Gandi.net: Verifiera domänen

Tips! För enkelhetens skull kan du utöka stegen i artikeln och skriva ut den så att du har tillgång till informationen under verifieringsprocessen.

Varför måste jag verifiera domänen?

När du har verifierat att du äger domänen kan du börja använda Google-tjänsten, som G Suite, Drive Enterprise eller Cloud Identity. Om du har G Suite kan du börja använda Gmail, Google Drive och alla andra tjänster som ingår på G Suite-kontot.

Verifiera och konfigurera Gmail automatiskt med din Google-tjänst

Google samarbetar med Gandi.net för att verifiera domänen automatiskt. Följ instruktionerna i installationsguiden och slutför verifieringen. Om den automatiska konfigurationen inte fungerar följer stegen för att verifiera manuellt.

Installationsguiden identifierar att Gandi.net är din domänvärd och att din domän kan verifieras och Gmail konfigureras automatiskt.

 1. Klicka på Bekräfta.

  Verify your domain and set up email screen

  Inloggningsfönstret för Gandi.net öppnas.

 2. Ange ditt användarnamn och lösenord för Gandi.net.

  Gandi.net Login window

 3. Klicka på Logga in.

  Auktoriseringsbegäran visas.

  Authorization request window

 4. Klicka på Godkänn.

  Google börjar verifiera domänen och lägga till MX-poster för e-post i domänens DNS-poster.

  Wait for domain to be verified.

 5. När domänen är verifierad och e-posten har konfigurerats klickar du på Nästa och öppnar Googles administratörskonsol.

Anvisningar för manuell verifiering

Steg 1: Få din unika verifieringspost

Verifieringsposten visas i installationsguiden när du registrerar dig.

Använder du inte installationsguiden? Öppna Sök efter G Suite-installationsguiden för att hitta verifieringsposten. Kopiera din unika verifieringspost, återgå till den här artikeln och fortsätt till Steg 2: Logga in på domänvärden.

 1. På sidan Verifiera domän och konfigurera e-post klickar du på Välj en annan metod och välj Lägg till en domänvärdpost.

   

  Choose a Different Method drop-down menu

   

 2. Från fältet Värde/svar/destination kopierar du hela den unika verifieringsposten.Fältet Värde/svar/destination visar ett exempel på verifieringsposten.

Tips! Om du behöver en CNAME-post istället för en TXT-post klickar du på Lägg till en CNAME-post i steget Lägg till en ny TXT-post i din domän.

Steg 2: Logga in på domänvärden
 1. På sidan Verifiera din domän och konfigurera e-post i installationsguiden klickar du på länken för att öppna inloggningssidan för domänvärden på en ny flik.

  Obs! Om installationsguiden inte innehåller en länk till din domän öppnar du webbplatsen Gandi.net ®. Ha installationsguiden öppen på den första fliken.

 2. Ange användarnamnet och lösenordet du skapade när du köpte din domän från Gandi.net.
 3. Klicka på Logga in.

  Om du inte känner till dina kontouppgifter kan du återställa lösenordet eller kontakta supporten för Gandi.net.

Steg 3: Lägg till verifieringsposten i domänens DNS-poster
 1. Klicka på Domäner till vänster.

  Domains is selected.

 2. Klicka på domänen som du vill verifiera för Google-tjänsten.
 3. Klicka på DNS-poster till vänster.

  DNS Records is selected.

 4. Klicka på Lägg till.
 5. Öppna anvisningar för den typ av verifieringspost du vill lägga till i domänenens DNS-poster. Lägg till en TXT-verifieringspost (vanligast)
  1. Välj TXT på listan Typ.

   From the Type list, select TXT

  2. I fältet TTL lämnar du standardvärdet.
  3. Skriv @ i fältet Namn.
  4. I fältet Textvärde klistrar du in hela verifieringsposten som du kopierade i steg 1.

   The TXT record fields are all complete.

  5. Klicka på Skapa.
  Lägga till en CNAME-verifieringspost
  1. Välj CNAME på listan Typ.

   From the Type lists, CNAME is selected.

  2. I fältet TTL lämnar du standardvärdet.
  3. I fältet Namn anger du innehållet i installationsguidens fält Etikett/värd från steg 1.
  4. I fältet Värdnamn anger du innehållet i installationsguidens fält Destination/mål från steg 1. Lägg till en punkt i slutet av posten.

   All of the CNAME record fields are completed.

  5. Klicka på Skapa.

Steg 4: Uppmana Google att verifiera

 1. Återgå till installationsguiden.
 2. Markera rutan Jag har sparat TXT-verifieringsposten eller klicka på Verifiera.
 3. Om du är G Suite-kund fortsätter du till Nästa steg för och konfigurerar Gmail.

G Suite: Nästa steg

Nu är det dags att konfigurera Gmail med G Suite-kontot.

 1. Ha konfigurationsguiden och domänvärdens webbplats öppen.
 2. På en separat flik eller i ett separat fönster öppnar du anvisningarna för att konfigurera Gmail (MX-poster) med din värd.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?