İçerik uygunluğu kurallarını ayarlama

Bir G Suite yöneticisi olarak, bir veya daha fazla ifadeyle eşleşen içeriğin bulunduğu iletileri işlemek üzere çeşitli kurallar belirleyebilirsiniz.      

Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

 • Giden filtrenizin "gizli" kelimesini saptadığında yaptığına benzer şekilde, hassas şirket bilgileri içerebilecek giden iletileri reddedebilirsiniz.

 • Bir IP adresi aralığında meta veri eşleşmesi ayarlayabilir ve bu aralık dışındaki IP adreslerinden gelen iletileri karantinaya alabilirsiniz.
 • Belirli metin dizeleri veya kalıplarıyla eşleşen içerik bulunan iletileri hukuk departmanınıza yönlendirebilirsiniz.

Uyumluluk kuralları

İçerik uyumu kuralları önceden tanımlanmış kelimeleri, ifadeleri, metin kalıplarını veya sayısal kalıpları temel alır. Basit eşleşme, gelişmiş eşleşme ve meta veri eşleşmesi ayarlayabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış içerik eşleşmesi de ayarlayabilirsiniz.  Bu özellik G Suite Business ve G Suite Enterprise sürümlerinde kullanılabilir. Sürümleri karşılaştırın

İçerik uygunluğu, metin eklerinin ve doc, .xls, .pdf gibi yaygın olarak kullanılan ek türlerinin yanı sıra ASCII olmayan karakterlerin taranmasını da destekler. İleti gövde metni için geçerli olan basit ve gelişmiş içerik eşleşmeleri, eklerden çıkarılan metin için de geçerlidir. İleti gövde metni için geçerli olan kurallar, çıkarılan metin için de geçerlidir. 

Gmail, Microsoft Word belgeleri gibi ikili programda yazılmış ekleri metne çevirmeye çalışır. İleti gövde metni için geçerli olan kurallar, dönüştürülen metin için de geçerlidir. Ek uygunluğu kurallarını ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Uygunlukla ilgili işlemler

İleti bir içerik uygunluğu politikasıyla eşleştiğinde aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • İletiyi reddedebilirsiniz
 • Karantinaya alabilirsiniz
 • Değiştirerek teslim edebilirsiniz

Kurallar nasıl uygulanır?

Seçenekler bölümünde değiştirilmediyse kural bir kuruluş birimindeki tüm kullanıcılara uygulanır. Alt kuruluşlardaki kullanıcılar üst kuruluş için oluşturduğunuz kuralları devralır. Devralınan kurallar, alt kuruluşlarda devre dışı bırakılabilir. Böylece, devre dışı bırakılan kuralın alt kuruluşlara ve onların da altındaki kuruluşlara uygulanması engellenmiş olur. Ayrıca, her kuruluşa birden çok kural ekleyebilirsiniz.

Birden fazla kural içeren yapılandırmalar, ileti davranışını ve hangi kuralın veya yapılandırmanın diğerlerinden daha öncelikli olacağı da dahil, kuralların uygulanma şeklini etkileyebilir.

Kurallar diğer kurallarla çakışabilir. Örneğin, iletinin reddedilmesi mi yoksa iki defa teslim edilmesi mi gerekir? Ne yapılacağı ayarladığınız koşullara ve hangi kuralın öncelikli olduğuna bağlıdır. Birden çok ayarın ileti davranışını nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Barındırılan S/MIME ile ileti güvenliğini geliştirme

Güvenli/Çok Amaçlı İnternet Posta Uzantıları (S/MIME) için gelişmiş özellikleri kullanarak ileti güvenliğini artırabilirsiniz. Örneğin, giden iletiler için S/MIME şifrelemesinin kullanılmasını gerektiren bir kural oluşturabilirsiniz. Kuralı, 3. Adımda açıklanan Şifreleme seçeneğini kullanarak oluşturursunuz. 

İfadelerde S/MIME ile ilgili meta veri özelliklerini de kullanabilirsiniz. Bunu, 2. adımda açıklanan bir meta veri eşleşmesi tanımlayarak ayarlayabilirsiniz.

Genel bir bakış için Barındırılan S/MIME ile ileti güvenliğini geliştirme başlıklı makaleye göz atın.

Bu özellik yalnızca G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education'da kullanılabilir.

İçerik uygunluğu kuralı oluşturma

Başlangıç adımı: Google Yönetici konsolunda Gmail gelişmiş ayarlarına gidin

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolu Ana sayfasında, Uygulamalar ve sonra G Suite ve sonra Gmail ve sonra Gelişmiş ayarlar'a gidin.

  İpucu: Gelişmiş ayarlar'ı görmek için Gmail sayfasının en altına doğru ilerleyin.

 3. (İsteğe bağlı) Sol tarafta kuruluşu seçin.

 4. Uygunluk bölümünde İçerik uygunluğu ayarına ilerleyin, fare imlecini ayarın üzerine getirin ve Yapılandır'ı tıklayın. Bu ayar zaten yapılandırılmışsa, fare imlecini ayarın üzerine getirerek Düzenle'yi veya Başka bir tane ekle'yi tıklayın.

 5. Her yeni ayar için benzersiz bir açıklama girin.

 6. Ayarı yapılandırmak için bir sonraki adıma geçin.

1. Adım: Etkilenecek e-posta iletilerini girin

Kuralı gelen, giden veya dahili iletiler için ayarlayabilirsiniz. Dahili iletiler kuruluşunuzla ilişkili alanlar ve alt alanlar içinde gönderilip alınır.

