Synchronisatieproblemen oplossen

G Suite Sync for Microsoft Outlook

Hier leest u hoe u mogelijke synchronisatieproblemen met G Suite Sync for Microsoft® Outlook® (GSSMO) kunt oplossen.

De Log Analyzer uitproberen

Verzend uw tracebestanden naar onze GSSMO Log Analyzer. De meeste problemen worden geïdentificeerd binnen enkele ogenblikken nadat u ze heeft verzonden. Informatie over waar uw tracebestanden staan

Algemene synchronisatieproblemen  |  Problemen met e-mailsynchronisatie  |  Problemen met agendasynchronisatie  |  Andere synchronisatieproblemen

Alles openen   |   Alles sluiten

Algemene synchronisatieproblemen

In het Windows-systeemvak staat bij het GSSMO-pictogram dat GSSMO offline is

De netwerkverbinding is verbroken of Outlook is naar de offline modus geschakeld (bijvoorbeeld nadat het wachtwoord is gereset).

Ik krijg synchronisatiefouten of de synchronisatie is gestopt

Heeft u in GSSMO de groottelimiet voor het postvak ingesteld op Onbeperkt? In dat geval heeft uw lokale PST-bestand mogelijk de maximum grootte bereikt die door Outlook wordt toegestaan (20 MB). U moet de postvakgrootte verminderen in GSSMO om dit probleem op te lossen. Zie Grootte van het lokale postvak instellen voor meer informatie. U kunt ook de groottelimiet van het PST-bestand in Outlook verhogen. Bekijk de Microsoft-documentatie voor informatie over hoe u dit doet.

Wanneer mappen in Outlook worden versleept, doen zich synchronisatieproblemen voor

Wanneer u mappen versleept in Outlook om de volgorde te wijzigen, kan dit zorgen voor synchronisatieproblemen in GSSMO. Maak een nieuw profiel, dan zouden de gegevens correct moeten worden gesynchroniseerd.

Problemen met e-mailsynchronisatie

Het lokale PST-bestand van Outlook is groter dan het GSSMO-postvak

Een bericht dat in Gmail meerdere labels heeft, wordt in Outlook in elke overeenkomstige map weergegeven. Als een bericht in meerdere mappen staat, lijkt het alsof het bericht meerdere keren in Outlook staat. Daardoor kan het lokale postvak (PST-bestand) groter zijn. Er staat echter maar één exemplaar van de berichten in Outlook. Als u het binnen een map verwijdert, wordt het ook verwijderd uit alle andere mappen.

Hetzelfde bericht staat in meerdere mappen in Outlook

Een bericht dat in Gmail meerdere labels heeft, wordt in Outlook in elke overeenkomstige map weergegeven.  Het lijkt dan alsof het bericht meerdere keren in Outlook staat. Daardoor kan het lokale postvak (PST-bestand) groter zijn.

Er staat echter maar één exemplaar van de berichten in Outlook. Als u het binnen een map verwijdert, wordt het ook verwijderd uit alle andere mappen.

Bijlagen die uitvoerbare bestanden bevatten, worden niet weergegeven

G Suite staat het verzenden of ontvangen van uitvoerbare bestanden (.exe) en bepaalde andere soorten bestandsbijlagen niet toe. Deze bijlagen worden niet weergegeven in Outlook of Gmail. Er gelden ook beperkingen wanneer u .eml- of .msg-bijlagen verstuurt naar Microsoft ® Outlook-gebruikers. Zie MSG- of EML-bestanden worden niet weergegeven.

Welk bestandstypen kan ik niet verzenden of ontvangen?

.ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .exe,
.hta, .ins, .isp, .jse, .lib, .mde, .msc, .msg, .msp,
.mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe,
.vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh

In Outlook worden oudere berichten niet weergegeven (maar in de Gmail-interface wel)

Wellicht is uw lokale Outlook-postvak niet groot genoeg om alle berichten in op te slaan. GSSMO slaat de meest recente berichten lokaal op (maximaal 1 GB). De rest (maximaal 25 GB) wordt opgeslagen in de cloud, waar de berichten via de Gmail-interface kunnen worden geopend.

