Aktivera eller inaktivera Google+ för användarna

Om du har G Suite Essentials uppgraderar du till G Suite Enterprise om du vill ha den här tjänsten.

Användare som har Google+ aktiverat kan använda det för samarbete på företaget eller skolan samt för att dela utanför domänen.

Som G Suite-administratör kan du styra vem i organisationen som använder Google+ från sitt hanterade konto. Google+ är aktiverat som standard för nya G Suite-kunder, men administratörer kan styra om Google+ är på eller av för användare på en domän, i en organisationsenhet eller grupp.  Användarna måste ha en giltig G Suite-licens för att kunna använda Google+.

Innan du börjar ska du noga läsa igenom följande krav och överväganden:

Innan du inaktiverar Google+

Om Google+ har inaktiverats för en användare eller om en användare inte längre är tilldelad en giltig G Suite-licens:

 • Användaren kan inte skapa nytt innehåll på Google+ eller få åtkomst till andra användares innehåll på Google+. Detta inkluderar innehåll som är begränsat till din organisation. När Google+ har aktiverats igen och användaren har en giltig G Suite-licens kan allt innehåll nås på normalt sätt och användaren kan skapa nya inlägg. Detta inkluderar offentliga inlägg, inlägg som är begränsade till din domän och privat delade inlägg.

 • Användarens befintliga innehåll i Google+ är synligt för andra G Suite-användare som har åtkomst till innehållet. Detta inkluderar allt offentligt innehåll på Google+ som har skapats av användaren.

 • Användaren kan fortsätta få åtkomst till eller ta bort sitt eget innehåll på Google+ via Aktivitetsloggen.

 • Om du vill ta bort all synlig data permanent i Google+ måste användaren eller administratören ta bort användarens profil på Google+. Användare kan besöka nedgraderingssidan utan att ta bort sin profil för att ta reda på mer om den data som tas bort eller inte.
  Obs! Användare kan bara ta bort sin profil på Google+ om Google+ fortfarande är aktiverat.  Administratörer kan alltid ta bort profiler på Google+, även om Google+ är inaktiverat.

Innan du aktiverar Google+

Innan du aktiverar Google+ för din organisation läser du följande information för att förstå krav och effekt.

Kontrollera om Google+ redan har aktiverats

Google+ aktiveras automatiskt för nya G Suite-domäner.

Så här kontrollerar du om Google+ är aktiverat eller inaktiverat för din domän:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Google+ från administratörskonsolens startsida.
 3. Statusen visas bredvid ikonen för G+:
  • På för alla
  • Av för alla
  • På för vissa organisationer

Exempelvis kan Google+ vara aktiverat om samtliga följande villkor var uppfyllda när Google+ lanserades:

Slå på Google+ för specifika användare
 • Om du vill aktivera Google+ för utvalda grupper av användare placerar du deras konton i en organisationsenhet eller lägger till användarna i en åtkomstgrupp
 • Aktivera Google+ för användare i vissa underdomäner genom att placera domänspecifika konton i deras egen organisationsenhet (org). Aktivera sedan Google+ för just denna organisation. Läs Hantera flera domäner eller Lägga till en organisationsenhet om du vill veta mer.
 • Om du vill slå på Google+ för användare i alla underdomäner på G Suite-domänen, slår du på Google+ för domänen eller organisationsenheten på toppnivå.

Användarna måste ha en profil i Google+

Användarna måste ha en profil i Google+ om de ska kunna använda Google+.

Användarna måste uppfylla ålderskraven

En användare som vill gå med i Google+ måste uppfylla ålderskraven. Om personer som inte uppfyller detta ålderskrav försöker gå med i Google+ stängs hela deras konto av, inklusive Gmail och andra tjänster. Läs mer
Aktivera inte Google+ för användare som inte uppfyller ålderskraven för Google+. Aktivera bara Google+ i organisationsenheter om samtliga användare uppfyller kraven. Om en minderårig användare försöker registrera sig för Google+ inaktiveras användarens hela G Suite-konto, inklusive Gmail och andra tjänster.

Juridiska krav

Vid användning av Google+ bär din organisation hela ansvaret för att följa alla lagar och regler som kan vara tillämpliga för administration av Google+ för organisationens slutanvändare. Detta inkluderar men är inte begränsat till FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) från 1974 och CIPA (Children's Internet Protection Act).

Aktivera eller inaktivera Google+

Inaktivera Google+ på administratörskonsolen
 1. Läs igenom alla saker att tänka på innan du inaktiverar Google+ och informera användarna om ändringarna.
  1. Informera användarna om vilken data i Google+ som raderas och vilken data som fortfarande är tillgänglig.
  2. Be användarna att radera sin profil i Google+ (eller radera den åt dem) om det behövs.
 2. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 3. Öppna Appar följt av G Suite följt av Google+ från administratörskonsolens startsida.
 4. Överst i den grå rutan klickar du på Redigera tjänst och väljer Av för alla om du vill inaktivera tjänsten för alla användare.
 5. Klicka på Spara.

Det tar normalt ett par minuter innan ändringar träder i kraft, men det kan ta upp till 24 timmar. Mer information finns i Så här sprids ändringar i Googles tjänster.  

Aktivera Google+ i administratörskonsolen

Innan du börjar: Gör så här om tjänsten ska aktiveras eller inaktiveras enbart för vissa användare: Samla kontona i en organisationsenhet (om du vill ställa in olika åtkomst per avdelning) eller i en konfigurationsgrupp (om du vill ställa in olika åtkomst för grupper av användare på olika avdelningar, eller inom en avdelning).

 1. Läs igenom saker att tänka på innan du aktiverar Google+.
 2. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 3. Öppna Appar följt av G Suite följt av Google+ från administratörskonsolens startsida.
 4. Längst upp till höger om den grå rutan klickar du på Redigera tjänst .
  Till vänster visas organisationen på toppnivå samt eventuella organisationsenheter.

 5. Så här aktiverar eller inaktiverar du en tjänst enbart för användare i en organisationsenhet:

  1. Välj organisationsenheten till vänster.
  2. Välj eller Av.
  3. Behåll tjänsten på eller av även om den slås på eller av för den överordnade organisationen genom att klicka på Åsidosätt.
  4. Välj ett alternativ om organisationens status redan är Åsidosatt:
   • Om du väljer Ärv återställs inställningen så att den stämmer överens med den överordnade.
   • Om du väljer Spara sparas din nya inställning (även om den överordnade inställningen ändras).

  Läs mer om organisationsstrukturen.

 6. Om du har valt att aktivera Google+ markerar du rutan för att bekräfta användarvillkoren för Google+. Klicka sedan på Aktivera Google+.
 7. Kontrollera att användarnas obligatoriska tjänster är aktiverade.
 8. Kom igång med Google+.

Det tar normalt ett par minuter innan ändringar träder i kraft, men det kan ta upp till 24 timmar. Mer information finns i Så här sprids ändringar i Googles tjänster.  

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?