Toestaan dat gebruikers om leesbevestigingen vragen of deze sturen

Als u de oude gratis versie van G Suite gebruikt, moet u upgraden naar G Suite Basic om deze functie te kunnen gebruiken. 

Belangrijk: Deze functie is alleen beschikbaar voor Gmail-accounts voor werk en school. De functie is niet beschikbaar voor gewone Gmail-accounts.

Als beheerder kunt u gebruikers in uw organisatie toestaan om leesbevestigingen te vragen of deze te sturen. Een leesbevestiging is een e-mailmelding die wordt bezorgd bij de afzender wanneer een ontvanger een e-mail opent. Als u wilt dat gebruikers in uw organisatie leesbevestigingen kunnen verzoeken of ontvangen, schakelt u dit in de beheerdersconsole in.

U kunt de afzenders beperken aan wie uw gebruikers leesbevestigingen kunnen verzenden. U kunt ze bijvoorbeeld alleen toestaan leesbevestigingen te verzenden aan afzenders binnen uw organisatie. U kunt instellen dat Gmail de leesbevestiging automatisch verzendt wanneer een bericht wordt geopend of opgeven dat de ontvanger het verzenden van de leesbevestiging moet goedkeuren.

Een leesbevestiging garandeert niet dat een e-mail is bezorgd

Vertrouw niet op leesbevestigingen om te controleren of e-mails zijn bezorgd. Leesbevestigingen werken over het algemeen normaal als er verschillende e-mailsystemen worden gebruikt. Het volgende kan zich echter voordoen:

 • U ontvangt een leesbevestiging voor ongelezen berichten.
 • U ontvangt geen leesbevestiging voor berichten die wel zijn gelezen door de ontvanger.

Leesbevestigingen instellen voor uw gebruikers

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Appsen danG Suiteen danGmailen danGebruikersinstellingen.
 3. Als u onderliggende organisatie-eenheden heeft gemaakt in de Beheerdersconsole, selecteert u links, onder Organisaties, de organisatie-eenheid waarvoor u leesbevestigingen wilt instellen. Het gedeelte Organisaties is alleen beschikbaar als er onderliggende organisatie-eenheden zijn gemaakt. Zie Geavanceerde instellingen configureren voor Gmail voor meer informatie.
 4. Specificeer in het gedeelte Leesbevestigingen voor e-mail naar welke afzenders uw gebruikers leesbevestigingen kunnen verzenden:
  • Niet toestaan dat leesbevestigingen worden verzonden: Hiermee wordt het verzoeken om en verzenden van leesbevestigingen uitgeschakeld.
  • Toestaan dat leesbevestigingen voor e-mail worden verzonden naar alle adressen binnen mijn organisatie en naar de volgende e-mailadressen: Hiermee worden leesbevestigingen beperkt tot adressen in uw domein en externe adressen die u opgeeft. Scheid externe e-mailadressen door komma's. U kunt maximaal 100 adressen invoeren en elk adres mag uit maximaal 256 tekens bestaan. Als u geen adressen invoert, kunnen gebruikers alleen leesbevestigingen sturen aan andere gebruikers in uw domeinen.

   Vink het vakje aan voor De gebruiker waarschuwen bij elk verzoek om een leesbevestiging om gebruikers elke keer dat ze een e-mail lezen, te vragen of ze een leesbevestiging willen verzenden. Haal het vinkje weg om leesbevestigingen automatisch te laten verzenden.

   Toestaan dat leesbevestigingen voor e-mail worden verzonden naar elk e-mailadres: Hiermee staat u toe dat om leesbevestigingen kan worden verzocht vanaf elk e-mailadres binnen en buiten uw organisatie en dat deze kunnen worden verzonden naar alle adressen. Gebruikers wordt altijd gevraagd een leesbevestiging te verzenden.

 5. Klik onderaan op Opslaan.

Het kan 24 uur duren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd in alle gebruikersaccounts. U kunt wijzigingen die eerder zijn aangebracht volgen in het controlelogboek van de Beheerdersconsole.

Hoe leesbevestigingen werken

 • Leesbevestigingen werken in de meeste e-mailsystemen. Gebruikers kunnen daarom meldingen krijgen van ontvangers die gebruikmaken van andere e-mailsystemen die leesbevestigingen ondersteunen. Het gedrag van de leesbevestigingen kan echter verschillen, afhankelijk van de e-mailsoftware van de ontvanger en de manier waarop de ontvanger het bericht opent. De leesbevestiging kan bijvoorbeeld automatisch worden verzonden (zonder goedkeuring van de ontvanger) als de ontvanger het bericht opent in een IMAP-, POP- of G Suite Sync-client. Sommige mobiele e-mailsystemen die geen IMAP gebruiken, verzenden helemaal geen leesbevestigingen.
 • Gmail bezorgt alleen leesbevestigingen voor berichten die naar het adres van de gebruiker zijn verzonden, niet voor berichten die naar groepsmailinglijsten of aliassen zijn verzonden, om de e-mailadressen van gebruikers te beschermen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?