 1. Kuralın uygulanmasını istediğiniz iletilerin yanındaki kutuları işaretleyin.

 2. Bir sonraki adıma geçerek devam edin.

2. Adım: Aranacak öğeleri belirtmek için bir veya daha fazla ifade ekleyin

10 ifade ekleyebilirsiniz, ancak ifadeleri tek tek ekleyip kaydetmeniz gerekir.

 1. İletiyle ilgili yapılacak işlemin tetiklenmesi için koşullardan herhangi birinin mi yoksa tümünün mü eşleşmesi gerektiğini listeden seçin. Örneğin, Aşağıdakilerin HERHANGİ BİRİ iletiyle eşleşiyorsa'yı seçerseniz eşleşen herhangi bir koşul iletiyle ilgili sonucu tetikleyebilir.

 2. Ekle'yi tıklayın.

 3. Listeden ifade için kullanmak istediğiniz eşleşme türünü seçin:

  • Basit içerik eşlemesi - İçerik eşleşmesini girin. Basit içerik eşleşmesi Gmail'deki arama işlevi gibi çalışır. Örneğin, "bir kelime" araması yaparsanız "bir" ve "kelime" içeren tüm dizeler (ör. "yeni ve farklı bir kelime" dizesi) bulunur.

  • Gelişmiş içerik eşleşmesi - Metnin iletideki Konumunu ve Eşleşme türü'nü seçin, sonra da aranacak içeriği girin. Basit içerik eşleşmesinin tersine, dizenin tam eşleşme olması gerekir. İletideki her bir konumun ve eşleşme türünün açıklaması için aşağıdaki tabloya bakın.

  • Meta veri eşleşmesi - Eşleştirilecek özelliği ve Eşleme türü'nü seçin. Gerekirse Eşleşme değeri'ni girin. Meta veri özelliklerinin ve eşleme türünün açıklaması için aşağıdaki tabloya bakın.

  • Önceden tanımlanmış içerik eşleşmesi - Kredi Kartı Numarası veya Sosyal Güvenlik Numarası (ABD için) gibi önceden tanımlanmış algılayıcılardan birini seçin. İsteğe bağlı olarak, tanımladığınız işlemin tetiklenmesi için algılayıcının bir iletide kaç kez görünmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, iletideki algılayıcının bir güven eşiğini karşılaması durumunda tetiklenecek eylemi de belirtebilirsiniz. Ayrıntılar için Bilgi kaybını engelleme işlevini kullanarak e-posta trafiğini tarama konusuna bakın.  Bu özellik G Suite Business ve G Suite Enterprise sürümlerinde kullanılabilir. Sürümleri karşılaştırın

 4. Kaydet'i tıklayın. Yeni ifadeyi görmek için ekranı kaydırmanız gerekebilir.

 5. Bir sonraki adıma geçerek devam edin.

Gelişmiş içerik eşleşmesi konumu

Konum Açıklama

Üstbilgiler ve gövde

Tam üstbilgiler artı gövde. Ekler dahildir (MIME kısımların şifresi çözülür).

Tam üstbilgiler

Tüm üstbilgi alanları. İleti gövdesini veya ekleri içermez.

Gövde

E-posta iletisinin ana metin kısmı. Ekler dahildir (MIME kısımların şifresi çözülür).

Konu

İletinin e-posta üstbilgisinde sunulan şekliyle konusu.

Gönderen üstbilgisi

Gönderen: üstbilgisinde bildirildiği şekliyle gönderenin e-posta adresi. Zarf göndereni'nde bildirilen gönderenden farklı olabilir.

Gönderen üstbilgisi, açılı ayraçlar içine alınmış e-posta adresinden oluşur ve hesap adını içermez.

Örneğin:

Gönderen: Burcin Bilgili <bbilgili@example.com>

Gönderen üstbilgisi, bbilgili@example.com'dur.

Not : İleti teslimi sırasında @gmail.com ve @googlemail.com adreslerinin sol tarafı standart gösterime dönüştürülür. Örneğin, burcin.bilgili@gmail.com, burcinbilgili@gmail.com biçimine dönüştürülür. Bu nedenle, Gönderen: üstbilgisinde burcin.bilgili@gmail.com veya burcinbilgili@gmail.com adresini içeren iletileri eşleştirmek istiyorsanız içerik eşleme modelinizde noktayı hariç tutmanız gerekir. Gmail'in noktaları nasıl işlediği konusunda daha fazla bilgi edinmek içinGmail adreslerinde noktalar önemli değildir başlıklı makaleye bakın.

Alıcı üstbilgisi

E-posta üstbilgileri olan Alıcı, Cc ve Bcc'de bildirilen alıcı veya alıcılar. Herhangi bir zarf alıcısı'nda bildirilen alıcılardan farklı olabilir.

Bir seferde yalnızca bir alıcıyı karşılaştırır. İki veya daha fazla alıcı söz konusu olduğunda, gelişmiş içerik kuralı bir dizedeki alıcıların tümüyle eşleşmez. Birden çok kullanıcıya gönderilecek bir kural oluşturmak için Tam üstbilgileri kullanın.

Tam üstbilgiler, Bcc: alıcılarının e-posta adreslerini içermez. Bu nedenle, tam üstbilgideki alıcıların sayısını temel alan kurallar, bazı alıcılar Bcc: alanında olduğunda tüm alıcılar için geçerli olmayabilir.

Alıcı üstbilgisi, açılı ayraçlar içine alınmış e-posta adresinden oluşur ve hesap adını içermez.

