Przywracanie niedawno usuniętego konta użytkownika

Konto użytkownika (także konto administratora) możesz przywrócić w ciągu 20 dni od jego usunięcia. Po 20 dniach dane znikną i nawet zespół pomocy Google Workspace nie będzie mógł ich przywrócić. Zapoznaj się z artykułem Usuwanie konta użytkownika z organizacji.

Dostęp do usług, z których użytkownik wcześniej korzystał

Jeśli masz tylko 1 usługę Google, przywrócenie użytkownikowi konta spowoduje, że automatycznie odzyska on do niej dostęp.

Jeśli masz więcej niż 1 usługę, użytkownik automatycznie odzyska dostęp do usług, na które miał wcześniej licencję i dla których włączone jest automatyczne przypisywanie licencji. Zobacz Automatyczne przypisywanie licencji wszystkim użytkownikom w organizacji.

Jeśli automatyczne przypisywanie licencji jest wyłączone, licencję na usługę musisz przypisać użytkownikowi samodzielnie. Zobacz Ponowne przypisywanie licencji.

Licencje na zarchiwizowane konto użytkownika – jeśli użytkownik miał licencję na zarchiwizowane konto, musisz samodzielnie zmienić jej przypisanie, aby prawidłowo przywrócić dane użytkownika i dotyczące go zasady. Przeczytaj artykuł Zarządzanie kontami byłych pracowników i zapisanymi na nich danymi.

Google Workspace i Google Cloud – w przypadku Google Workspace, gdy licencja użytkownika zostanie przywrócona automatycznie lub ręcznie, użytkownik odzyska dostęp do uprawnień w Google Cloud, poczty e-mail, kalendarzy oraz innych danych  Google Workspace.

Przywracanie konta użytkownika

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Nad listą Użytkownicy kliknij Dodaj filtr i wybierz Ostatnio usunięte konta.


  Tę opcję znajdziesz u góry listy użytkowników

 4. Najedź kursorem na konto użytkownika, które chcesz odzyskać, i kliknij Przywróć "".

  Wskaż wiersz z użytkownikiem, którego konto chcesz przywrócić
   
 5. Przeczytaj komunikat z potwierdzeniem a potem kliknij Dalej.
 6. Wybierz jednostkę organizacyjną, do której chcesz przypisać użytkownika.

  Dowiedz się, jak działa struktura organizacyjna.

 7. Kliknij Przywróć.

Uwaga: wprowadzenie tej zmiany może potrwać do 24 godzin.

Jeśli konto użytkownika było wcześniej zawieszone lub dane użytkownika zostały przeniesione, po przywróceniu konto otrzyma status zawieszonego. Aby przywrócić mu dostęp, zobacz Przywracanie zawieszonego konta użytkownika.

Nie możesz przywrócić konta użytkownika, jeśli...

 • Konto zostało usunięte ponad 20 dni temu.
 • Nazwa użytkownika lub alias e-mail zostały przekazane innemu użytkownikowi jako główny adres lub alias e-mail albo zostały użyte jako nazwa grupy.
 • Nie masz wolnej licencji użytkownika.
 • Twoja domena nie jest już dostępna lub została przeniesiona na inne konto Google Workspace.

Jeśli nazwa użytkownika jest używana…

Nawet jeśli nazwa użytkownika została już powiązana z innym kontem lub grupą, wciąż istnieje szansa na przywrócenie konta tego użytkownika:

 1. Wyszukaj nazwę użytkownika w konsoli administracyjnej. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Wyszukiwanie w konsoli administracyjnej.
 2. Jeśli nazwa użytkownika jest używana przez alias lub grupę, zmień albo usuń nazwę aliasu lub grupy.
 3. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby przywrócić użytkownika, który wcześniej używał tej nazwy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem