Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Google Apps heter nu G Suite. Samma tjänst, nytt namn. Mer om namnändringen.

Sändningsgränser för e-post i G Suite

Om du överskrider sändningsgränserna för e-post i G Suite kan du se ett felmeddelande som:

 • Du har nått en gräns för att skicka e-post
 • Du har nått en sändningsgräns i Gmail
 • Du har överskridit maximalt antal mottagare

I G Suite begränsas hur mycket e-post en användare kan skicka. Det gör vi för att skydda våra system och dina konton. Begränsningen gäller hur många meddelanden som kan skickas per dag och antalet mottagare per meddelande. När någon av gränserna har nåtts kan en användare inte skicka nya meddelanden på upp till 24 timmar, men användaren kan få tillgång till sitt konto och ta emot inkommande e-post.

De här gränserna kan ändras utan föregående meddelande för att skydda Googles infrastruktur. Gränserna per dag tillämpas under en rullande 24-timmarsperiod och inte under en fast tid på dygnet.

Är användaren utestängd från sitt konto? G Suite-administratörerna hittar mer information om vilka gränser som nåtts och när åtkomsten återställs i avsnittet Användare på G Suite administratörskonsol. I vissa fall kan en administratör återställa Gmail-avstängningen.

Följande sändningsgränser gäller:

Typ av begränsning Beskrivning Gräns
Meddelanden per dag Daglig sändningsgräns* 2 000 (500 för testkonton)
Meddelanden som vidarebefordras automatiskt Meddelanden som vidarebefordras automatiskt från ett annat konto. Dessa ingår inte i den dagliga sändningsgränsen. 10 000
Automatisk vidarebefordran via e-postfilter Kontofilter som automatiskt vidarebefordrar e-post 20
Mottagare per meddelande Adresser i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia för ett enskilt e-postmeddelande* 2 000 (500 externa)
Mottagare per meddelande skickat via SMTP av användare med POP eller IMAP Detta inkluderar e-post som skickas via smtp-relay.gmail.com eller smtp.gmail.com Adresser i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia för ett enskilt e-postmeddelande* 100
Totalt antal mottagare per dag Enskilda adresser räknas i varje skickat e-postmeddelande. 5 e-postmeddelanden till 10 adresser räknas som 50 mottagare* 10 000
Externa mottagare per dag E-postadresser utanför din primära domän, inklusive domänalias och alternativa domäner 3 000
Unika mottagare per dag Enskilda adresser räknas en gång per dag. 5 e-postmeddelanden till 10 adresser räknas som 10 unika mottagare* 3 000 (2 000 externa, 500 externa för testkonton)

*Gäller både interna och externa mottagare

Använda SMTP-relätjänsten Om din organisation använder SMTP-relätjänsten för att dirigera utgående post via Google gäller andra sändningsgränser. Läs mer om sändningsgränserna för SMTP-relätjänsten.

Hur lång tid tar det att uppgradera från gränserna i testversionen?

Viktigt! Under testperioden höjs inte dina sändningsgränser.

När testperioden löper ut höjs sändningsgränserna automatiskt när domänen faktureras ackumulerat 30 USD (eller motsvarande belopp i din valuta). Om du har köpt din
domän från Google är beloppet som krävs för att öka dina sändningsgränser 30 USD plus kostnaden för din domän.

För att påskynda denna process kan du manuellt förskottsbetala beloppet enligt förslaget här. Det kommer att ta upp till 48 timmar att uppgradera dina sändningsgränser efter att du skickat den manuella betalningen.

Hur länge varar en avstängning?

Om ett konto når en sändningsgräns varar spärren för att skicka ny e-post normalt i 24 timmar. Efter denna period återställs sändningsgränserna automatiskt och användaren kan fortsätta skicka e-post.

Konton som identifieras som skräppostavsändare kan spärras permanent från att skicka e-post. Mer information finns i Googles policy för skräppost och otillåten användning.

Skicka e-post från en annan adress
 • I e-postdelegering tillämpas delegerarens sändningsgränser på skickade meddelanden.
 • När du skickar e-post från en annan adress tillämpas det primära kontots meddelandegränser.
 • Meddelanden som skickas via Gmails autosvar (exempelvis: automatiska svar vid frånvaro och meddelanden som skickas via regler för vidarebefordran) räknas in i sändningsgränserna för det primära kontot.
Rekommendationer för massutskick

Om du vill skicka många e-postmeddelanden samtidigt, exempelvis för marknadsföringskampanjer, kan du använda något av de följande alternativen:

 • Sprid ut masskommunikation över två dagar. Skicka exempelvis meddelanden till en grupp mottagare, vänta i 24 timmar och skicka sedan till en annan grupp.
 • Google Groups for Work. Skicka e-post till många e-postadresser med en enda gruppadress. Exempelvis kan administratörer använda grupper för att kontakta alla användare inom organisationen genom att lägga till alla på domänen i en e-postlista. Mer information finns i gränser för Google Grupper.
 • G Suite Marketplace. Hämta kompatibla applikationer. (Marketplace-lösningar skapas av tredjepartsutvecklare för en allmän målgrupp. Google erbjuder inte teknisk support för Marketplace-appar.) Här är resultat för "e-postmarknadsföring".
 • Google App Engine for Mail. (För utvecklare) Öka e-postgränserna genom att skapa en anpassad applikation.
 • Om du har en lokal e-postserver skickar du till mottagarna direkt för att undvika sändningsgränserna. Denna lokala server ska också läggas till i din SPF-post så att meddelandena inte markeras som skräppost.
 • Om e-postmottagare anmäler meddelanden som skräppost läser du våra riktlinjer och metodtips för massutskick och säkerställer att alla mottagare är villiga att ta emot e-postmeddelandena. Du bör även kontrollera att e-postinställningarna inte har felaktigt konfigurerade regler eller filter för vidarebefordran som gör att dessa meddelanden skickas ut.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på kontot

Få kontospecifik hjälp genom att logga in med e-postadressen för ditt G Suite-konto eller läs om hur du kommer igång med G Suite.