuz dışından kullanıcıların grupları görüntüleyip görüntüleyemeyeceği ve gruplara katılıp katılamayacağı
 • Kuruluşunuzdaki kullanıcıların kendi gruplarını oluşturup oluşturamayacağı
 • Grup yöneticilerinin, kuruluşunuz dışından kişileri gruplara ekleyip ekleyemeyeceği
Not: Grup üyeleri her zaman kendi grup üyeliklerini yönetebilir. Grubun ayarlarına bağlı olarak, kendilerini gruplara ekleyebilir ve e-postayla ileti almayı veya almamayı tercih edebilirler.

Gruplar İşletme Sürümü için paylaşım seçeneklerini ayarlama

Bu özellik için Google Grupları İşletme Sürümü açık olmalıdır.

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolu Ana sayfasında, Uygulamalar ardından G Suite ardından Google Grupları İşletme Sürümü'ne gidin.

  Uygulamalar seçeneğini görmek için alt taraftaki Diğer denetimler'i tıklamanız gerekebilir.

 3. Paylaşım ayarları'nı veya Gelişmiş ayarlar'ı tıklayın.
 4. Paylaşım Seçenekleri bölümünde tercihlerinizi belirtin. Her bir seçeneğe ilişkin ayrıntılar için aşağıya bakın.

Kullanılabilir paylaşım seçenekleri

Bu alanın dışında - gruplara erişim

Gruplarınıza harici erişimi denetlemek için şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

 • İnternette herkese açık: Kuruluşunuzdan veya kuruluşunuzun dışından herkes Gruplar dizininizdeki grupların listesini görüntüleyebilir. Kullanıcılar, grubun ayarlarına bağlı olarak aşağıdakileri yapabilir:
  • Grubun tartışma arşivini de içeren bilgi sayfasını görüntüleme
  • Grup aboneliklerini yönetme
  • Gruba ileti gönderme

  İnternette herkese açık'ı seçerseniz şu seçenekleri de belirtebilirsiniz: Üye ve e-posta erişimi:

  • Grup sahipleri bu alanın dışından üyelere izin verebilir: Grup sahipleri, harici adreslere sahip üyeleri gruplarına ekleyebilir. Sahipler, kuruluşunuz dışından kullanıcıların, gruplarına katılmalarına da izin verebilir. Daha sonra bu seçeneği devre dışı bırakırsanız, kullanıcıların gruplarına eklenmiş harici adreslerin tümü bu gruplarda kalır.
  • Grup sahipleri bu alanın dışından gelen e-postalara izin verebilir: Grup sahipleri, kuruluşunuzun dışından kullanıcıların, gruplarına e-posta göndermesine izin verebilir. Bu seçeneği belirlerseniz İnternetteki herkesin ileti göndermesine de izin ver adlı yeni bir seçenek kullanılabilir hale gelir. Bu seçenek, Ekip altındaki "Yeni grup oluşturma" sayfasında görünür ve yöneticiler tarafından istenildiğinde kullanılabilir.
 • Gizli: Gruplar hizmetiniz kuruluşunuzdaki kullanıcılarla sınırlıdır. Ancak zaten harici üyelerin bulunduğu gruplarda üyeler, gruplarına e-posta göndermeye devam edebilir.
Varsayılan Konuları Görüntüleme izni

Konuları kimlerin görebileceğine dair varsayılan bir ayar belirtebilirsiniz. Grup sahipleri ve yöneticileri varsayılan ayarı koruyabilir veya değiştirebilir.

Not: Bu ayar Yönetici konsolu grupları ve Cloud Directory API'leri aracılığıyla oluşturulan gruplar için kullanılamaz.

Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Seçenek Açıklama
Yalnızca sahipler Yalnızca sahip rolündeki kullanıcılar grubun konularını görebilir.
Sahipler ve yöneticiler Yalnızca sahip veya yönetici rolündeki kullanıcılar grubun konularını görebilir.
Grubun tüm üyeleri Üye rolüne sahip olan herkes grubun konularını görebilir.
Etki alanındaki tüm kullanıcılar Alanınızdaki herkes, grup üyesi olsun veya olmasın grubun konularını görebilir.*
İnternetteki herkes Kuruluşunuzun dışından kullanıcılar da dahil olmak üzere herkes grubun konularını görebilir.**

* Bu alanın dışında - gruplara erişim ayarını Herkese açık'tan Gizli'ye çevirirseniz, Varsayılan konu görüntüleme izni ayarı otomatik olarak İnternette herkese açık'tan Alandaki tüm kullanıcılar'a değişir.

