Diagram över appanvändning

Avsnittet Rapporter på Googles administratörskonsol innehåller ett antal Användningsdiagram som hjälper dig att snabbt visualisera viktiga användningstrender inom organisationen. Under tidsperioder från föregående vecka till sex månader kan du spåra teamets:

 • Aktiva användare av e-post, kalender och dokument
 • Användning av lagringsutrymme i postlåda
 • Samarbets- och delningstrender
 • Aktiva mobila enheter och Chrome-enheter
Det är enbart diagram för tjänster som är påslagna som visas.

Tips innan du börjar
 • Välj tidsperiod. Varje diagram spårar en trend som pågår under en tidsperiod som du kan ange. Välj ett intervall från föregående vecka till sex månader.
 • Identifiera aktiva användare. I vissa diagram visas användningen för användarna baserat på när de senast anslöt till en tjänst eller synkroniserade sin enhet. Detta kallas Aktiva i går, Aktiva under de senaste 7 dagarna och Aktiva under de senaste 30 dagarna. Utifrån denna information kan du ta reda på hur aktiva användarna är.
 • Visa uppgifter för dag till dag. Klicka på länken tabell-csv i diagrammet om du vill hämta data i en tabell med kommaseparerade värden (CSV). Här kan du se specifik användning för varje dag.
Gmail-diagram
 • Total/genomsnittlig e-postanvändning. Spårar totalt och genomsnittligt utnyttjande av lagringsutrymme för e-post (i MB) inom organisationen.
 • Användaraktivitet. Spårar det totala antalet användare som har utfört en åtgärd i sin e-post en viss dag (Aktiva i går) eller under de senaste 7 eller 30 dagarna (Aktiva under de senaste 7 dagarna eller Aktiva under de senaste 30 dagarna). Aktiviteter kan bland annat omfatta att logga in, öppna meddelanden, arbeta med etiketter och åtgärder med webbmail- eller pop-klienter.
Kalenderdiagram
 • Användaraktivitet. Spårar det totala antalet användare som har utfört en åtgärd i sina kalendrar en viss dag (Aktiva i går) eller under de senaste 7 eller 30 dagarna (Aktiva under de senaste 7 dagarna eller Aktiva under de senaste 30 dagarna).
Diagram i Drive och Dokument
 
Det här kan du få reda på:
 • Typer och volymer för dokument som skapas i organisationen
 • Samarbetsnätverkets omfattning
 • Skribentfördelning inom organisationen
 • Mängden oanvänt innehåll
 • Innehåll som delas inom kontra utanför organisationen

Obs! I de här rapporterna kan ett dokument vara ett textdokument, kalkylark, en presentation, ritning eller ett formulär som skapas i Google Dokument eller en fil som har överförts till Google Drive.

I de här rapporterna spåras:

 • Användaraktivitet. Antal användare som har visat eller redigerat ett enskilt dokument en viss dag (Aktiva i går) eller under de föregående 7 eller 30 dagarna (Aktiva under de senaste 7 dagarna eller Aktiva under de senaste 30 dagarna).
 • Översiktsrapport över samarbete. Totalt antal dokumentskapare och alla unika redigeringsbehöriga som har bjudits in att visa eller redigera ett dokument. En dokumentskapare räknas inte som redigeringsbehörig om inte han/hon senare bjuds in att läsa eller redigera dokumentet. Den här rapporten är inte tillämplig på flera domänkonton.
 • Totalt antal skapade dokument efter typ. Totalt antal av varje dokumenttyp som någonsin har skapats, ändrats eller visats inom organisationen.
 • Gen. antal användare som dok. delas med. Genomsnittligt antal användare som har bjudits in att visa eller redigera ett dokument en viss dag, vilket kan indikera hur många personer som deltar i utformning och granskning av innehåll i organisationen.
 • Rapport över dokumentskapare. Hur många användare har skapat upp till 5, 10, 20 eller 50+ dokument.
 • Skapade/ändrade/visade dokument per typ (dagligen). Totalt antal av varje dokumenttyp som skapats, ändrats eller visats inom organisationen en viss dag.
 • Rapporter över inaktiva dokument. Totalt antal dokument som har öppnats eller ändrats under en betydande tidsperiod, vilket kan tyda på innehåll som inte används eller underhålls.
 • Rapport över dokumentsynlighet. Totalt antal dokument som för närvarande är tillgängliga via respektive inställning för synlighet, exempelvis offentligt på internet, inom organisationen, privat och så vidare.
Diagram över mobila enheter
 • # aktiva mobila enheter – visar aktiva enheter på din domän. Den här rapporten visar, över tid, antalet aktiva mobila enheter för 7 och 30 dagar som synkroniserar med din domän.
 • # mobila enheter per OS – antalet aktiva enheter per operativsystem.
 • # mobila enheter per typ – procentandelen aktiva enheter på domänen som synkroniserar med Google via Google Synk eller Android-synkronisering. Google Synk-enheterna omfattar mobiler som ansluter till Google via Microsoft® Exchange ActiveSync® och omfattar ofta iOS-enheter och Windows Phones.
Diagram över Chrome-enheter
 • Aktiva Chrome-enheter under de senaste 7 dagarna. Antalet Chrome-enheter som synkroniserats till domänen under de senaste sju dagarna.
 • # Chrome-enheter per OS – antalet aktiva Chrome-enheter per operativsystem.