Gränser för sändning

Är du utelåst från kontot? Google Apps-administratörer kan kontrollera användarlistan i Googles administratörskonsol och hitta information om vilka gränser du överskridit och när åtkomsten kommer att återställas. I vissa fall kan en kontoadministratör för Google Apps for Business, Government eller Education återställa Gmail-avstängningen.

För att våra system ska fungera väl och dina konton vara säkra är mängden e-post som en användare kan skicka i Google Apps begränsad. Begränsningen gäller hur många e-postmeddelanden som kan skickas per dag och antalet mottagare per meddelande. När någon av dessa gränser har nåtts kan en användare inte skicka nya meddelanden men han/hon kan fortfarande få åtkomst till sitt konto och ta emot inkommande e-post.

Följande gränser gäller för Google Apps for Business och Education samt användare med testdomäner:

Gränstyp Beskrivning Business/Education Testanvändar
Meddelanden per dag Daglig sändningsgräns* 2 000 500
Meddelanden som vidarebefordras automatiskt Meddelanden som vidarebefordras automatiskt från ett annat konto. Dessa ingår inte i den dagliga sändningsgränsen för att skicka. 10 000 10 000
Automatisk vidarebefordran via e-postfilter Kontofilter som automatiskt vidarebefordrar e-post 20 20
Mottagare per meddelande Adresser i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia för ett enskilt e-postmeddelande* 2 000 (500 externa) 2 000 (500 externa)
Mottagare per meddelande (skickat via SMTP av användare med POP eller IMAP) Adresser i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia för ett enskilt e-postmeddelande* 99 99
Totalt antal mottagare per dag Enskilda adresser räknas i varje skickat e-postmeddelande. 5 e-postmeddelanden till 10 adresser räknas som 50 mottagare* 10 000 10 000
Externa mottagare per dag E-postadresser utanför din primära domän, inklusive domänalias och alternativa domäner 3 000 3 000
Unika mottagare per dag Enskilda adresser räknas en gång per dag. 5 e-postmeddelanden till 10 adresser räknas som 10 unika mottagare* 3 000 (2 000 externa) 3 000 (500 externa)

*gäller både interna och externa mottagare

Gränserna kan ändras utan föregående meddelande för att skydda Googles infrastruktur. Gränserna per dag tillämpas under en rullande 24-timmarsperiod (inte under en fast tid på dygnet).

Efter en uppgradering till Google Apps for Business eller Education kan det ta lite tid innan gränserna för dina Google Apps-konton uppdateras:

  • Om domänen har sex eller fler användare kan gränserna uppdateras efter den första faktureringscykeln.
  • Om domänen har färre än sex användare kan gränserna vara lägre under flera faktureringscykler. Gränserna kan uppdateras när domänen har fakturerats motsvarande värdet för sex månatliga användarprenumerationer.

Om din organisation använder inställningen för SMPT-relätjänst för att dirigera utgående e-post via Google gäller andra sändningsgränser. Du hittar mer information om sändningsgränserna för SMTP-relätjänsten här.

Effekter

Stoppet för att skicka nya e-postmeddelanden varar normalt i en timme, men kan vara i upp till 24 timmar. Användaren kan komma åt och använda kontot som vanligt efter detta. Då återställs gränserna för att skicka automatiskt.

Ändamål

Rekommendationer

Om du behöver skicka ovanligt stora mängder e-post, kanske vid en marknadsföringskampanj, kan du fundera på alternativ till vanlig e-post, exempelvis:

  • Google Groups for Business. Distribuera meddelanden till många e-postadresser via en enda adress. Till exempel kan administratörer använda grupper för att kontakta alla användare i organisationen genom att lägga till alla på domänen i en e-postlista. För alla frågor som rör grupper hänvisar vi till gränserna för Google Grupper.

  • Google Apps Marketplace. Hämta kompatibla applikationer. (Marketplace-lösningar skapas av tredjepartsutvecklare för en allmän målgrupp. Google erbjuder inte teknisk support för Marketplace-appar.) Här kan du ta del av resultaten för "e-postmarknadsföring."
     
  • Google App Engine for Mail(För utvecklare) Öka e-postgränserna genom att skapa en anpassad app.

  • Om du har en lokal e-postserver kan du skicka till mottagarna direkt och undvika sändningsgränserna. Denna lokala server ska också läggas till i din SPF-post så att meddelandena inte markeras som skräppost.

  • Om e-postmottagare anmäler meddelanden som skräppost läser du våra riktlinjer för massutskick och metodtips och säkerställer att alla mottagare är villiga att ta emot e-postmeddelandena. Du kan även kontrollera vilka e-postinställningar för felaktigt konfigurerade regler eller filter för vidarebefordran som gör att dessa meddelanden skickas ut.