Aktivera eller inaktivera Google+ för användarna

Som G Suite-administratör kan du styra vem i organisationen som får använda Google+ med sitt konto. Google+ är aktiverat som standard för nya G Suite-kunder, men administratörer lam kontrollera om Google+ är på eller av för användare i en domän eller en organisationsenhet.

Användare som har Google+ aktiverat kan använda det som socialt nätverk på företaget eller skolan samt för att dela utanför domänen.

Innan du börjar ska du noga läsa igenom följande krav och överväganden:

Innan du inaktiverar Google+

Anmärkningar:

 • Om du inaktiverar Google+ kan användarna inte längre skapa nytt innehåll på Google+, men de har fortfarande tillgång till befintligt innehåll via direktlänken. Detta inkluderar innehåll som är begränsat till din organisation.
 • Om du inaktiverar Google+ kan användarna inte längre logga in på Google+, men vissa data i Google+ är fortfarande synlig om inte användaren först tar bort sin profil på Google+. Om användarens profil på Google+ inte tas bort är exempelvis offentligt innehåll på Google+ som användaren skapat fortfarande synligt. Domänbegränsat innehåll visas på domäner där Google+ har inaktiverats. Användarna kan inte skapa nytt innehåll eller ändra befintligt innehåll.

Berätta för användarna om de kommande förändringarna

 • Låt användarna veta när de inte längre kan logga in på Google+ med sina Google-konton. När Google+ har inaktiverats kan användarna inte skapa nya inlägg på Google+, men de kan fortfarande få tillgång till befintligt innehåll med hjälp av direktlänken. Detta inkluderar innehåll som är begränsat till din organisation.
 • Om Google+ aktiveras igen kan allt innehåll nås på normalt sätt och användarna kan skapa nya inlägg. Detta inkluderar offentliga inlägg, inlägg som är begränsade till din domän och privat delade inlägg.
 • Om du vill ta bort all synlig data permanent i Google+ måste användaren eller administratören ta bort användarens profil på Google+. Profildata kommer är inte tillgänglig även om tjänsten Google+ aktiveras igen.
Obs! Användare kan bara ta bort sin profil på Google+ om Google+ fortfarande är aktiverat. Administratörer kan alltid ta bort profiler på Google+, även om Google+ är inaktiverat.

Data som fortfarande är synlig efter att Google+ har inaktiverats

Användare kan besöka nedgraderingssidan utan att ta bort sin profil för att ta reda på mer om den data som tas bort och inte. Exempel:

Om en användares profil i Google+ inte tas bort när Google+ inaktiveras är följande data på Google+ fortfarande synlig för andra:

 • Profiler i Google+: De delar av användarnas profiler som de har delat offentligt är fortfarande synliga för vem som helst på webben.
 • Inlägg: En användares samtliga inlägg (text, foton och videor) är fortfarande synliga för alla som de delat dem med.

Även om en användares profil i Google+ tas bort är viss data fortfarande synlig. Exempel:

 • Foton och videoklipp som användarna har delat via Google Foto tas inte bort, även om användarna tar bort sin profil i Google+.
  • Dessutom kan användarna fortfarande komma åt sina foton och videoklipp i Google Foto, om du inte inaktiverar även den tjänsten.
  • Om du även inaktiverar Google Foto tas användarnas foton inte bort. Alla som användarna har delat fotona med kan fortfarande visa dem.
  • Även om Google Foto har inaktiverats är användarens foton fortfarande tillgängliga i Googles albumarkiv som aldrig inaktiveras.

Innan du aktiverar Google+

Innan du aktiverar Google+ för din organisation läser du följande information för att förstå krav och effekt.

Kontrollera om Google+ redan har aktiverats

Google+ aktiveras automatiskt för nya G Suite-domäner.

Så här kontrollerar du om Google+ är aktiverat eller inaktiverat för din domändomän:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar och sedan Ytterligare Google-tjänster och sedan Google+ på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Statusen visas bredvid ikonen för G+:
  • På för alla
  • Av för alla
  • På för vissa organisationer

Exempelvis kan Google+ vara aktiverat om samtliga följande villkor var uppfyllda när Google+ lanserades:

Använd organisationsenheter om du vill aktivera Google+ för specifika användare.
Om du vill aktivera eller inaktivera tjänsten enbart för en grupp av användare placerar du deras konton i en organisationsenhet.

Användarna måste ha en profil i Google+

Användarna måste ha en profil i Google+ om de ska kunna använda Google+.

Användarna måste vara 13 år eller äldre

Användarna måste vara minst 13 år för att få gå med i Google+. Om personer som inte uppfyller detta ålderskrav försöker gå med i Google+ stängs hela deras konto av, inklusive Gmail och andra tjänster. Läs mer.
Aktivera inte Google+ för användare som inte uppfyller ålderskraven för Google+. Aktivera bara Google+ i organisationsenheter om samtliga användare uppfyller kraven. Om en minderårig användare försöker registrera sig för Google+ inaktiveras hans eller hennes hela G Suite-konto, inklusive Gmail och andra tjänster.