Örneğin:

Alıcı: Burçin Bilgili <bbilgili@example.com>
Cc: Burak Bilgili <burakbilgili@example.com> Bcc: Berke Güvenç <bguvenc@example.com>

Alıcı üstbilgileri, bbilgili@example.com, burakbilgili@example.com ve bguvenc@example.com'dur.

Zarf göndereni

SMTP iletişim isteği sırasında bildirilen asıl gönderen. Gönderen üstbilgisinde bildirilen gönderenden farklı olabilir. Her zaman olmasa da genellikle "Return-path" üstbilgisinde bulunan adresle eşleşir.

Herhangi bir zarf alıcısı

SMTP iletişim isteği sırasında bildirilen alıcı veya alıcılar. Bunlar, Alıcı üstbilgisinde bildirilen alıcılardan farklı olabilir. Buna bir grup genişletme işleminin parçası olarak eklenen kişiler de dahildir.

Bir seferde yalnızca bir alıcıyı karşılaştırır. İki veya daha fazla alıcı söz konusu olduğunda, gelişmiş içerik kuralı bir dizedeki alıcıların tümüyle eşleşmez.

Ham ileti

Tüm üstbilgilerin yanı sıra iletinin tüm ekleri ve diğer MIME kısımları da dahil gövde. MIME kısımların şifresi çözülmez. RFC-2822 ileti baytlarına eşdeğerdir.

Gelişmiş içerik eşleşmesi türü

Eşleme türü Açıklama

Başlangıcı

Seçilen konumda, belirtilen karakter veya dizeyle başlayan içeriği arar.

Sonu

Seçilen konumda, belirtilen karakter veya dizeyle biten içeriği arar.

Şu metni içeren

Seçilen konumda, belirtilen dizenin bulunduğu içeriği arar.

Şu metni içermeyen

Seçilen konumda, belirtilen dizenin bulunmadığı içeriği arar.

Eşittir

Seçilen konumda, belirtilen dizeyle tam olarak eşleşen içeriği arar.

Boş

Seçilen konumda boş içerik araması yapar.

Şu normal ifade ile eşleşen

Seçilen konumda, belirtilen normal ifadeyle eşleşen içeriği arar. Aşağıdaki Normal ifade eşleşmesi hakkında konusuna bakın.

Şu normal ifadeyle eşleşmeyen

Seçilen konumda, belirtilen normal ifadeyle eşleşmeyen içeriği arar. Aşağıdaki Normal ifade eşleşmesi hakkında konusuna bakın.

Herhangi bir kelimeyle eşleşen

Seçilen konumda, belirtilen kelimeler listesindeki herhangi bir kelimeyle eşleşen içeriği arar.

Tüm kelimelerle eşleşir

Seçilen konumda, belirtilen kelimeler listesindeki tüm kelimelerle eşleşen içeriği arar.

Normal ifade eşleşmesi hakkında

Normal ifadeler kullanan içerik uygunluğu kurallarını ayarlamak için, gelişmiş içerik eşleşme türleri olan Şu normal ifadeyle eşleşir: ve Şu normal ifadeyle eşleşmeyen: kullanılır.

Normal ifade nedir?

Regex olarak da adlandırılan normal ifade, metni kalıplarla eşleştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Örneğin, bir normal ifade, e-posta adreslerinin, URL'lerin, telefon numaralarının, çalışan kimlik numaralarının, sosyal güvenlik numaralarının veya kredi kartı numaralarının kalıplarını belirtebilir.

Normal ifadeler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın:

Not: İçerik uygunluğu kuralı içindeki her normal ifade 10.000 karakterle sınırlıdır.

Eşleşme konumu neden önemlidir?

Normal ifadeyi formüle ederken kullanım durumunuz için uygun eşleşme konumunu seçmek önemlidir. Eşleşme konumu (yukarıdaki tabloya bakın), iletinin hangi bileşeninin eşleşmeler için taranacağını belirtir.

Bazı eşleşme konumları için, eşleştirilecek içerik düzenli ifade tarafından taranmadan önce parçalara bölünür. Örneğin:

 • Alıcı üstbilgisi: Bir ileti üstbilgisinin Alıcı:, Cc: ve Bcc: alanları ayrı e-posta adreslerine bölünerek düzenli ifade kalıbıyla teker teker karşılaştırılır. Dolayısıyla, 5 veya daha fazla kullanıcıya gönderilen iletileri tespit etmek istiyorsanız, Alıcı üstbilgisi eşleşme konumu işinize yaramayacaktır. Bunun yerine, Tam üstbilgiler'i seçip şuna benzer bir düzenli ifade kalıbı girebilirsiniz: Alıcı: ^[^@](?:@[^@]){5}.
 • Tam üstbilgi: Birden çok ileti üstbilgisi alanının taranması desteklenmez. Bunun yerine, her üstbilgi alanı normal ifadeyle teker teker karşılaştırılır. Örneğin, Alıcı: alanı ile Cc: alanı birbirinden ayrı dizeler olarak incelenir. Yani, Alıcı: ve Cc: alanlarını aynı anda kapsayan tek bir normal ifade oluşturamazsınız.

Not: "Kimlik Doğrulama Sonuçları" gibi tek bir alan birden fazla satıra yayılıyorsa normal ifade bu satırların tümünü tarar, ancak her satırın başındaki boşluk bu alanın bir parçası olarak depolanır. Bu nedenle, boşlukları ifadede joker karakterlerle veya özel olarak belirtmelisiniz.

Minimum eşleşme sayısı seçeneği ne işe yarar?

