Yenilikler

Son güncelleme tarihi: 25 Ağustos 2011

UYARI: Temmuz 2011'den itibaren BlackBerry Enterprise Server 4.1.x artık RIM veya Google Apps Connector tarafından desteklenmemektedir. Google Apps Connector for BlackBerry Enterprise Server kullanıyorsanız, RIM BlackBerry Enterprise Server 5.0.2 veya 5.0.3 sürümlerine geçmeniz gerekir.

Bu sürüm notları Google Apps Connector for BlackBerry Enterprise Server'ı açıklar. Google Apps Connector Genel Bakış makalesinde özellikler ve kuruluma ilişkin ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Ağustos 2011: 4.0 Sürümü

Admin Guide (4.0) (Yönetici Kılavuzu)

4.0 Sürümü Google Apps Connector seçeneklerinizi genişleten birkaç yeni özellik içerir.

  • BlackBerry Enterprise Server 5.0.3 sürümü için destek
  • Okundu Bilgisi işlevi
  • Serbest/Meşgul işlevi

BlackBerry Enterprise Server 5.0.3 sürümü için destek

Google Apps Connect'in 4.0 sürümü BlackBerry Enterprise Server 5.0.3 sürümü için destek içerir. BlackBerry Enterprise Server 5.0.2 sürümü de hâlâ desteklenmektedir.

Okundu Bilgisi işlevi

BlackBerry cihazı okundu bilgisi isteyen bir ileti aldığında cihaz okundu bilgisi yollayıp yollamama ve bu ayarı hatırlayıp hatırlamama konusunda onay bekler. Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır. Bu özelliği etkinleştirmek için aşağıdaki kayıt anahtarını ayarlayın:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Apps Sync] "ReadReceiptEnabled"=dword:00000001

Bu ayar Dispatcher ve aracılarını bir sonraki yeniden başlatmanızda etkinlik kazanacaktır. Bir kullanıcı daha önce BlackBerry cihazını varsayılan olarak okundu bilgisini göndermek üzere ayarladıysa, bu özelliği etkinleştirdiğinizde BlackBerry cihazı kullanıcının onayını beklemeden okundu bilgisi gönderecektir.

Serbest-Meşgul

Bir BlackBerry cihazında toplantı planlarken kullanıcılar, toplantının diğer katılımcıları için serbest/meşgul bilgilerini görüntüleyebilirler. Bu bilgiler 15 dakika boyunca önbellekte tutulabilir. Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır. Bu özelliği etkinleştirmek için aşağıdaki kayıt anahtarını ayarlayın:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Apps Sync] "FreeBusyEnabled"=dword:00000001

Bu ayar Dispatcher ve aracılarını bir sonraki yeniden başlatmanızda etkinlik kazanacaktır. Kişisel bir kullanıcı ile serbest/meşgul durumlarını paylaşsalar da paylaşmasalar da; bu özellik etkinleştirildiğinde, serbest/meşgul durumu, Google Apps Connector kullanıcısı ile serbest/meşgul ayarlarını paylaşan tüm kullanıcılar tarafından görülür. Sonuç olarak kullanıcılar, Google Apps web tarayıcısında görüntüleme iznine sahip olmadıkları serbest/meşgul çizelgelerini BlackBerry'de görüntüleyebilir veya bunun tam tersini yapabilirler.


Mayıs 2011: Yeni sistem ve kapasite gereksinimlerine ilişkin bilgiler

Saha araştırmalarının bir sonucu olarak, Google Apps Connector for BlackBerry Enterprise Server için sistem ve kapasite gereksinimlerine ilişkin kullanılabilir yeni bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler şunları içerir:

  • Google Apps Connector ürününüz için sistem ve kapasite gereksinimlerine ilişkin ayrıntılar
  • 250'nin üzerinde kullanıcıya sahip sunucular için kapasitenizi geliştirmeye ve takip etmeye ilişkin öneriler.

Daha fazla bilgi için Sistem ve kapasite gereksinimleri başlıklı Yardım Merkezi makalesine bakın.


Mayıs 2011: 3.2.25 Düzeltme Sürümü Bilgileri

Admin Guide (4.0) (Yönetici Kılavuzu)

Farklı Gönder Özelliği

Mayıs 2011 güncellemesi, BlackBerry cihazlarında "Farklı Gönder" işlevini destekleyen ve Google Apps Connector aracılığıyla çalıştırılan bir özellik ekler. Kullanıcılar artık Farklı Gönder için kullanıcı belirtebilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için en yeni sürümü indirin ve HKCU\Software\Google\Google Apps Sync\EmailSync içinde 1 değerine sahip "SendAsEnabled" DWORD Anahtarı ekleyin.


Mart 2011: 3.1 Sürümü Bilgileri

Admin Guide (3.1) (Yönetici Kılavuzu)

Yeni Özellikler

Google Apps Connector, Google Apps mesajlaşma paketini BlackBerry Enterprise Server ile entegre eder ve mobil kullanıcıların Google Apps e-posta, takvim ve kişilerine erişmeleri için yerleşik BlackBerry uygulamalarını kullanmasına olanak tanır. Yöneticiler de BlackBerry cihazların güvenliğini sağlamak ve yönetmek için önceden bildikleri BlackBerry araçlarını kullanır.

Google Apps Connector'ın 3.1 sürümü, Google Apps Connector'ın gücünü artıran yeni özellikler içerir:

  • Otomatik Önbellek Dosyası Sıkıştırma İşlemi
  • Azaltılmış disk yükü

Yönetici yardımcı programları

Bir terminal sunucudan BlackBerry sunucusu yönetimini desteklemek amacıyla BlackBerry Manager'a yönelik bir MAPI profili oluşturmak için yönetici komut dosyaları. Örnek komut dosyaları için Destek Araçları makalesine bakın.

Düzeltilen Sorunlar

Aşağıda, bu sürümde çözülmüş sorunlar verilmiştir.

1. Uluslararası müşteriler için Spam olarak sınıflandırılan etkinleştirme iletileri

Sorun: Bazı uluslararası müşteriler için Google Apps Connectors, Spam filtrelerini tetikliyordu ve bunları Spam klasörüne yönlendiriyordu. Bu, etkinleştirme e-postası Gelen Kutusu'na taşınana kadar etkinleştirmenin gecikmesine neden oluyordu.

Çözüm: Artık postaların el ile taşınmasına gerek kalmadan etkinleştirme işlemi normal olarak devam etmektedir.

2. BlackBerry cihazında yanlış görüntülenen kişi adı ve adresi alanları

Sorun: Kişi düzenlerken, Gmail kişi adı ve adresini BlackBerry cihazında olduğundan daha farklı bir biçimde görüntüledi. Bu farklılık nedeniyle, kişi adları ve adresleri BlackBerry cihazında doğru bilgi alanlarında biçimlendirilmemiş olabilir.

Çözüm: Bu sorun çözüldü. Kişi adları ve adresleri artık doğru bir şekilde görüntülenmektedir.

3. Bazı adres alanları Gmail'de görüntülenmedi

Sorun: Bir kişi Gmail'de oluşturulduysa ve adres alanı dışında herhangi bir alan BlackBerry'de değiştirildiyse, Gmail adres alanını görüntülemeyebilir. Adresler, BlackBerry cihazlarında doğru olarak görüntülendi.

Çözüm: Adres alanları artık düzgün görüntülenmektedir.