Användarna ska använda sina riktiga namn i Google+

Användarna måste registrera sig för Google+ med sina riktiga namn för att göra det lättare för alla att hitta varandra. Läs mer.

Säkerhetsaspekter

Användarna kan dela information med andra utanför domänen

Användare som vill utnyttja Google+ måste ha en profil i Google+ som är synlig offentligt på webben. Profiler kan begränsas från indexering i sökmotorer för att göra det svårare att hitta dem, men grundprofilen i Google+ som har skapats av administratörerna innehåller bara användarens namn, vilket alltid är synligt för alla med användarens profilwebbadress.

Profiler kan begränsas från indexering i sökmotorer

Synlighet för ytterligare information

Om användaren också lägger till ett (valfritt) profilfoto, en beskrivning eller ett bakgrundsfoto visas denna information även för alla som har användarens profilwebbadress (de här fälten kan inte begränsas till användarens domän). De övriga profilfälten kan begränsas till organisationens domän och även till specifika personer inom domänen. Mer information finns i Hantera din profil i Google+ for Work.

Användare kan dela innehåll utanför domänen

Användarna kan dela innehåll som sms, foton och videoklipp med andra användare på Google+ utanför domänen. De kan också göra offentligt delat innehåll synligt för vem som helst på webben. Du kan dock begränsa standardinställningen för nya inlägg till din domän. Läs mer om att begränsa inlägg.

Användarna kan logga in på appar som skapats av tredje part

Med Google+ Inloggning kan användarna utnyttja sina befintliga Google-uppgifter och logga in på ett säkert sätt på appar som skapats av tredje part. Användarna kan sedan selektivt dela sina onlineaktiviteter via sina cirklar. Läs mer.

Användarna kan exportera eller överföra sina data på Google+

Användarna kan exportera eller överföra sin data från Google+ med Google Takeout, även om du har inaktiverat Google+ för deras konton, om Google Takeout är på för deras konton (det är på som standard). Detta kan handla om profiler, flöden, cirklar, kontakter och foton. Läs mer

Obs! Du kan kontrollera åtkomsten till Google Takeout via administratörskonsolen. Du hittar inställningen för aktivering/inaktivering under Appar > Fler Google-tjänster > Google Takeout. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera ytterligare Google-tjänster.

Juridiska krav

Vid användning av Google+ bär din organisation hela ansvaret för att följa alla lagar och regler som kan vara tillämpliga för administration av Google+ för organisationens slutanvändare. Detta inkluderar men är inte begränsat till FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) från 1974 och CIPA (Children's Internet Protection Act).

Aktivera eller inaktivera Google+

Inaktivera Google+ på administratörskonsolen
 1. Läs igenom alla saker att tänka på innan du inaktiverar Google+ och informera användarna om ändringarna.
  1. Informera användarna om vilken data i Google+ som raderas och vilken data som fortfarande är tillgänglig.
  2. Be användarna att radera sin profil i Google+ (eller radera den åt dem) om det behövs.
 2. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 3. Öppna Appar och sedan Ytterligare Google-tjänster och sedan Google+ på startsidan för administratörskonsolen.
 4. Högst upp i den grå rutan klickar du på Mer Mer och väljer Av för att inaktivera tjänsten för alla användare.
 5. Klicka igen för att bekräfta.
Aktivera Google+ i administratörskonsolen

Innan du börjar: Om du vill aktivera eller inaktivera tjänsten enbart för en grupp av användare placerar du deras konton i en organisationsenhet.

 1. Läs igenom saker att tänka på innan du aktiverar Google+.
 2. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 3. Öppna Appar och sedan Ytterligare Google-tjänster och sedan Google+ på startsidan för administratörskonsolen.
 4. Överst i den grå rutan klickar du på Mer Settings och väljer:
  • På för alla om du vill aktivera tjänsten för alla användare (klicka igen för att bekräfta).
  • Av om du vill stänga av tjänsten för alla användare (klicka igen för att bekräfta).
  • På för vissa organisationer om du vill ändra inställningen enbart för vissa användare.
 5. Om du väljer På för vissa organisationer.
  1. I den vänstra panelen väljer du Inställningar för vissa organisationsenheter.
  2. Välj organisationen med användarna vars inställningar du vill ändra.
  3. Klicka på det som visas av Åsidosätt eller Ärv.

   Om du väljer Åsidosätt förblir inställningen densamma, även om den överordnade inställningen ändras.
   Om du väljer Ärv återställs inställningen så att den stämmer överens med den överordnade.

  4. Om du klickade på Åsidosätt väljer du eller Av om du vill ändra inställningen.
  5. Klicka på Spara.

  Läs mer om organisationsstrukturen.

 6. Godkänn användarvillkoren för Google+ genom att markera kryssrutan. Klicka sedan på Aktivera Google+.
 7. Kontrollera att användarnas obligatoriska tjänster är aktiverade.
 8. Kom igång med Google+.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?