Normal ifadeyle eşleşecek bir içerik uygunluğu kuralı oluşturduğunuzda, normal ifadeyi ve isteğe bağlı iki alanı (normal ifadenin açıklaması ve minimum eşleşme sayısı) girersiniz.

Minimum eşleşme sayısı seçeneği, kuralla ilişkili işlemin tetiklenmesi için, normal ifadenin eşleşme konumunda kaç kez geçmesi gerektiğini belirler. Örneğin, 2 değerini girerseniz iletide herhangi bir işlemin tetiklenmesi için normal ifade kalıbının iletide en az 2 kez geçmesi gerekir.

Meta veri özellikleri ve eşleşme türleri

Özellik ve kullanılabilir eşleme türü birleşimleri şunlardır:

Özellik Eşleme türü Açıklama

İleti kimlik doğrulaması

 • İletinin kimlik doğrulaması yapılmış
 • İletinin kimlik doğrulaması yapılmamış

Uyumluluk ifadenize kimliği doğrulanmış veya doğrulanmamış iletileri eklemek için bu seçeneği kullanın.

DMARC standardını karşılar. Şu koşullardan biri geçerliyse ileti kimliği doğrulanır: 1) SPF başarılı ve zarf göndereni alanı üstbilgideki gönderen alanıyla eşleşiyor veya 2) üstbilgideki gönderen alanı için DKIM denetimi başarılı. Aksi halde iletinin kimliği doğrulanmamış kabul edilir.

Kaynak IP'si

 • Şu aralıkta

 • Şu aralıkta değil

Uyum ifadenize belirtilen IP aralığı içinde olan veya olmayan iletileri eklemek için bu seçeneği kullanın. Alana aralığı girin.

Güvenli aktarım (TLS)

 • Bağlantı TLS şifreli

 • Bağlantı TLS şifreli değil

Uygunluk ifadenize TLS şifreli olan veya olmayan iletileri eklemek için bu seçeneği kullanın.

S/MIME şifrelemesi

 • İleti S/MIME şifreli

 • İleti S/MIME şifreli değil

S/MIME şifreli olan veya olmayan iletileri dahil etmek için bu seçeneği belirleyin.

Bu özellik yalnızca G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education'da kullanılabilir.

S/MIME imzası

 • İleti S/MIME imzalı

 • İleti S/MIME imzalı değil

S/MIME imzalı olan veya olmayan iletileri dahil etmek için bu seçeneği belirleyin.

Bu özellik yalnızca G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education'da kullanılabilir.

İleti boyutu

 • Şundan büyük (MB)

 • Şundan küçük (MB)

Uyum ifadenize belirtilen boyuttan büyük veya küçük olan iletileri eklemek için bu seçeneği kullanın. Alana MB cinsinden ileti boyutunu girin.

Not: Bu değer, iletinin tamamının işlenmemiş boyutunu ifade eder ve kodlamadan kaynaklanan normal ek yük nedeniyle, ileti ve eklerin yerleşik boyutundan %33'e varan oranda daha büyük olabilir. 

Gmail gizli mod
 • İleti, Gmail gizli modda
 • İleti, Gmail gizli modda değil 

 

Gmail gizli mod iletileri olan veya olmayan iletileri dahil etmek için bu seçeneği belirleyin.
Spam
 • Güvenlik korumalı alanında algılanan kötü amaçlı yazılım

Güvenlik Korumalı Alanı tarafından kötü amaçlı yazılım eki olarak tanımlanmış iletileri dahil etmek için bu seçeneği işaretleyin.

Bu özellik yalnızca G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education'da kullanılabilir.

3. Adım: İfadelerin eşleşmesi durumunda ne yapılacağını belirleyin

 1. Koşullara uyan iletinin değiştirileceğini mi, reddedileceğini mi yoksa karantinaya mı alınacağını belirtin. (Aşağıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.)

 2. Seçtiğiniz eyleme yönelik seçenekleri yapılandırın.

 3. (İsteğe bağlı) Seçenekleri göster'e giderek, bu ayarın uygulanmasını sınırlandırmak için ek seçenekleri yapılandırın. Ayrıntılar için aşağıdaki "Ek parametreleri yapılandırma" bölümüne bakın.

 4. Yapılandırmayı kaydet'e gidin.

İletiyi reddet

İleti, hedeflenen alıcıya ulaşmadan reddedilir. Ret bildirimi için özelleştirilmiş metin girebilirsiniz.

Eşleşen iletiler için başka bir yönlendirme veya uyumluluk kuralı uygulanmaz. Bu iletiler hemen reddedilir.

Not: Gmail otomatik olarak bir SMTP ret kodu (ör. 550 5.7.1) ekler. Bu kod e-posta SMTP standardı için gerekli olduğundan silemezsiniz.

İletiyi karantinaya al

İleti bir yönetici karantinasına gönderilir. İletiyi göndermeye veya reddetmeye karar vermeden önce burada iletiyi inceleyebilirsiniz. Yalnızca Kullanıcılar hesap türü için geçerlidir. Aşağıdaki, Etkilenecek hesap türleri bölümüne göz atın.

Kullanıcılara, gönderdikleri iletilerin karantinaya alındığını bildirmek için Bildir kutusunu işaretleyin. 

İletiyi değiştir

Üstbilgi ekleyerek, ekleri kaldırarak, zarf alıcısını değiştirerek, daha fazla alıcı (ek veya ikincil yollar) ekleyerek ve yolu değiştirerek iletilerde değişiklik yapabilirsiniz.
 
