Wyświetlanie i analizowanie transakcji

Obejmuje to G Suite, Dysk Google Enterprise, Cloud Identity Premium i inne płatne usługi, którymi można zarządzać w konsoli administracyjnej Google.

Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy usługa została kupiona bezpośrednio od Google. Jeśli używana usługa została kupiona u sprzedawcy, skontaktuj się z nim bezpośrednio, aby uzyskać pomoc. Nie wiesz? Zobacz: Czy korzystam z usług sprzedawcy?

Zapisuj swoje transakcje na koncie rozliczeniowym Google.

Drukowanie i pobieranie zakresu transakcji

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Rozliczenia.
 3. Obok abonamentu kliknij Czynności a potem Uzyskaj dostęp do konta rozliczeniowego.
 4. W sekcji Transakcje kliknij Wyświetl transakcje i dokumenty.
 5. W menu powyżej listy transakcji wybierz zakres dat.
 6. Dostępne możliwości:
  • Drukuj wybraną historię – kliknij Drukuj Drukuj po prawej stronie zakresu dat. Otworzy się okno zawierające transakcje. Wydrukuj je, korzystając z opcji Drukuj w przeglądarce.
  • Pobierz wszystko jako CSV – kliknij Pobierz Pobierz po prawej stronie zakresu dat. Zostanie pobrany plik CSV zawierający szczegóły transakcji. Następnie możesz zaimportować rekordy do arkusza kalkulacyjnego.

Omówienie transakcji

Element transakcji Opis
Saldo początkowe Saldo w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego
Saldo końcowe Saldo w bieżącym dniu lub na koniec miesiąca kalendarzowego
Kwota Obecne saldo
Data Data opłaty (dzień, miesiąc i rok)
Aktualizacja subskrypcji Zmiany w subskrypcji – nowe lub usunięte licencje użytkowników
Zaplanowana płatność automatyczna Zaplanowana płatność (jeśli podstawową formą płatności jest konto bankowe)
W toku Przetwarzane obciążenia, opłaty i korekty
Płatność Płatność wykonana ręcznie 
Płatność automatyczna Płatność automatyczna obciążająca konto
Płatność odrzucona Nieudana płatność ręczna 
Płatność automatyczna odrzucona Nieudane obciążenie automatyczne
Korekta usługi Kwota promocyjna lub korekta salda przyznana na konto
Rejestracja domeny: odnowienie zobowiązania Roczne odnowienie rejestracji domeny

Znajdowanie pojedynczej transakcji

U góry strony Transakcje znajdują się trzy menu służące do wyszukiwania i sortowania transakcji.

 1. U góry kliknij Szczegółowy widok transakcji lub Widok podsumowania.
 2. Obok menu widoku kliknij jedną z opcji, aby posortować według tych kryteriów: 
  • Wszystkie transakcje
  • Koszty – koszty subskrypcji i usługi
  • Płatności – wykonane płatności
  • Korekty – korekty zastosowane na koncie
  • Podatki – podatki dodawane do kosztów subskrypcji
 3. Aby przefiltrować transakcje według daty, w menu po prawej stronie kliknij Bieżący miesiąc, Poprzedni miesiąc, Ostatnie 3 miesiące, Bieżący rok, Poprzedni rok, Cały czas lub Niestandardowy zakres dat.
 4. Jeśli wybierzesz Niestandardowy zakres dat, wpisz zakres dat i kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?