Gmail-verzendlimieten in Google Workspace

Google beperkt het aantal Gmail-berichten dat gebruikers per dag kunnen versturen en het aantal ontvangers per bericht. Zo blijven onze systemen stabiel en accounts goed beveiligd.

Als uw gebruikers een verzendlimiet voor e-mails overschrijden, zien ze een foutmelding, zoals:

 • U heeft een limiet bereikt voor het verzenden van e-mails.
 • U heeft een verzendlimiet bereikt in Gmail.
 • U heeft het maximale aantal ontvangers overschreden.

Als een van deze limieten is bereikt, kan een gebruiker maximaal 24 uur geen nieuwe berichten meer sturen. De gebruiker heeft nog wel toegang tot het Google Workspace-account en kan binnenkomende e-mails ontvangen. De gebruiker heeft ook toegang tot de andere Google-services. Na deze periode worden de verzendlimieten automatisch hersteld en kan de gebruiker weer e-mails verzenden.

Verzendlimieten

Verzendlimieten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Limieten per dag worden steeds toegepast over een periode van 24 uur, dus niet op een vaste tijd van de dag.

Opmerkingen:

Limiettype Limiet
Berichten per dag
Dagelijkse verzendlimiet.*
2000 (500 voor accounts in een proefperiode)
Automatisch doorgestuurde berichten
Berichten die automatisch worden doorgestuurd naar een ander account, niet meegenomen in de dagelijkse verzendlimiet.
10.000
E-mailfilters voor automatisch doorsturen
Accountfilters die automatisch e-mails doorsturen.
20
Ontvangers per bericht
Adressen in de velden Aan, Cc en Bcc van één e-mail.*
In totaal 2000 per bericht
(maximaal 500 externe ontvangers)
Ontvangers per bericht verzonden via SMTP (door POP- of IMAP-gebruikers) of de Gmail API
Adressen in de velden Aan, Cc en Bcc van één e-mail. Dit geldt ook voor e-mails die zijn verzonden via smtp-relay.gmail.com of smtp.gmail.com*
100
Totale aantal ontvangers per dag
E-mailadressen (ontvangers) tellen elke keer dat een bericht wordt verzonden; 5 e-mails die worden verzonden naar 10 adressen, tellen als 50 ontvangers in totaal.*
10.000
Externe ontvangers per dag
E-mailadressen buiten uw hoofddomein, inclusief domeinaliassen en alternatieve domeinen.
3000

Unieke ontvangers per dag
Elk e-mailadres (elke unieke ontvanger) telt slechts één keer per dag:

 • 5 e-mails die worden verzonden naar 10 verschillende adressen, tellen als 10 unieke ontvangers.*
 • 5 e-mails die naar 1 adres worden verzonden, tellen als 1 unieke ontvanger*
3000 (2000 externe, 500 externe voor accounts in een proefperiode)

*Is van toepassing op interne en externe ontvangers

Wat ook meetelt voor de limieten van een gebruiker

 • E-mail die vanaf een alternatief adres, of alias, van een gebruiker wordt verzonden
 • E-mail die een assistent namens u verzendt (als u dat aan een assistent overlaat)
 • E-mail die als automatisch antwoord (een Gmail-functie) wordt verzonden

Verzendlimieten voor Gmail op mobiele apparaten

Wanneer u de Gmail-app voor mobiel gebruikt in de Google Sync-modus, gelden dezelfde verzendlimieten als wanneer u Gmail gebruikt in een webbrowser (beschreven in de tabel hierboven).

Wanneer u de Gmail-app voor mobiel gebruikt in de IMAP-modus, gelden de IMAP-verzendlimieten (beschreven in de tabel hierboven).

Een opgeschort Gmail-account herstellen

In het gedeelte Gebruikers van de Google Beheerdersconsole kunnen beheerders zien welke limieten zijn bereikt. In sommige gevallen kan een beheerder actie ondernemen om de toegang te herstellen. Zie Een opgeschort Gmail-account herstellen voor instructies.

Accounts waarvan wordt gedetecteerd dat ze spam versturen, kunnen permanent worden geblokkeerd voor het verzenden van e-mail. Bekijk het beleid ten aanzien van spam en misbruik van Google.