Not: Belirli kullanım örneklerinde, bu örnekler tarafından desteklenmesi amaçlanan yönlendirme ayarlarını kullanmanızı öneririz. Örneğin, bir İçerik uygunluğu ayarı veya Yönlendirme ayarı kullanarak aynı yönlendirme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. İçerikle ilgili kullanım örneklerinde İçerik uygunluğu ayarını, ikili dağıtım gibi yönlendirmeyle ilgili kullanım örneklerinde ise Yönlendirme ayarını kullanın. Kullanım durumları ve örnekler de dahil olmak üzere, posta yönlendirmesiyle ilgili daha fazla bilgi edinin.

Denetimler

X-Gm-Original-To üstbilgisi ekle

Alıcının değişmesi durumunda üstbilgi etiketi eklemek için bu kutuyu işaretleyin. Bu, aşağı akış sunucusuna orijinal zarf alıcısı bilgisinin ulaştırılmasını sağlar. Üstbilgi etiketi biçimine örnek olarak X-Gm-Original-To: kullanici@solarmora.com verilebilir. 

Üstbilgiler iletinin bir kopyasının başka bir alıcıya yönlendirilmesi durumunda kullanışlıdır. Bu durumda alıcının adresini değiştirirsiniz, ancak yeni alıcı, orijinal zarf alıcısının adresini yine de görebilir. Alıcı, iletideki X-Gm-Original-To üstbilgisine göz atıp orijinal zarf alıcısını görebilir.

X-Gm-Spam ve X-Gm-Phishy üstbilgileri ekle

Gmail iletileri spam ve kimlik avına karşı otomatik olarak filtrelenir. İletinin spam ve kimlik avı durumunu gösterecek bu üstbilgileri eklemek için X-Gm-Spam ve X-Gm-Phishy üstbilgilerini ekle kutusunu işaretleyin. Örneğin, aşağı akış sunucusundaki bir yönetici, spam ve kimlik avı amaçlı iletileri temiz postalardan daha farklı bir şekilde ele alan kurallar oluşturmak için bu bilgileri kullanabilir.

 • X-Gm-Spam: 0 iletinin spam olmadığını belirtir.
 • X-Gm-Spam: 1 iletinin spam olduğunu belirtir.
 • X-Gm-Phishy: 0 iletinin kimlik avı amaçlı olmadığını belirtir.
 • X-Gm-Phishy: 1 iletinin kimlik avı amaçlı olduğunu belirtir.

Kimlik avı amaçlı olarak işaretlenen tüm iletiler otomatik bir şekilde spam olarak işaretlenir.

İletilerinize X-Gm-Spam ve X-Gm-Phishy üstbilgileri eklerseniz, iletinin bir sonraki aşamada nereye yönlendirildiğini göz önüne alın. Gönderen IP adresi gibi ileti öğeleri değiştiği için, yönlendirilen bir ileti hedefine ulaştığında artık spam olarak sınıflandırılmaz.

İletileriniz, tekrar aşağı akış sunucunuza yönlendiriliyorsa, sunucuda bu üstbilgileri okuyarak, X-Gm-Spam: 1 veya X-Gm-Phishy: 1 şeklinde etiketlenmiş iletilerin, kullanıcıların gelen kutusuna teslim edilmesini engelleyecek kurallar oluşturun.

İletileriniz tekrar Google'a yönlendiriliyorsa, etiketlenmiş iletileri spam olarak işaretleyecek Gelen ağ geçidi ayarı veya iletileri incelenmek üzere Yönetici Karantinası'na gönderecek bir İçerik uygunluğu ayarı oluşturun.

Not: Bu üstbilgi değeri Kullanıcılar ve Tanınmıyor/Tümünü yakalama hesap türlerine uygulanır. Hesap türü Gruplar ise,  X-Gm-Spam: 0 ve X-Gm-Phishy: 0 üstbilgileri her zaman uygulanır. Hesap türleriyle ilgili bilgi için aşağıdaki "Etkilenecek hesap türleri" bölümüne bakın.

Özel üstbilgi ekle

Bir ayardan etkilenen iletilere bir ya da birden fazla özel üstbilgi ekleyebilirsiniz. Örneğin, ayar için girdiğiniz açıklamayla eşleşen bir üstbilgi ekleyebilirsiniz. Bu da iletinin neden bu şekilde yönlendirildiğinin veya kuralın neden tetiklendiğinin analiz edilmesine yardımcı olabilir.

Özel konuyu başa ekle

Uygun iletilerin konusunun başına eklenecek bir dize girebilirsiniz. Girdiğiniz dize, konunun başında parantez içinde gösterilir. Örneğin, hassas e-postalar için bu alana Gizli ibaresini girebilirsiniz. Bir ileti kuralı tetiklerse ve konusu Aylık rapor ise alıcılar şu konuyu görecektir: [Gizli] Aylık rapor.

Yolu değiştir ve Spam iletiyi de yeniden yönlendir

 • Yolu değiştir - İletinin hedefini değiştirir. Varsayılan olarak, Gmail sunucusu birincil dağıtım konumudur. Ancak, iletileri Microsoft® Exchange gibi farklı bir posta sunucusuna yönlendirmek üzere bu ayarı değiştirebilirsiniz.

  Not: Yolu değiştirebilmek için öncelikle Barındırıcılar sekmesini kullanarak yolu eklemeniz gerekir. Yol, eklendikten sonra Yolu değiştir listesinde gösterilir.

 • Spam iletiyi de yeniden yönlendir - Bu seçenek Yolu değiştir'i seçerseniz görünür. Spam iletiyi de yeniden yönlendir seçeneği, ayardaki ölçütlerle eşleşen tüm e-postaları yönlendirmenize olanak tanır. 