Als u meer berichten lokaal wilt opslaan, kunt u uw postvakgrootte verhogen. Dit wordt echter afgeraden, aangezien dit negatieve gevolgen kan hebben op de prestaties.

Ik kan geen berichten verplaatsen tussen mappen in Outlook

Als u in Outlook een bericht niet naar een andere map kunt verplaatsen, kan het zijn dat voor de doelmap geen overeenkomstig label bestaat in Gmail. Probeer een van de volgende opties om het probleem op te lossen:

 • Maak een label in Gmail dat overeenkomt met de map waarnaar u het bericht verplaatst.
 • Verwijder de map in Outlook en maak deze opnieuw.

Opmerking: U kunt geen berichten verplaatsen naar de map Concepten. U moet het bericht dan opslaan als concept.

Ik krijg synchronisatiefouten of de synchronisatie is gestopt

Heeft u in GSSMO de groottelimiet voor het postvak ingesteld op Onbeperkt? In dat geval heeft uw lokale PST-bestand wellicht de maximum grootte bereikt die door Outlook wordt toegestaan (standaard 20 GB). Dit kan fouten veroorzaken of ertoe leiden dat GSSMO niet kan synchroniseren met G Suite.

Beperk de postvakgrootte in GSSMO (zie Grootte van het lokale postvak instellen). Of verhoog de groottelimiet van het PST-bestand in Outlook. Bekijk de Microsoft-documentatie voor informatie over hoe u dit doet.

Het verzenden van grote berichten via een trage verbinding leidt tot een time-out

Als u een bericht met grote bijlagen verzendt via een trage verbinding, kan er een time-out optreden. Het bericht wordt niet verzonden en blijft in de outbox staan. Standaard treedt na 90 seconden een hardcoded time-out op.

U kunt deze periode verlengen door het Windows-register aan te passen. Voeg de volgende sleutels toe om de standaard time-outwaarden te overschrijven:

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Apps Sync\Other\ResolveTimeoutSeconds > DWORD Value = 00000030
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Apps Sync\Other\ConnectTimeoutSeconds > DWORD Value = 00000030
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Apps Sync\Other\SendTimeoutSeconds > DWORD Value = 00000600
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Apps Sync\Other\ReceiveTimeoutSeconds > DWORD Value = 00000600

Opmerking: Als u een 32-bits versie van Outlook gebruikt op een 64-bits versie van Windows, moet u deze registersleutels toevoegen op de juiste locatie voor 32-bits toepassingen. Bekijk voor meer informatie de instructies voor het gebruik van het Windows-register in Opties configureren via het register.

Hoe voeg ik deze sleutels toe aan het Windows-register?

 1. Klik in het menu Start van Windows op Uitvoeren en voer regedit in.

  Als u een 32-bits versie van Outlook gebruikt in een 64-bits versie van Windows, voert u %systemroot%\syswow64\regedit in het dialoogvenster Uitvoeren in.

 2. Ga naar HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Apps Sync\.
 3. Klik op Bewerken en vervolgens Nieuw en vervolgens Sleutel.
 4. Voer Overig in als de mapnaam.
 5. Selecteer de map Overig die u zojuist heeft gemaakt en klik op Bewerken en vervolgens Nieuw en vervolgens DWORD-waarde.
 6. Voer ResolveTimeoutSeconds in als de nieuwe waarde.
 7. Klik met de rechtermuisknop op de map waaraan u de nieuwe waarde wilt toevoegen en klik op Wijzigen.
 8. Voer onder Value Data de time-outwaarde in.
 9. Herhaal deze stappen om een DWORD-waarde te maken voor de andere time-outwaarden (ConnectTimeoutSeconds, SendTimeoutSeconds en ReceiveTimeoutSeconds).
Concepten die zijn opgeslagen in Outlook, worden niet gesynchroniseerd met Gmail

GSSMO synchroniseert geen e-mailconcepten met Gmail of andere computers waarop u Outlook gebruikt. U moet de e-mail afmaken in dezelfde client als waarin u deze bent gestart. 

