Hantera inställningar för Google Grupper för organisationen

Aktivera eller inaktivera Groups for Business


Den här artikeln gäller G Suite-administratörer. Om du vill hantera dina egna grupper besöker du hjälpen om Google Grupper.” ”

Google Groups for Business är en bastjänst i G Suite. Som administratör kontrollerar du organisationens inställningar för den här tjänsten på Googles administratörskonsol. Groups for Business-inställningar och din G Suite-licenstyp avgör vad din organisation kan göra i gränssnittet för Google Grupper, groups.google.com.


Öppna alla  |  Stäng alla


Så här aktiverar eller inaktiverar du Groups for Business

Se till att du uppfyller licenskraven
Licenstyp för G Suite Inställning för Groups for Business Detta kan du göra i groups.google.com
Alla G Suite-licenser
 • Skapa och ta bort grupper
 • Hantera gruppmedlemmar och roller
 • Hantera gruppbehörigheter
 • Visa och redigera gruppinställningar
G Suite Basic eller senare – uppgradera till G Suite Basic

Alla ovanstående plus:

 • Lägga upp meddelanden i Grupper
 • Moderera och arkivera gruppmeddelanden
Alla G Suite-licenser Av
 • Grupper (grupper.google.com) är inte tillgängliga för organisationen. Om tilläggstjänsten Google Grupper har aktiverats för organisationen kan användarna fortfarande visa externa grupper från sina konton i organisationen. Ytterligare Google-tjänster.
 • Du kan skapa e-postlistor i administratörskonsolen eller i Groups API när Groups for Business är Av. 
Aktivera eller inaktivera Groups for Business

Innan du börjar: Gör så här om tjänsten ska aktiveras eller inaktiveras enbart för vissa användare: Samla kontona i en organisationsenhet (om du vill ställa in olika åtkomst per avdelning) eller i en konfigurationsgrupp (om du vill ställa in olika åtkomst för grupper av användare på olika avdelningar, eller inom en avdelning).

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar på administratörskonsolens startsidaföljt avG Suiteföljt avGoogle Groups for Business.
 3. Längst upp till höger om den grå rutan klickar du på Redigera tjänst .
  Till vänster visas organisationen på toppnivå samt eventuella organisationsenheter.

 4. Om du vill aktivera eller inaktivera en tjänst för alla inom organisationen klickar du på På för alla eller Av för alla och sedan på Spara.

 5. Så här aktiverar eller inaktiverar du en tjänst enbart för användare i en organisationsenhet:

  1. Välj organisationsenheten till vänster.
  2. Välj eller Av.
  3. Behåll tjänsten på eller av även om den slås på eller av för den överordnade organisationen genom att klicka på Åsidosätt.
  4. Välj ett alternativ om organisationens status redan är Åsidosatt:
   • Om du väljer Ärv återställs inställningen så att den stämmer överens med den överordnade.
   • Om du väljer Spara sparas din nya inställning (även om den överordnade inställningen ändras).

  Läs mer om organisationsstrukturen.

 6. Om du vill aktivera en tjänst för en grupp av användare inom en organisationsenhet eller i olika organisationsenheter väljer du en åtkomstgrupp. Mer information finns i Slå på en tjänst för en grupp.
Det tar normalt ett par minuter innan ändringar träder i kraft, men det kan ta upp till 24 timmar. Mer information finns i Så här sprids ändringar i Googles tjänster.  

Vad händer om du ...

Har befintliga grupper på administratörskonsolen

När du har aktiverat Google Groups for Business blir grupper som du redan har skapat med kontrollen Grupper på Googles administratörskonsol synliga i företagets Grupper-katalog, beroende på synligheten för varje grupp. (Det kan ta upp till sex timmar innan grupperna visas.) Dina befintliga grupper behåller sina nuvarande delningsinställningar.

Stäng AV Groups for Business

Om du stänger av Groups for Business:

 • Organisationen har inte åtkomst till Google Grupper (groups.google.com/a/mindomän.com) – din organisation har inte åtkomst till avancerade funktioner, till exempel:
  • Diskussionsarkiv för grupper
  • Inställningar för medlem och prenumeration
  • Inställningar för sidfötter för gruppmeddelanden, ämnesradsprefix och meddelandemoderering
 • Befintliga grupper tas inte bort – grupper som du eller användarna har skapat finns kvar på ditt G Suite-konto. Personer som får göra inlägg i gruppen kan fortfarande göra det via e-post. Om du vill förhindra att en grupp används måste du också radera den.
 • Du kan fortfarande få åtkomst till grupper på administratörskonsolen – som administratör har du fortfarande åtkomst till alla grupper på kontot via Googles administratörskonsol.
Slå PÅ Groups for Business igen

Om du senare aktiverar Groups for Business igen:

 • Åtkomst till Google Grupper återställs – du och användarna kan få åtkomst till avancerade inställningar för grupperna på groups.google.com. 

 • Borttagna grupper återställs inte – om du tar bort grupper efter att du har inaktiverat Groups for Business återställs inte dessa grupper.

 • Åtkomst till arkiverade meddelanden återställs — för grupper som har aktiverat meddelandearkivering innehåller arkivet gruppmeddelanden som publicerades när Groups for Business var avstängt. Meddelandearkivering för grupper påverkas inte om du stänger av eller slår på Groups for Business. Användare kan dock bara få åtkomst till meddelandearkivet om Groups for Business är på.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?