  Spam iletiyi de yeniden yönlendir kutusunu işaretlemezseniz normal iletiler yönlendirilir ancak spam iletiler yönlendirilmez.

Notlar:

 • Spam iletiyi de yeniden yönlendir'i seçseniz de seçmeseniz de bariz spam iletiler dağıtım anında bırakıldıkları için yönlendirilmez.

 • Bir ileti spam olarak sınıflandırılmış ancak G Suite e-posta ayarlarından biri bunu geçersiz kılmışsa (örneğin, gönderen beyaz listesi nedeniyle), spam olmadığı varsayılır ve normal ileti gibi yönlendirilir.

Zarf alıcısını değiştir

Zarf alıcısını aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak değiştirebilirsiniz:

 • Alıcının e-posta adresinin tamamını değiştirmek için, Alıcıyı değiştir'i seçtikten sonra kullanici@solarmora.com gibi tam bir e-posta adresi girin.

 • Alıcının e-posta adresinin yalnızca kullanıcı adı kısmını değiştirmek ve alanı olduğu gibi bırakmak için @mevcut-alan öncesine kullanıcı adını (ör. kullanici) girin.

 • Alıcının e-posta adresinin yalnızca alan kısmını değiştirmek ve kullanıcı adını olduğu gibi bırakmak için mevcut-kullaniciadi@ sonrasına alanı (ör. solarmora.com) girin.

Birincil adresteki bir iletinin zarf alıcısını değiştirmek, iletiyi farklı bir alıcıya yönlendirmekle eşdeğerdir. İleti asıl alıcının posta kutusunu atlar ve yeni alıcıya teslim edilmek üzere tekrar İnternet'e yönlendirilir. Zarf alıcısı değiştirilse bile "Alıcı:" alanında asıl alıcının adresi kalır.

Hedef sunucu yeni alıcının alanındaki bir MX aramasıyla belirlenir. Ancak, Yolu değiştir denetimini kullanıyorsanız hedef sunucu belirtilen yol tarafından belirlenir.

Bcc olarak bir ek alıcı olmasını tercih ederseniz aşağıda açıklanan Daha fazla alıcı ekle seçeneğini kullanın.

Bu ileti için spam filtresini atla

Spam filtresi tarafından spam olarak tanımlansa bile gelen iletileri alıcılara dağıtmak için bu kutuyu işaretleyin. Bu seçenek yalnızca gelen iletiler için geçerlidir. Giden iletiler yönelik spam filtrelerini atlayamazsınız.

Not: Bu seçenek Gruplar hesap türüne değil, yalnızca Kullanıcılar ve Tanınmıyor/Tümünü yakalama hesap türlerine uygulanır. Hesap türleriyle ilgili bilgi için aşağıdaki "Etkilenecek hesap türleri" bölümüne bakın.

İletiden ekleri kaldır

İletilerdeki tüm ekleri kaldırmak için bu kutuyu işaretleyin. Dilerseniz, alıcılara eklerin kaldırıldığını bildirmek için metin ekleyebilirsiniz.

Daha fazla alıcı ekle

 1. İkili veya çoklu dağıtım için Daha fazla alıcı ekle kutusunu işaretleyin ve Ekle'yi Ekle tıklayın.

 2. Listeden Temel'i seçip e-postaları tek tek ekleyin ve Kaydet'i tıklayın. Daha fazla adres eklemek için Ekle'yi Ekle tıklayın.

 3. İkincil dağıtımınız için gelişmiş seçenekleri belirlemek üzere listeden Gelişmiş'i seçin. Birincil dağıtım ayarlarına benzer şekilde ikincil dağıtımlar için zarf alıcısını değiştirebilir, üstbilgi ekleyebilir, başa özel konu ekleyebilir ve ekleri kaldırabilirsiniz.

Notlar:

 • Her kural için 100 ek alıcı sınırı geçerlidir. Bu nedenle, büyük listeler için gruplar kullanmak iyi bir fikir olabilir.

 • Birincil dağıtım için yapılandırdığınız tüm ayarlar ikincil dağıtımları da etkiler. Örneğin, zarf alıcısını değiştirir, başa özel bir konu ekler ve birincil dağıtıma özel üstbilgiler eklerseniz aynı yapılandırma ikincil dağıtımlara da uygulanır. Zarf alıcısını değiştirirseniz "Alıcı:" adresi alanında yine asıl alıcının adresi kalır.

 • İkincil dağıtımlar için, Bu alıcıya spam iletme ve Bu alıcıdan geri dönen iletileri gizle kutuları varsayılan olarak işaretlidir. İleti bir spam iletiyse bu seçenek iletinin ek alıcıya gönderilen kopyasını siler. Bu alıcıdan geri dönen iletileri gizle ayarı, geri dönen iletilerin asıl alıcıya geri gitmesini engeller.

 • Bir iletiye ek alıcılar eklendiğinde, eklenen her alıcı için yeni bir ileti oluşturulur. Gelişmiş Gmail Ayarları, bu yeni iletilerin her birine uygulanır.

Şifreleme (yalnızca ileriye dönük dağıtım için)

Varsayılan olarak, Gmail iletileri her zaman güvenli aktarım (TLS) kullanarak dağıtmayı dener. Güvenli aktarım kullanılamıyorsa, Gmail iletiyi güvenli olmayan bir bağlantı üzerinden teslim eder.

