Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Google Apps heter nu G Suite. Samma tjänst, nytt namn. Mer om namnändringen.

Metodtips för Gmail

Följ dessa metodtips om du vill utnyttja ditt Gmail-konto maximalt:

  • Undvik massåtgärder. Markera färre än tusen meddelanden i taget när du genomför åtgärder som t.ex. tar bort e-post, tömmer papperskorgen, sätter etiketter eller arkiverar meddelanden.

  • Använd sökfunktionen i Gmail. Använd sökning i Gmail på samma sätt som du använder Google för att söka på webben. Skriv nyckelord för att hitta meddelanden på ditt konto.

  • Använd filter. Använd filter när du vill begränsa eller målinrikta sökningar i Gmail. Filter kan också användas för att automatiskt sortera och sätta etiketter på e-postmeddelanden.

  • Minska antalet etiketter. Alltför många etiketter kan göra att bearbetningen tar tid. Använd färre än 500 etiketter (inklusive kapslade etiketter) på kontot och använd sökning och filter för att hitta meddelanden. Vid övergången till G Suite-kontot slår du samman e-postmapparna innan du migrerar gammal e-post till Gmail. Om du vill organisera detaljerat efter en datamigrering kan du prova att använda flera etiketter per meddelande snarare än att skapa exklusiva etiketter.

För att våra system ska fungera väl och ditt konto vara säkert begränsar Google bandbredden, lagringsutrymmet, antalet serverbegäranden och antalet e-postmeddelanden som användare kan skicka eller ta emot i sina G Suite-konton. Begränsningarna hindrar inte normal e-postanvändning utan är avsedda att hjälpa till att identifiera missbruk av Gmail.

Följande policyer innehåller mer information om respektiev gräns samt metodtips som hjälper dig undvika att nå gränserna:

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på kontot

Få kontospecifik hjälp genom att logga in med e-postadressen för ditt G Suite-konto eller läs om hur du kommer igång med G Suite.