Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Synchronisatieproblemen

Hier leest u hoe u problemen kunt oplossen die zich kunnen voordoen met G Suite Sync for Microsoft® Outlook® (GSSMO) bij het synchroniseren van gegevens tussen Outlook en uw G Suite-interface. Voor volledige informatie over het gebruik van GSSMO gaat u naar Help voor GSSMO.

Als u wilt dat het probleem snel wordt gediagnosticeerd, verzendt u uw trace-bestanden naar onze GSSMO Log Analyzer. De meeste problemen kunnen binnen enkele ogenblikken nadat u ze heeft ingediend, worden geïdentificeerd.

Ga hieronder naar informatie over problemen met E-mailsynchronisatie of Agendasynchronisatie.

Algemene synchronisatieproblemen

Het GSSMO-pictogram in het systeemvak van Windows wordt weergegeven als 'offline'

Uw netwerkverbinding is verbroken of Outlook is naar de offline modus geschakeld, bijvoorbeeld nadat een wachtwoord is hersteld.

Ik krijg synchronisatiefouten of de synchronisatie is gestopt

Heeft u in GSSMO de limiet voor postvakgrootte ingesteld als Onbeperkt? In dat geval heeft uw lokale PST-bestand mogelijk de maximale grootte bereikt die door Outlook wordt toegestaan (standaard 20 GB). Dit kan fouten veroorzaken en kan ertoe leiden dat GSSMO in het geheel niet met G Suite kan synchroniseren. In dit geval moet u de postvakgrootte in GSSMO beperken (zie Grootte van het lokale postvak instellen) of deze instructies volgen van Microsoft voor het aanpassen van de grootte van uw PST-bestand en het lokaal opslaan van meer dan 20 GB.

Ik ondervind synchronisatieproblemen nadat ik mappen heb verplaatst door te slepen

Het opnieuw indelen van mappen in Outlook via slepen en neerzetten kan synchronisatieproblemen veroorzaken in GSSMO. Als u mappen op deze manier heeft verplaatst en een deel van uw gegevens wordt niet gesynchroniseerd, maakt u een nieuw profiel aan en worden de gegevens weer correct gesynchroniseerd.

Problemen met e-mailsynchronisatie

Mijn lokale PST-bestand in Outlook is groter dan mijn postvak IN op internet

Dit kan gebeuren als veel van uw berichten meerdere labels hebben in Gmail. Zie hierboven voor meer informatie.

Hetzelfde bericht wordt in Outlook in meerdere mappen weergegeven

Een bericht dat in Gmail meerdere labels heeft, wordt in Outlook in elke overeenkomstige map weergegeven. Het lijkt dan alsof er meerdere kopieën van het bericht in Outlook staan en als gevolg daarvan kan uw lokale postvak (PST-bestand) groter zijn. Er bestaat echter slechts één kopie van het bericht. Als u het bericht uit een map verwijdert, wordt het dus ook uit de andere mappen verwijderd.

Bijlagen die uitvoerbare bestanden bevatten, worden nergens weergegeven

G Suite staat het verzenden of ontvangen van uitvoerbare bestanden (.exe) en bepaalde andere soorten bestandsbijlagen niet toe. Dergelijke bijlagen worden in de Outlook- of Gmail-interface niet weergegeven.


Welke bestandstypen kan ik niet verzenden of ontvangen?

'ade', 'adp', 'bat', 'chm', 'cmd', 'com', 'cpl', 'dll', 'exe',
'hta', 'ins', 'isp', 'jse', 'lib', 'mde', 'msc', 'msg', msp',
'mst', 'pif', 'scr', 'sct', 'shb', 'sys', 'vb', 'vbe',
'vbs', 'vxd', 'wsc', 'wsf', 'wsh'

In Outlook worden mijn oudere berichten niet weergegeven (maar in de Gmail-interface wel)

Dit komt waarschijnlijk omdat uw lokale postvak (PST-bestand van Outlook) niet groot genoeg is om al uw berichten lokaal op te slaan. In GSSMO worden de meest recente berichten lokaal opgeslagen (standaard tot 1 GB). De overige berichten (tot 25 GB) worden opgeslagen in de cloud, waar ze via de Gmail-interface toegankelijk zijn. Als u meer berichten lokaal wilt opslaan, kunt u de Groottelimiet van uw postvak verhogen, bijvoorbeeld tot 2 GB. Dit wordt in de meeste gevallen echter niet aangeraden, omdat het de prestaties negatief kan beïnvloeden.