Limieten voor groepsberichten en accounts in een proefperiode

Als u Google Groepen gebruikt in een Google Workspace-account met een kosteloze proefperiode, gelden mogelijk de volgende limieten:

 • De verzendlimieten kunnen lager zijn dan die in de tabel Verzendlimieten hierboven.
 • U kunt alleen groepsmails sturen naar ontvangers binnen uw organisatie.
 • U kunt automatische antwoorden niet inschakelen voor mensen buiten uw organisatie, zelfs niet als ze lid zijn van een groep.
 • U kunt niet instellen dat berichten die door de spamfilters van Google zijn gemarkeerd, rechtstreeks in een groep worden gepost.

De Gmail-limieten worden niet verhoogd tijdens de proefperiode. Sommige Gmail-limieten worden automatisch verhoogd zodra voor uw domein in totaal minstens $ 100 (of het equivalent in uw valuta) in rekening is gebracht en minstens 60 dagen nadat u deze betalingsdrempel heeft bereikt. Als u uw domein via Google heeft gekocht, is het vereiste bedrag voor verhoging van de limieten $ 100 plus de kosten van uw domein.

Omzetten naar een betaald account

Als u uw account wilt omzetten naar een betaald account, volgt u de stappen in Over uw kosteloze proefperiode voor Google Workspace.

Limieten voor Groepen en Drive en Editors van Documenten

De volgende limieten gelden voor Groepen en Drive en Editors van Documenten voor proefaccounts:

 • Als u Google Groepen gebruikt, kunt u alleen groepsmails sturen naar ontvangers binnen uw organisatie.
 • Als u Drive en apps als Documenten, Spreadsheets en Presentaties gebruikt, kunt u bestanden delen met ontvangers binnen en buiten uw organisatie. Als u de Gmail-limiet voor de proefperiode heeft bereikt, kunt u bestanden delen met externe ontvangers, maar krijgen deze geen e-mailmelding waarin staat dat een bestand met ze is gedeeld.

Aanbevelingen voor het sturen van bulkmail

Hier zijn een aantal manieren om te voorkomen dat limieten worden overschreden bij het verzenden van een grote hoeveelheid e-mails, zoals voor een marketingcampagne:

 • Verspreid massacommunicatie over twee dagen: Stuur berichten naar een groep ontvangers, wacht 24 uur, en stuur de berichten vervolgens naar een andere groep.
 • Stuur e-mail naar een groepsadres: Stuur e-mail naar meerdere e-mailadressen met behulp van één groepsadres. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met alle gebruikers in uw organisatie door iedereen in het domein toe te voegen aan een e-maillijst. Zie Groepen en Groepsbeleid en -limieten voor meer informatie.
 • Gebruik een Google Workspace Marketplace-oplossing: Veel externe ontwikkelaars bieden apps om bulkmail te sturen. Ga naar de Google Workspace Marketplace voor ideeën.
  Opmerking: Google biedt geen technische support voor Marketplace-apps. Marketplace-oplossingen worden door externe ontwikkelaars gemaakt voor een algemeen publiek.
 • Maak een Google App Engine-oplossing: Ontwikkelaars kunnen e-maillimieten verhogen door een aangepaste app te maken. Zie Google App Engine voor e-mail voor meer informatie.
 • Gebruik een lokale e-mailserver: Als u een lokale e-mailserver heeft, gebruik die dan om e-mail direct naar ontvangers te sturen en verzendlimieten te omzeilen. Deze lokale server moet aan uw SPF-record worden toegevoegd om te voorkomen dat berichten als spam worden gemarkeerd.
 • Bekijk onze richtlijnen voor bulkverzenden en praktische tips: Sommige e-mailontvangers markeren bulkberichten misschien als spam. U moet er daarom voor zorgen dat alle ontvangers de e-mails willen ontvangen. U kunt ook de e-mailinstellingen controleren op onjuist ingestelde doorstuurregels of filters. Zie Voorkomen dat e-mails aan Gmail-gebruikers worden geblokkeerd of gemarkeerd als spam voor meer informatie.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen