Leesbevestigingen inschakelen

Als u de oude gratis versie van G Suite gebruikt, moet u upgraden naar G Suite Basic om deze functie te kunnen gebruiken. 

Als beheerder kunt u gebruikers in uw organisatie toestaan leesbevestigingen te verzenden of te verzoeken. Een leesbevestiging is een e-mailmelding die wordt bezorgd bij de afzender wanneer een ontvanger een e-mail opent.

U kunt ook de afzenders beperken aan wie uw gebruikers leesbevestigingen kunnen verzenden. U kunt ze bijvoorbeeld alleen toestaan leesbevestigingen te verzenden aan afzenders binnen uw organisatie. Daarnaast kunt u bepalen of de bevestiging automatisch door Gmail wordt verzonden wanneer een ontvanger het bericht opent of dat de ontvanger om goedkeuring wordt gevraagd voor het verzenden van de bevestiging.

Belangrijk: Vertrouw niet op leesbevestigingen bij de controle van e-mailbezorging. Hoewel leesbevestigingen meestal werken tussen verschillende e-mailsystemen, kunt u soms een leesbevestiging krijgen voor een ongelezen bericht of geen leesbevestiging krijgen, terwijl de ontvanger het bericht wel heeft gelezen.

Leesbevestigingen instellen

 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Appsen danG Suiteen danGmailen danGebruikersinstellingen.
 3. Indien u suborganisatie-eenheden heeft gemaakt in de beheerdersconsole, selecteert u links onder Organisaties de organisatie-eenheid waarvoor u de instelling wilt configureren.  De sectie Organisaties is niet beschikbaar als er geen suborganisatie-eenheden zijn gemaakt. Zie Geavanceerde instellingen configureren voor Gmail voor meer informatie.
 4. Specificeer in de sectie Leesbevestigingen voor e-mail naar welke afzenders uw gebruikers leesbevestigingen kunnen verzenden:
  • Niet toestaan dat leesbevestigingen worden verzonden: Hiermee wordt het verzoeken om en versturen van leesbevestigingen uitgeschakeld.
  • Toestaan dat leesbevestigingen voor e-mail worden verzonden naar alle adressen binnen mijn organisatie en naar de volgende e-mailadressen: Hiermee worden leesbevestigingen beperkt tot adressen in uw domein en externe adressen die u opgeeft. Scheid externe e-mailadressen door komma's. U kunt maximaal 100 adressen invoeren en elk adres mag uit maximaal 256 tekens bestaan. Als u geen adressen opgeeft, kunnen gebruikers alleen leesbevestigingen verzenden naar andere gebruikers binnen uw domeinen.

   Vink het vakje aan voor De gebruiker waarschuwen bij elk verzoek om een leesbevestiging om gebruikers elke keer dat ze een e-mail lezen, te vragen of ze een leesbevestiging willen verzenden. Haal het vinkje weg om leesbevestigingen automatisch te laten verzenden.

   Toestaan dat leesbevestigingen voor e-mail worden verzonden naar elk e-mailadres: Hiermee staat u toe dat om leesbevestigingen kan worden verzocht vanaf elk e-mailadres binnen en buiten uw organisatie en dat deze kunnen worden verzonden naar alle adressen. Gebruikers wordt altijd gevraagd een leesbevestiging te verzenden.

 5. Klik onderaan op Opslaan.

Het kan een uur duren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd in individuele gebruikersaccounts. U kunt wijzigingen die eerder zijn aangebracht volgen in het controlelogboek van de beheerdersconsole.

Hoe leesbevestigingen werken

 • Leesbevestigingen werken in de meeste e-mailsystemen. Gebruikers kunnen daarom meldingen krijgen van ontvangers die gebruikmaken van andere e-mailsystemen die leesbevestigingen ondersteunen. Het gedrag van de leesbevestigingen kan echter verschillen, afhankelijk van de e-mailsoftware van de ontvanger en de manier waarop de ontvanger het bericht opent. De leesbevestiging kan bijvoorbeeld automatisch worden verzonden (zonder de ontvanger om goedkeuring te vragen) als de ontvanger het bericht opent in een IMAP-client, POP-client of G Suite Sync-client. Sommige mobiele e-mailsystemen die geen IMAP gebruiken, verzenden helemaal geen leesbevestigingen.
 • Gmail bezorgt alleen leesbevestigingen voor berichten die naar het adres van de gebruiker zijn verzonden en niet voor berichten die naar groepsmailinglijsten of aliassen zijn verzonden. De e-mailadressen van gebruikers worden hierdoor beschermd.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?