Ik kan geen berichten verplaatsen tussen mappen in Outlook

Als u in Outlook een bericht niet naar een andere map kunt verplaatsen, kan het zijn dat voor de doelmap geen overeenkomstig label bestaat in Gmail. Los het probleem op een van de volgende manieren op:

 • Maak een label in Gmail dat overeenkomt met de map waarnaar u het bericht verplaatst.
 • Verwijder de map in Outlook en maak die opnieuw.

Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is berichten direct naar de map 'Concepten' te verplaatsen. In plaats daarvan moet u het bericht opslaan als concept.

Ik krijg synchronisatiefouten of de synchronisatie is gestopt

Heeft u in GSSMO de limiet voor postvakgrootte ingesteld als Onbeperkt? In dat geval heeft uw lokale PST-bestand mogelijk de maximale grootte bereikt die door Outlook wordt toegestaan (standaard 20 GB). Dit kan fouten veroorzaken en kan ertoe leiden dat GSSMO in het geheel niet met G Suite kan synchroniseren. In dit geval moet u de postvakgrootte in GSSMO beperken (zie Grootte van het lokale postvak instellen) of deze instructies volgen van Microsoft voor het aanpassen van de grootte van uw PST-bestand en het lokaal opslaan van meer dan 20 GB.

Het verzenden van grote berichten via een trage verbinding kan leiden tot een time-out

Als u een bericht met grote bijlagen (meerdere MB's) verzendt via een trage verbinding, kan er een time-out optreden. Het bericht wordt niet verzonden en blijft in uw postvak UIT staan. Standaard treedt na 90 seconden een hardcoded time-out op. Als u berichten wilt verzenden waarvoor meer tijd nodig is dan 90 seconden, kunt u deze periode verlengen door het Windows-register aan te passen. Voeg de volgende sleutels toe om de hardcoded time-outwaarden te overschrijven:

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Apps Sync\Other\ResolveTimeoutSeconds > DWORD Value = 00000030
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Apps Sync\Other\ConnectTimeoutSeconds > DWORD Value = 00000030
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Apps Sync\Other\SendTimeoutSeconds > DWORD Value = 00000600
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Apps Sync\Other\ReceiveTimeoutSeconds > DWORD Value = 00000600

Opmerking: Als u een 32-bits versie van Outlook gebruikt in een 64-bits versie van Windows, moet u deze registersleutels toevoegen op de juiste locatie voor 32-bits toepassingen. Zie voor meer informatie de instructies voor het gebruik van het Windows-register op Beperkingen en opties configureren via het register.

De bovenstaande waarden geven time-outperiodes weer in seconden en kunnen worden aangepast overeenkomstig uw verbinding. Voor hulp bij het toevoegen van deze waarden leest u onderstaande informatie:

Hoe kan ik deze sleutels toevoegen aan mijn Windows-register?
 1. Open het register: klik in het Windows-startmenu op Uitvoeren en geef regedit op in het dialoogvenster Uitvoeren.

  Of, als u een 32-bits versie van Outlook op een 64-bits versie van Windows gebruikt, voert u in plaats hiervan %systemroot%\syswow64\regedit in het dialoogvenster Uitvoeren in.
 2. Ga in het register naar HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Apps Sync\.
 3. Kies Bewerken > Nieuw > Sleutel. Typ Other als de naam voor de sleutel en druk op Enter.
 4. Selecteer de map 'Other' die u zojuist heeft gemaakt en kies Bewerken > Nieuw > DWORD-waarde. Geef ResolveTimeoutSeconds op als de nieuwe waarde en druk op Enter.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de map van de nieuwe waarde en klik op Wijzigen. Geef vervolgens onder Waardegegevens de gewenste time-outwaarde op (in ons voorbeeld is dat 00000030).
 6. Herhaal deze stappen voor het maken van een DWORD-waarde voor alle andere time-outs die hierboven worden vermeld (ConnectTimeoutSeconds, SendTimeoutSeconds en ReceiveTimeoutSeconds).

Conceptberichten die ik opsla in Outlook synchroniseren niet met Gmail

GSSMO synchroniseert e-mailconcepten helaas niet met Gmail of andere computers waarop u Outlook gebruikt. Maak uw e-mailbericht af met dezelfde client waarmee u het concept bent begonnen.

Verzonden berichten worden niet weergegeven in de map 'Verzonden items' in Outlook

Als voor Outlook de standaardinstellingen zijn toegepast, moet dit wel het geval zijn. Als de oorspronkelijke instellingen zijn aangepast, herstelt u de volgende standaard:

 1. Klik in Outlook op Tools > Opties.
 2. Klik op het tabblad Voorkeuren onder E-mail op E-mailopties.
 3. Schakel het selectievakje in bij Kopie van berichten opslaan in map Verzonden items.