** Bu alanın dışında - gruplara erişim ayarı için Gizli'yi seçtiyseniz bu seçenek otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Grup oluşturma

Grup oluşturmak için şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

Seçenek Açıklama
İnternetteki herkes grup oluşturabilir Kuruluşunuzdaki kullanıcılar ve internetteki herkes Gruplar hizmetinizi kullanarak grup oluşturabilir. Bu ayar yalnızca grup erişimi için İnternette herkese açık seçeneği belirlendiyse geçerlidir.
Bu alandaki herkes grup oluşturabilir Yalnızca kuruluşunuzdaki kullanıcılar Gruplar hizmetinizi kullanarak grup oluşturabilir. Daha sonra bu seçeneği devre dışı bırakırsanız kullanıcı tarafından oluşturulmuş mevcut gruplar etkin kalır. Mesajlar, kullanıcı tarafından oluşturulmuş gruplara gönderilmeye devam edebilir.
Yalnızca alan yöneticileri grup oluşturabilir Kuruluşunuzdaki yöneticiler grup oluşturabilir. Kullanıcılar kendi gruplarını oluşturamaz, ancak grup aboneliklerini yönetmek için kendilerine ait Gruplarım sayfasına ve Gruplar dizininize erişebilir.
Kullanıcılar tarafından oluşturulan gruplara son ek ekle
 • Kullanıcılar tarafından oluşturulan grupların adreslerine sizin belirlediğiniz bir metni otomatik olarak ekler. Örneğin, "-kullanıcı-tarafından-oluşturulan" sonekini belirlerseniz ve bir kullanıcı "egitim@altostrat.com" grubunu oluşturursa gerçek grup adresi "egitim-kullanıcı-tarafından-oluşturulan@altostrat.com" olur. Bu seçeneğin belirtilmesi kullanıcıların daha önceden oluşturduğu grupları etkilemez. Bu seçeneği şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
  • Yönetici konsolundaki Gruplar listesinde kullanıcı tarafından oluşturulmuş grupları ayırt etmek. Grup adreslerinden belirgin bir şekilde ayrılmasını sağlamak için son ekin başında tire kullanmanızı öneririz.
  • Kullanıcıların, siz veya diğer yöneticiler tarafından kullanılması gerekebilecek "herkes@alaniniz.com" gibi grup adresleri oluşturmamalarını sağlamak.
Üye ve e-posta erişimi

Harici kullanıcıların bir gruba ileti gönderebilmek için ilgili gruba katılmalarını zorunlu kılabilirsiniz.

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolu Ana sayfasında, Gruplar'a gidin.

  Gruplar seçeneğini görmek için alt taraftaki Diğer denetimler'i tıklamanız gerekebilir.

 3. Bir grubun adını tıklayın.
 4. Ayarlar bölümünde Erişim ayarları'nı tıklayın.
 5. Erişim türü altında, Yayın paylaşma bölümünde:
  1. Grup Sahipleri, Grup Yöneticileri ve Grup Üyeleri'nin kutularını işaretleyin.
  2. Kuruluşun Tamamı ve Harici kutularının işaretini kaldırın.
 6. Kuruluşunuzun dışından üyelere izin verin seçeneğini etkinleştirin. 

  Not: Yöneticiler, Yönetici konsolu'nu kullanarak istedikleri zaman gruplara dışarıdan üye ekleyebilir. 
 7. Kaydet'i tıklayın. 
Grup görünürlüğü

Görünürlük ayarları, grupların Gruplar dizininde nasıl görüneceğini yönetir. Ancak, yönetici olarak yeni gruplar için varsayılan ayarları seçebilirsiniz.

Not: Grup üyeleri, ait oldukları grupları her zaman Gruplar dizininde görebilir ve grup sahipleri kendi gruplarının görünürlük ayarlarını değiştirebilir.  

 • Grup sahipleri, gruplarını dizinde gizleyebilir: Grup sahiplerinin grup görünürlüğünü kısıtlamasına olanak tanır. Bu seçenek tercih edildiğinde, grubu Gruplar dizininde yalnızca grup üyeleri görüntüleyebilir.
 • Yeni oluşturulan grupları, grup dizininde gizle: Yeni grupların görünürlüğünü otomatik olarak yalnızca üyelerle kısıtlar. Grup sahipleri bu ayarı geçersiz kılabilir.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?