Bu ayardan etkilenen giden iletler için güvenli dağıtımı eklemek üzere Güvenli aktarım (TLS) kullanılmasını gerektir kutusunu işaretleyin. Bu seçenek, ayardaki koşullara (eşleşme ifadeleri, hesap türleri veya zarf filtreleri) uyan tüm iletilerin güvenli bağlantı üzerinden iletilmesini gerektirir. Gönderen veya alan tarafta TLS yoksa ileti gönderilmez.

S/MIME şifrelemesi kullanılmadığı takdirde belirli iletilerin gönderilememesi için Şifrelenmemişse iletiyi şifrele (S/MIME) kutusunu işaretleyin. Aşağıdaki nota bakın.

S/MIME şifrelemesi uygulanmamış iletilerin geri döndürülmesi için Şifrelenemediyse iletiyi geri döndür kutusunu da işaretleyin.

İleti güvenliğini barındırılan S/MIME ile geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Not: Bu özellik yalnızca G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education'da kullanılabilir. 

 

Ek parametreleri yapılandırma

Bu ayar için ek seçenekleri yapılandırmak üzere Seçenekleri göster'i tıklayın.

Adres listeleri

Belirtilen ayarı atlamak veya uygulamak için ölçüt olarak adres listeleri belirtebilirsiniz. Adres listeleri e-posta adreslerini, alanları veya her ikisini birden içerebilir.

Adres listesinin eşleşip eşleşmediğini belirlemek için kullanılan iki yöntem vardır. Birden fazla adres listesi belirtildiyse, adresin listelerden en azından biriyle eşleşmesi gerekir:

 • Yazışmayı yapan (varsayılan) G Suite, alınan posta için "Gönderen" alanını, gönderilen posta için ise alıcıları dikkate alır. Gönderenler için kimlik doğrulama gereksinimi de işaretlidir. (Aşağıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.)
 • Alıcı: G Suite her zaman alıcıların adres listelerinde olup olmadığını kontrol eder.

Belirtilen ayarı atlamak veya uygulamak için kullanılan seçenekler şunlardır:

 • Bu ayarı belirli adresler/alanlar için atla - Adres listesiyle eşleşirse ayarda belirtilen diğer ölçütleri dikkate almadan ayarı bütünüyle atlar.
 • Bu ayarı yalnızca belirli adresler/alanlar için uygula - Adres listesi eşleşmesi, ayarın uygulanıp uygulamayacağını belirleyen koşul haline gelir. Ayarda eşleşme ifadesi, hesap türleri veya zarf filtreleri gibi başka ölçütler de varsa ayarın uygulanması için bu koşulların da eşleşmesi gerekir.

Bu ayarın uygulanmasını kontrol etmek için adres listelerini kullanma:

 1. Seçenekler bölümünde Bu ayarın uygulanmasının atlanması veya kontrolü için adres listeleri kullan kutusunu işaretleyin.
 2. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirtin:

  • Bu ayarı belirli adresler/alanlar için atla
  • Bu ayarı yalnızca belirli adresler/alanlar için uygula
 3. Mevcut olanı kullanın veya yeni bir liste oluşturun'u tıklayın.
 4. Mevcut listenin adını seçin veya yeni bir liste oluşturmak için Yeni liste oluştur alanına özel bir ad girip Oluştur'u tıklayın.
 5. Fare işaretçisini liste adının üzerine getirin ve Düzenle'yi tıklayın.

 6. Listeye e-posta adresleri veya alanlar eklemek için Ekle'yi Ekle tıklayın.

 7. Tam e-posta adresini veya alan adını (ör, solarmora.com) girin. Toplu bir liste eklemek isterseniz, Ekle'yi Ekle tıkladıktan sonra virgülle veya boşlukla ayrılmış bir liste girin.

  Not: Bu ayarı, kimlik doğrulaması olmayan onaylı gönderenler için atlamak istiyorsanız Gönderen kimlik doğrulamasını zorunlu kıl kutusunun işaretini kaldırın. Adres sahteciliğine neden olabileceği için bu seçeneği kullanırken dikkatli olun. Gönderen kimlik doğrulaması hakkında daha fazla bilgi edinin.

 8. Kaydet'i tıklayın.

 9. Listeye daha fazla e-posta adresi veya alan eklemek için 5-7 arasındaki adımları tekrarlayın.

 10. İşlemi tamamladığınızda Etkilenecek hesap türleri'ne gidin.

Listede arama yapma, listedeki tüm girişleri görüntüleme ve adreslerin adres listeleriyle nasıl eşleştirildiği gibi konular da dahil olmak üzere adres listeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Etkilenecek hesap türleri (Zorunlu)

Ayarın geçerli olacağı bir veya daha fazla hesap türü seçin. Hesap türleri Kullanıcılar, Gruplar ve Tanınmıyor/Tümünü yakalama'dır. Ayarı kaydedebilmek için bir hesap türü seçmeniz gerekir. 

Ayarı üst düzey kuruluş için yapılandırıyorsanız ve İletiyi değiştir veya İletiyi reddet işlemini seçerseniz üç hesap türünü de kullanabilirsiniz. Bu ayarla yapılacak işlem İletiyi karantinaya almak ise yalnızca Kullanıcılar hesap türünü kullanabilirsiniz.

Alt düzey bir kuruluşu yapılandırıyorsanız, yalnızca Kullanıcılar hesap türü kullanılabilir. Kullanıcılar varsayılan olarak seçilidir, ancak birden fazla tür seçebilirsiniz. Örneğin, yalnızca Gruplar hesap türüne uygulanan bir Gelen ayarı yapılandırabilirsiniz (alıcının bir grup olması gerekir). Bir giden ayarı yapılandırıyorsanız, hesap türü gönderenle eşleşmelidir.