Berichten die ik verplaats vanuit de map 'Verzonden items' in Outlook komen daar later weer in terug 

U kunt een bericht verplaatsen vanuit uw map 'Verzonden items' in Outlook en dat bericht ook verwijderen uit het label 'Verzonden mail' in Gmail. Die wijziging houdt in Gmail echter niet altijd stand. Het bericht kan later opnieuw in het label 'Verzonden mail' in Gmail verschijnen en dan terugsynchroniseren naar de map 'Verzonden items' in Outlook.

In Gmail wordt de labelindex onmiddellijk gemaakt, maar in Outlook kan het tot de volgende synchronisatie duren voordat een verplaatst bericht opnieuw wordt geïndexeerd. Het kan tot 24 uur duren voordat het bericht correct is gesynchroniseerd.

Ik kan een .msg- of .eml-bestand niet zien

Als u een e-mailbericht (.msg- of .eml-bestand) toevoegt aan een bericht in Outlook, kunnen ontvangers die Microsoft Exchange gebruiken de bijlage niet lezen. Om dit probleem te voorkomen, is het beter om het bericht in Outlook gewoon door te sturen, in plaats van het als bijlage toe te voegen als een .msg- of .eml-bestand.

Problemen met synchroniseren van agenda-uitnodigingen

Mijn agenda-uitnodigingen worden niet correct gesynchroniseerd

Dit kan gebeuren als u agenda-uitnodigingen ontvangt die niet zijn opgesteld in iCal-indeling. Controleer in Gmail of het uitnodigingsbericht de bijlage winmail.dat bevat. Als dat zo is, moet de afzender zijn of haar Outlook-instellingen als volgt aanpassen voor gebruik van iCal:

 1. Ga in Outlook naar Tools > Opties.
 2. Klik op het tabblad Voorkeuren op Agendaopties.
 3. Selecteer onder 'Geavanceerde opties' de optie iCalender-indeling gebruiken bij het verzenden van vergaderverzoeken via internet.

Houd er rekening mee dat deze instelling kan worden uitgeschakeld als u GSSMO gebruikt of als u verbinding heeft met een Exchange Server.

In Outlook worden aan mijn primaire agenda afspraken toegevoegd van een andere agenda

Als in uw primaire agenda afspraken worden vermeld waarvoor u in een andere agenda bent uitgenodigd, heeft u zich (via uw Google Agenda-instellingen) waarschijnlijk aangemeld voor het ontvangen van meldingen voor nieuwe afspraken van de andere agenda. Telkens wanneer Google Agenda u een melding stuurt voor een nieuwe afspraak, wordt die afspraak in Outlook toegevoegd aan uw primaire agenda, ongeacht de agenda waartoe de afspraak behoort. Helaas is dit de manier waarop Outlook meldingen van Google Agenda verwerkt. Als dit probleem zich geregeld voordoet, kunt u meldingen voor nieuwe afspraken van agenda's anders dan uw primaire agenda uitschakelen.

Afspraken in Outlook Agenda worden weergegeven in de verkeerde tijdzone.

Controleer in Google Agenda of uw tijdzone correct is ingesteld. Ga naar Instellingen en stel de Huidige tijdzone in (op het tabblad Algemeen). Stel vervolgens voor elke extra agenda de individuele tijdzone van de agenda in (op het tabblad Agenda's). Mensen die u uitnodigen voor vergaderingen moeten deze instelling ook maken voor hun eigen agenda. Meer informatie.

Afspraken die vanaf nu worden gemaakt, worden als het goed is in de juiste tijdzone weergegeven. Als u wilt dat eerder geplande afspraken juist worden weergegeven, moet u uw G Suite-profiel opnieuw maken.

Afspraken die de hele dag duren, worden in Outlook Agenda weergegeven als afspraken die twee dagen duren.

Dit komt waarschijnlijk omdat de tijdzone in de Google Agenda-interface niet correct is ingesteld. Voer de bovenstaande stappen uit om uw correcte tijdzone te specificeren. Verwijder daarna uw agendagegevens en synchroniseer ze opnieuw om eerder geplande afspraken die de hele dag duren te corrigeren. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het GSSMO-pictogram in het systeemvak van Windows, open het dialoogvenster Synchronisatiestatus en kies de optie Verwijderen en opnieuw synchroniseren alleen voor uw agendagegevens. (Let op: als u dit doet, worden Outlook-specifieke gegevens uit uw agenda verwijderd, zoals gekleurde categorieën die u op afspraken heeft toegepast.) Ga naar Outlook-gegevens opnieuw synchroniseren of herstellen voor meer informatie.

