Konfigurera offlineåtkomst till dokumentredigerare

Den här artikeln är avsedd för administratörer. Om du vill veta hur du får offlineåtkomst till egna filer läser du artikeln om att arbeta med dokument, kalkylark och presentationer offline.

Som administratör kan du styra om användarna i organisationen kan få åtkomst till sina filer i Google Dokument, Kalkylark och Presentationer när deras datorer inte är anslutna till internet. Som standard är detta aktiverat för organisationer och användarna kan aktivera det i sina konton efter behov.

Om du befinner dig i Drive web offline Beta påverkar dessa kontroller alla Drive-filer och inte enbart dokumentredigerarna. Klicka på följande länk om du vill tillämpa dem på Drive web offline Beta.

Obs! Det här alternativet gäller inte Google Drive för datorn. Mer information finns i Hitta och behåll filer och mappar offline när du använder Drive för datorn.

Alternativ 1: Tillåt användarna att aktivera offlineåtkomst (rekommenderas)

Den enklaste metoden att tillåta offlineåtkomst är att aktivera offlineåtkomst för alla användare.
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avDrive och Dokument.
 3. Klicka på Funktioner och appar.
 4. Välj Tillåt användarna att aktivera offlineåtkomst (rekommenderas) bredvid Offline.
  De senaste filerna synkroniseras och sparas på användarens dator och datorer som han eller hon litar på.
 5. Tala om för användarna hur de synkroniserar filer för användning offline.

Alternativ 2: Styr offlineåtkomst från datorer med hjälp av principer

Som administratör kan du använda policyer för att styra offlineåtkomst till Dokument, Kalkylark och Presentationer på datorer med operativsystemen Windows, Mac och Linux. Detta alternativ innebär att du måste skicka hanterade policyer till varje enskild dator. Om du väljer det här alternativet innan du konfigurerar principerna förlorar användarna offlineåtkomsten om de hade sådan tidigare. 

Om du väljer det här alternativet kan användarna bara aktivera offlineåtkomst om en hanterad princip har installerats på datorn. Se instruktionerna för de olika datortyperna nedan. 

Obs! Det här alternativet är inte tillgängligt för enheter med ChromeOS eller mobila enheter (mobiler och surfplattor). 

Installera principen på alla hanterade datorer

Så här ser du till att Drive-filer kan lagras och nås offline på hanterade datorer:

 • Ladda ned konfigurationsfilerna på datorerna.
 • Distribuera filerna till datorer med Windows, Mac och Linux.

Se instruktionerna för de olika datortyperna nedan. 

Obs! Den här processen krävs inte om Tillåt alla användare att aktivera offlineåtkomst har valts. Det här alternativet gäller inte om du har verifierat via e-post.

Windows-enheter (via Microsoft-grupprincip)

 1.  Ladda ned och packa upp dessa Windows-grupprincipmallfiler:
  1. Windows ADMX

  2. Windows ADML

 2. Öppna ADMX-filen med grupprincipredigeraren och aktivera offlineåtkomst:
  • Välj Tillåtna domäner för stöd för Google Dokument Offline – tillåter användare inom de angivna domänerna att aktivera dokument offline, men offlineredigering är inaktiverad som standard.
  • Välj Autoaktiverade domäner för stöd för Google Dokument Offline – aktiverar automatiskt tillgång till offlinedokument för alla användare med denna princip. Lämna det här alternativet av om användarna måste aktivera offlineåtkomst manuellt.
 3. Uppdatera alternativvärdena med de önskade domänerna. Avgränsa flera domäner med kommatecken (t.ex. domän1.com, domän2.com och så vidare).

Obs! Om felmeddelandet Ett fel inträffade vid parsning visas betyder det att Windows inte kan analysera filnamnet, så du måste byta namn på filen. Du kan till exempel testa att ta bort understrecket i filnamnet genom att ändra GoogleDocs_WinADMX till GoogleDocsOffline.

Relaterad information

MacOS-enheter

 1. Ladda ned och redigera principen.
  1. Ladda ned macOS plist file.
  2. Öppna filen i en textredigerare.
  3. Redigera filen om du vill aktivera offlineåtkomst.
   • (Obligatoriskt) Om du vill aktivera offlineåtkomst för enheterna ersätter du den första instansen av "DIN_DOMÄN_HÄR.com" med din domän.
   • (Valfritt) Om du automatiskt vill aktivera offlineåtkomst till dokument för alla användare med denna princip, ersätter du den andra instansen av DIN_DOMÄN_HÄR.com med din domän. Lämna det här alternativet avmarkerat om användarna måste aktivera offlineåtkomst manuellt. 

    Offline access policy for MacOS
     
  4. Spara filen om den inte automatiskt sparas i redigeringsprogrammet.
 2. Skapa noden /Computers/local_computer vid behov. Mer information finns i Konfigurera appar och tillägg efter policy.
 3. Kör följande kommando för att importera den uppdaterade plist-filen eller följ instruktionerna för företagets Mac-hanteringssystem:
   

  $ dscl -u admin_username /Local/Default -mcximport /Computers/local_computer GoogleDocs_MacConfig.plist

 4. Kör följande kommando om du vill sprida ändringarna direkt:
   

  $ sudo mcxrefresh -n användarnamn

Tips! Läs mer i artikeln om att konfigurera appar och tillägg efter princip

Linux-enheter

 1. Ladda ned och redigera principen.
  1. Ladda ned Linux configuration file.
  2. Öppna konfigurationsfilen i en textredigerare.
  3. Redigera filen om du vill aktivera offlineåtkomst.
   • (Obligatoriskt) Om du vill aktivera offlineåtkomst för enheterna ersätter du den första instansen av "DIN_DOMÄN_HÄR.com" med din domän.
   • (Valfritt) Om du automatiskt vill aktivera offlineåtkomst till dokument för alla användare med denna princip, ersätter du den andra instansen av DIN_DOMÄN_HÄR.com med din domän. Lämna det här alternativet avmarkerat om användarna måste aktivera offlineåtkomst manuellt. 

    Offline policy for Linux
     
  4. Spara filen om den inte automatiskt sparas i redigeringsprogrammet.
 2. Spara konfigurationsfilen i /etc/opt/chrome/policies/managed/.

Aktivera offlineåtkomst för en hanterad dator

Aktivera offlineåtkomst efter att principen installerats och konfigurerats på alla hanterade datorer. Offlineåtkomst inaktiveras på alla datorer som inte har den hanterade principen.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avDrive och Dokument.
 3. Klicka på Funktioner och appar.
 4. (Enbart hanterade datorer) Installera principen för hanterade enheter på varje dator.
 5. Välj Styr offlineåtkomst med enhetsprinciper bredvid Offline.
  De senaste filerna synkroniseras och sparas på hanterade datorer där principen har konfigurerats.
 6. Tala om för användarna hur de synkronise rar filer för användning offline.

 


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73010
false