Återställa en användare som nyss tagits bort

Google Support kan inte återställa användarkonton som har tagits bort för fler än fem dagar sedan.

När du tar bort ett användarkonto har du fem dagar på dig att återställa det. Efter fem dagar tas kontot bort permanent från administratörskonsolen och det kan inte återställas ens om du kontaktar Googles tekniska support. I de flesta fall återställs användarens e-post, kalenderhändelser och andra uppgifter när du återställer ett borttaget användarkonto. Google garanterar dock inte fullständig dataåterställning för borttagna användare.

Följande villkor måste vara uppfyllda för att återskapa en nyligen borttagen användare:

  • Du måste ha behörighet som avancerad administratör.
  • Det borttagna kontots användarnamn får inte matcha en befintlig grupp, ett befintligt användarnamn eller e-postalias. Om så är fallet visas ett felmeddelande om att användarnamnet redan finns.
  • Du får inte överskrida det maximala antalet användarlicenser. Ett felmeddelande visas om att domänen har överskridit gränsen för antal användare om du försöker återställa en borttagen användare utan en tillgänglig licens.

Så här återställer du en användare som nyss tagits bort:

  1. Logga in på Googles administratörskonsol.
  2. Öppna menyn Aktiva användare till höger och välj Nyss borttagna användare.
  3. Markera rutan bredvid den användare du vill återställa (observera att du bara kan återställa en användare i taget). ).

    Om användaren inte visas på den här listan har kontot raderats helt och kan inte längre återställas.

  4. Klicka på .
  5. Om du har flera organisationsenheter väljer du organisationen som du vill tilldela användaren till.

Bekräfta att användarkontot har återställts genom att återställa visningen till Aktiva användare och välja den organisation som du har lagt till användaren i. Det återställda användarkontot ska nu visas i den här listan (eller visas inom kort). Om användaren var avstängd när kontot togs bort är användaren fortfarande avstängd när kontot har återställts. I så fall väljer du Avstängda användare på menyn.