Outlook loopt vast als ik mijn beschikbaar/bezet-informatie vernieuw

Gebruikt u Microsoft® Outlook® 2010? In dat geval kunt u het beste deze beschikbaar/bezet-hotfix van Microsoft installeren.

Ik kan in Outlook niet zien of andere gebruikers beschikbaar/bezet zijn

Mogelijk is er een probleem met uw registerinstellingen van Windows. Controleer met name of de volgende registersleutel precies zo is ingesteld als hieronder wordt getoond. Als de sleutel niet bestaat of als de waarde niet overeenkomt met wat hieronder wordt getoond, maakt u de sleutel of bewerkt u de waarde zodat deze hiermee overeenkomt.

 • Registersleutel: KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\uw_Outlook-versie\Outlook\SchedulingInformation\FreeBusySupport
 • Waardenaam: SMPT
 • Waardetype: REG_SZ (stringwaarde)
 • Waardegegevens: {0006F049-0000-0000-C000-000000000046}
Hoe wijzig ik deze sleutel in mijn Windows-register?
 1. Open het register: klik in het Windows-startmenu op Uitvoeren en geef regedit op in het dialoogvenster Uitvoeren.

  Of, als u een 32-bits versie van Outlook op een 64-bits versie van Windows gebruikt, voert u in plaats hiervan %systemroot%\syswow64\regedit in het dialoogvenster Uitvoeren in.
 2. Ga in het register naar KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\uw_Outlook_versie\Outlook\SchedulingInformation\

  waarbij uw_Outlook_versie is:
  • 11.0 (voor Outlook 2003)
  • 12.0 (voor Outlook 2007)
  • 14.0 (voor Outlook 2010)
 3. Als er geen map FreeBusySupport op deze locatie bestaat, selecteert u Bewerken > Nieuw > Sleutel. Typ vervolgens FreeBusySupport als de naam van de sleutel en druk op Enter.
 4. Selecteer de map FreeBusySupport en selecteer Bewerken > Nieuw > Tekenreekswaarde. Geef SMTP op als de nieuwe waarde en druk op Enter.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de map van de nieuwe waarde en klik op Wijzigen. Geef vervolgens onder Value Data de waarde {0006F049-0000-0000-C000-000000000046} op.

Sommige agenda-, contactpersoon-, notitie- of taakmappen worden niet gesynchroniseerd

Staan ze opgeslagen onder de map Agenda, ContactenNotities of Taken op het hoogste niveau in Outlook? Als dit niet het geval is, worden ze niet gesynchroniseerd met G Suite. Maak nieuwe mappen in Outlook altijd onder de betreffende Outlook-app (Agenda, Contactpersonen, enzovoort). Als u dat niet doet, wordt de inhoud van die mappen niet gesynchroniseerd met G Suite. 

Maak bovendien alle notities in uw map Notities op het hoogste niveau in Outlook. Notities die op een andere locatie worden geplaatst, bijvoorbeeld in een submap, worden niet met Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Presentaties gesynchroniseerd.

Er worden conflictfouten weergegeven wanneer ik mijn contacten synchroniseer. Worden de gegevens niet gesynchroniseerd? Gaan de contactgegevens verloren?

Als u een contact bijwerkt vanuit Outlook en vanuit G Suite of een afzonderlijk mobiel apparaat, kan er een conflict optreden waarbij GSSMO twee versies van de contact bewaart. Als dit gebeurt, gaan er geen gegevens verloren. Beide versies van de contact blijven bewaard en u kunt kiezen welke versie u wilt houden:

 1. Ga na welke contact conflicterende versies heeft door de map Synchronisatieproblemen te openen (ga in Outlook Mail naar Start > Mappenlijst). Er worden mogelijk ook andere problemen gerapporteerd.
 2. Open de contactpersoon in Outlook. In Outlook wordt het bericht weergegeven dat een conflict is opgetreden. U kunt vervolgens kiezen welke versie u wilt houden.

Andere problemen met synchroniseren

Ik ondervind andere synchronisatieproblemen

Controleer eerst of uw versie van Windows of Outlook voldoet aan al deze systeemvereisten (installeer waar nodig updates). Controleer ook of u de nieuwste versie van GSSMO gebruikt met de meest recente oplossingen. Meer informatie over het verkrijgen van de nieuwste versie.

Controleer vervolgens of het .PST-bestand in Outlook niet beschadigd is door de Inbox Repair Tool van Microsoft (ook wel scanpst-hulpprogramma genoemd) uit te voeren.

Zijn er andere bekende synchronisatieproblemen?

Dat is mogelijk. Zie Bekende problemen en kijk onder Synchronisatie en mobiel.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw G Suite-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met G Suite.