Hantera gruppmedlemmar

Tilldela en grupproll till användare

När du har lagt till en användare i en grupp i Google Grupper eller Google Groups for Business kan du tilldela personen en roll som bestämmer vad han eller hon kan göra i gruppen. Du kan tilldela samma roll till flera användare. Vissa roller är bara tillgängliga om du använder Groups for Business. 

Typer av grupproller

Ägare

Som administratör är du automatiskt ägare till alla grupper på din domän, inklusive grupper som användare skapar. Du kan tilldela rollen Ägare till en användare. En grupp kan dock inte vara ägare till en annan grupp. Användare som inte har Google-konton kan inte tilldelas rollen Ägare via administratörskonsolen.

Om du använder Groups for Business ...

Användare är automatiskt ägare av grupper som de skapar, men du kan ta bort äganderätten om du vill. Gruppägare kan:

 • Skicka meddelanden till gruppen
 • Lägga till eller ta bort gruppmedlemmar
 • Ändra medlemsroller (exempelvis, från medlem till ägare)
 • Ändra gruppens inställningar
 • Ta bort gruppen

Om du inte använder Groups for Business ...

Administratörer på din domän som är ägare kan göra allt som anges ovan. Användare som är gruppägare kan bara skicka meddelanden till gruppen och visa medlemmarna (de har ingen annan kontroll över gruppen).

Ansvarig

Ansvariga kan göra allt som en ägare kan, förutom att göra en annan medlem till ägare eller ta bort gruppen. En grupp kan inte vara ansvarig för en annan grupp. Användare som inte har Google-konton kan inte tilldelas rollen Ansvarig via administratörskonsolen.

Medlem

Beroende på gruppens inställningar kan medlemmarna eventuellt skicka meddelanden till gruppen. Om Groups for Business är på kan medlemmarna eventuellt även:

 • Prenumerera på en grupp
 • Visa diskussionsarkiven för en grupp
 • Visa en grupps medlemmar
 • Sluta prenumerera på gruppen
Övriga roller

Du kan skapa anpassade roller med specifika behörigheter. Läs mer om att skapa anpassade roller.

Se eller ändra en användares roll

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Grupper på startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser grupper på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på namnet på gruppen följt av Medlemmar
 4. (Valfritt) Om du vill filtrera listan över medlemmar klickar du högst upp på Lägg till ett filter och väljer ett filter. Ange text att söka efter och klicka på Tillämpa för att filtrera ytterligare.
 5. Under Roll för användaren du vill ändra klickar du på nedåtpil Nedåtpil följt av den nya rollen.
 6. Upprepa stegen om du vill ändra rollen för andra användare.
 7. Klicka på Spara längst ned.

Ge flera användare samma roll

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Grupper på startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser grupper på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på namnet på gruppen följt av Medlemmar
 4. Markera rutan bredvid varje användare vars roll du vill ändra.
 5. Klicka på Massändra följt av Roll högst upp.
 6. Markera rollen och klicka på Tillämpa.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?