Synkronisera G Suite-data med Mac eller Windows

Vissa användare i organisationen kan behöva använda sin Apple® Mac® eller Microsoft® Windows®-dator till att hålla e-post, kalender och kontakter uppdaterade under övergången till G Suite. 

Du kan synkronisera e-post med IMAP eller POP. Vi rekommenderar IMAP – det är lättare att konfigurera och kan användas på flera enheter. Även kontakt- och kalenderdata kan synkroniseras med IMAP. 

Synkronisera data med IMAP, CardDAV och CalDAV

Användarna kan synkronisera enbart e-posten eller synkronisera kontakter och kalenderdata också med CardDAV och CalDAV.  

Viktigt! IMAP används på olika sätt i olika e-postklienter. Vissa klienter kan överskrida bandbreddsgränsen för G Suite. Om du ofta uppnår bandbreddsgränsen eller gränsen för samtidiga anslutningar för IMAP på din Mac testar du en annan IMAP-klient, till exempel Mozilla® Thunderbird®.

Steg 1: Aktivera IMAP på administratörskonsolen
 1. Logga in på Googles administratörskonsol.
 2. Kontrollera att IMAP är aktiverat för användarna.
 3. Följ anvisningarna i avsnittet Konfigurera IMAP
Steg 2: Konfigurera användarnas datorer

Mac

Alla användare behöver göra följande:

 1. Öppna Systeminställningar följt av Internetkonton.
 2. Klicka på Lägg till konto.
 3. Ange e-postadressen för G Suite och klicka på Nästa
 4. Ange lösenordet och klicka på Nästa. Vissa användare kan behöva ange en kod för tvåstegsverifiering eller vidta andra obligatoriska inloggningssteg.
 5. Välj vilka tjänster som ska synkroniseras (e-post, kontakter och kalendrar) och klicka på Klar

Windows 10

Alla användare behöver göra följande:

 1. Öppna Inställningar följt av Konton följt av E-post- och appkonton.
 2. Klicka på Lägg till ett konto följt av Google.

  Obs! Om alternativet Google saknas i e-postklienten kan du läsa om andra inställningsalternativ i Läsa Gmail-meddelanden i andra e-postklienter med hjälp av IMAP.

 3. Ange e-postadressen för G Suite och klicka på Nästa
 4. Ange lösenordet och klicka på Nästa. Vissa användare kan behöva ange en kod för tvåstegsverifiering eller vidta andra obligatoriska inloggningssteg.
 5. Granska behörigheterna och klicka på Tillåt.
 6. Klicka på Klar.

Synkronisera e-post med POP

 1. Logga in på Googles administratörskonsol.
 2. Kontrollera att POP är aktiverat för användarna.
 3. Följ anvisningarna i avsnittet Konfigurera POP

Relaterade ämnen

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?