Verzonden berichten staan niet in de map 'Verzonden items' in Outlook

Wanneer de standaardinstellingen zijn geselecteerd in Outlook, moeten verzonden berichten gewoon in de map 'Verzonden items' komen te staan. Als de oorspronkelijke instellingen zijn aangepast, herstelt u de standaardinstellingen:

 1. Klik in Outlook op Extra en vervolgens Opties.
 2. Klik op het tabblad Voorkeuren onder E-mail op E-mailopties.
 3. Vink het vakje aan voor Kopie van berichten opslaan in de map Verzonden items.
Berichten die uit de map 'Verzonden items' zijn verplaatst in Outlook, komen daar weer in terug

In Gmail kan een bericht later opnieuw verschijnen met het label 'Verzonden berichten'. Dan wordt het weer gesynchroniseerd met de map 'Verzonden items' in Outlook.

Dit probleem lost zichzelf op. Het kan echter 24 uur duren voordat het bericht correct is gesynchroniseerd.

Ik kan geen .msg- of .eml-bestanden zien

Als u een e-mailbericht (met een .msg- of .eml-bestand) toevoegt aan een bericht in Outlook, kunnen ontvangers die Exchange gebruiken, de bijlage niet lezen. Als u dit probleem wilt voorkomen, kunt u het bericht beter doorsturen met Outlook in plaats van als bijlage. 

Problemen met agendasynchronisatie

Uitnodigingen worden niet correct gesynchroniseerd

Dit probleem kan zich voordoen als u agenda-uitnodigingen ontvangt die niet de iCalendar-indeling hebben. Controleer in de Gmail-interface of de uitnodigingsmail de bijlage winmail.dat bevat. Als dat zo is, moet de afzender zijn Outlook-instellingen aanpassen zodat iCal wordt gebruikt:

Doe het volgende in Outlook:

 1. Klik op Extra en vervolgens Opties.
 2. Klik op het tabblad Voorkeuren op Agenda-opties.
 3. Vink onder Geavanceerde opties het vakje aan voor iCalender-indeling gebruiken bij het verzenden van vergaderverzoeken via internet.
 4. Sla de wijzigingen op. 

Deze instelling kan zijn uitgeschakeld als de afzender GSSMO gebruikt of verbinding heeft met een Exchange-server.

Afspraken die op een andere agenda horen, worden toegevoegd aan de primaire agenda

Telkens wanneer Google Agenda u een melding stuurt voor een nieuwe afspraak, wordt die afspraak in Outlook toegevoegd aan uw primaire agenda, ongeacht de agenda waarop de afspraak hoort te staan.

Als dit probleem zich geregeld voordoet, moet u meldingen voor nieuwe afspraken van andere agenda's dan uw primaire agenda uitschakelen.

Afspraken in Outlook staan in de verkeerde tijdzone

Controleer in de Outlook Agenda-interface of de tijdzone correct is ingesteld:

 1. Ga naar Instellingen Instellingen en vervolgens Instellingen.
 2. Stel op het tabblad Algemeen de huidige tijdzone in. 
 3. Selecteer eventuele andere agenda's op het tabblad Agenda's en stel daar de juiste tijdzone voor in.
 4. Deel deze instructies met mensen die u uitnodigen voor vergaderingen. 

Afspraken die vanaf nu worden gemaakt, moeten in de juiste tijdzone staan. Als u wilt dat eerder gemaakt afspraken in de juiste tijdzone staan, moet u uw G Suite-profiel opnieuw maken.

Afspraken die de hele dag duren, verschijnen in Outlook op twee dagen

Wellicht is de tijdzone niet correct ingesteld in de Google Agenda-interface. Ga als volgt te werk om de instelling te controleren en aan te passen:

 1. Ga naar de afspraken in Outlook die in de verkeerde tijdzone staan om de tijdzone-instellingen te controleren.
 2. Verwijder uw agendagegevens en synchroniseer ze opnieuw om eerder geplande afspraken die de hele dag duren te corrigeren:
  1. Klik in het Windows-systeemvak op het GSSMO-pictogram.
  2. Open het dialoogvenster Synchronisatiestatus en kies de optie Verwijderen en opnieuw synchroniseren alleen voor uw agenda.

Hiermee worden Outlook-specifieke gegevens uit uw agenda verwijderd, zoals gekleurde categorieën die u op afspraken heeft toegepast. Zie Outlook-gegevens synchroniseren of herstellen voor meer informatie over de optie Verwijderen en opnieuw synchroniseren.

Outlook crasht wanneer ik de beschikbaar/bezet-gegevens vernieuw

Gebruikt u Outlook 2010? Zo ja, zorg dan dat u alle vereiste hotfixes heeft voor Outlook 2010. Bekijk de Microsoft-documentatie voor meer informatie. 

Ik kan de beschikbaar/bezet-gegevens van andere gebruikers niet zien in Outlook

Er is wellicht een probleem met de instellingen van het Windows-register. Controleer of de volgende registersleutel exact zoals hieronder in het register staat. Als de sleutel niet bestaat of als de waarde niet overeenkomt met wat hieronder staat, maakt u de sleutel of bewerkt u de waarde ervan.

 • Registersleuterl: KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\uw_Outlook-versie\Outlook\SchedulingInformation\FreeBusySupport
 • Waardenaam: SMPT
 • Waardetype: REG_SZ (stringwaarde)
 • Waardegegevens: {0006F049-0000-0000-C000-000000000046}

Hoe wijzig ik deze sleutel in het Windows-register?

 1. Klik in het menu Start in Windows op Uitvoeren en voer de opdracht regedit uit.

  Als u een 32-bits versie van Outlook gebruikt in een 64-bits versie van Windows, voert u %systemroot%\syswow64\regedit in het dialoogvenster Uitvoeren in.

 2. Ga naar KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\uw_Outlook-versie\Outlook\SchedulingInformation\

  en vervang uw_Outlook-versie door een van de volgende opties:

  • 11.0 voor Outlook 2003
  • 12.0 voor Outlook 2007
  • 14.0 voor Outlook 2010
 3. Als u de map FreeBusySupport niet ziet staan in de map SchedulingInformation, kiest u Bewerken en vervolgens Nieuw en vervolgens Sleutel en voert u FreeBusySupport in als de naam van de sleutel.
 4. Selecteer de map FreeBusySupport en klik op Bewerken en vervolgens Nieuw en vervolgens Tekenreekswaarde.
 5. Voer SMTP in als de nieuwe waarde.
 6. Klik met de rechtermuisknop op de map waaraan u de nieuwe waarde wilt toevoegen en klik op Wijzigen.
 7. Voer {0006F049-0000-0000-C000-000000000046} in onder Waardegegevens.
Bepaalde mappen met agenda's, contacten, notities of taken synchroniseren niet

Plaats nieuwe mappen in Outlook altijd onder de betreffende Outlook-app (Agenda, Contacten, etc.). Anders wordt de inhoud ervan niet gesynchroniseerd met G Suite. 

Maak bovendien alle notities in de map Notities op het hoogste niveau in Outlook. Notities die ergens anders worden geplaatst, bijvoorbeeld in een submap, worden niet gesynchroniseerd met Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties.

Worden gegevens nog gesynchroniseerd wanneer zich een conflictfout voordoet? 

Als u een contact updatet vanuit zowel Outlook als G Suite of een mobiel apparaat, kan er een conflict optreden, omdat GSSMO twee versies van het contact bewaart. Als dit gebeurt, gaan er geen gegevens verloren. Beide versies van het contact blijven bewaard.

Ga als volgt te werk om te kiezen welke versie u wilt houden:

 1. Ga in Outlook Mail naar Start en vervolgens Mappenlijst en open de map Synchronisatieproblemen om te zien van welk contact er een conflicterende versie bestaat.  
 2. Open het contact in Outlook. In Outlook wordt een bericht weergegeven dat er een conflict is opgetreden. U kunt kiezen welke versie u wilt houden.

Andere synchronisatieproblemen

 • Controleer of uw versie van Windows of Outlook voldoet aan al deze systeemvereisten.
 • Zorg dat u de nieuwste versie van GSSMO gebruikt met de nieuwste hotfixes. Meer informatie over de nieuwste versie downloaden.
 • Zorg dat uw PST-bestand van Outlook niet beschadigd is. Bekijk de Microsoft-documentatie voor informatie over hoe u dit doet.

Zijn er bekende problemen met gegevensmigratie?

Zie Bekende problemen en kijk onder Gegevensmigratie en apparaatsynchronisatie voor meer informatie.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?