 • Kullanıcılar (varsayılan) - Kullanıcılar seçili olduğunda, bu ayar önceden temel hazırlığı yapılmış G Suite kullanıcıları için geçerli olacaktır. Gönderilen ve giden postalar için bu ayar kullanıcılarınız e-posta gönderdiğinde tetiklenir. Alınan ve gelen postalar içinse, kullanıcılarınız e-posta aldığında tetiklenir.
 • Gruplar - Gruplar seçiliyse, bu ayar Google Gruplarınız için geçerli olacaktır. Gönderilen ve giden postalar için bu ayar, gruplarınız üyelere e-posta veya özet yönlendirdiğinde tetiklenir. Alınan ve gelen postalar içinse, gruplarınız e-posta aldığında tetiklenir.
 • Tanınmıyor/Tümünü yakalama - Seçildiğinde, şirketiniz tarafından temel hazırlığı yapılan G Suite kullanıcılarından biriyle eşleşmeyen bir e-posta alındığında bu ayar tetiklenir. Bu seçim yalnızca alınan ve gelen e-postalar için geçerlidir.

Gruplar hesap türü ve Tanınmıyor/Tümünü yakalama hesap türü, X-Gm-Spam ve X-Gm-Phishy üstbilgileri ekle denetimi için geçerli değildir. Hesap türü, Gruplar veya Tanınmıyor/Tümünü yakalama ise üstbilgiler her zaman X-Gm-Spam: 0 ve X-Gm-Phishy: 0 olur.

Gruplar hesap türü ve Tanınmıyor/Tümünü yakalama hesap türü, Bu ileti için spam filtresini atla ve Spam iletiyi de yeniden yönlendir denetimleri için geçerli değildir.

İşiniz bittiğinde:

 1. (İsteğe bağlı) Bir zarf filtresi belirleyin.

 2. Yapılandırmayı kaydet'e gidin.

Zarf filtresi

Ancak, bu ayardan yalnızca belirli zarf gönderenlerinin ve zarf alıcılarının etkilenmesini de tercih edebilirsiniz. Tek bir alıcı, normal ifade kullanarak bir grup kullanıcı veya e-posta grupları belirtebilirsiniz.

Bir zarf filtresi oluşturmak için Yalnızca belirli zarf gönderenleri etkilensin kutusunu, Yalnızca belirli zarf alıcıları etkilensin kutusunu veya ikisini birden işaretleyin. Sonra da listeden bir seçenek belirleyin:

 • Tek e-posta adresi - Tek bir e-posta adresi girerek tek bir kullanıcı belirtin. Adres, @ işaretini ve alan adını içeren tam e-posta adresi olmalıdır. Eşleşme, büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

 • Kalıp eşleşmesi - Alanınızdaki bir gönderen veya alıcı grubunu belirtmek için normal bir ifade girin. Sözdiziminizin doğru olduğundan emin olmak için Sınama ifadesi'ni tıklayın. Örneğin, aşağıdaki normal ifade sözdizimini kullanarak kullanıcı listesini girip, bu ayarın yalnızca 3 spesifik kullanıcı için uygulanmasını sağlayabilirsiniz:

  ^(?i)(kullanici1@solarmora.com|kullanici2@solarmora.com|kullanici3@solarmora.com)$

  İfadede:

  • ^, yeni bir satırın başlangıcıyla eşleşir.
  • (?i), ifadeyi büyük/küçük harfe duyarsız hale getirir.
  • $, bir satırın sonuyla eşleşir.

  Normal ifadeleri kullanma hakkında bilgi edinin.

 • Grup üyeliği - Listedeki bir veya daha fazla grubu seçin. Zarf gönderenleri için, bu seçenek yalnızca gönderilen iletiye uygulanır. Zarf alıcıları için, bu seçenek alınan iletiye de uygulanır. Bir grubunuz yoksa önce grup oluşturmanız gerekir.

İşlemi tamamladığınızda Yapılandırmayı kaydet'e gidin.

Yapılandırmayı kaydetme

Son adım: Ayarı ekleyin ve kaydedin

 1. Ayar ekle veya Kaydet'i tıklayın. Tüm yeni ayarlar Gmail Gelişmiş ayarlar sayfasına eklenir.

 2. Alt taraftaki Kaydet'i tıklayın.

Gizli moddaki iletileri işleyecek kuralları tanımlama

Gizli modda iletiler nasıl yorumlanır?

Bir veya daha fazla uygunluk kuralı oluşturarak gelen veya giden Gmail gizli mod iletilerinde hangi işlemin gerçekleştirileceğini belirtebilirsiniz. Örneğin, alanınıza gelen iletileri engellemek için uygunluk kurallarını kullanabilirsiniz. 

Uygunluk kuralları iletilerde nasıl tetiklenir? 

 • Gizli mod kullanılarak gönderilen giden iletiler, ileti konusu, gövde ve ekler için tanımladığınız içerik uygunluğu ayarlarından veya kurallarından etkilenir. 
 • Eklerin kaldırılmasına yönelik bir uygunluk kuralıyla ilişkilendirilen giden iletiler reddedilir ve gönderen kişinin iletisi geri döner. 

 • Gizli modda gelen iletiler kontrol edilir, ancak yalnızca ileti üstbilgisi taranır. 

Gizli iletiler nasıl karantinaya alınır? 

 • Gizli modda giden iletiler, Yönetici karantinasına alınmaz. Bu iletiler reddedilir ve gönderen kişinin iletisi geri döner.
 • Gizli modda gelen iletiler, Yönetici karantinasına alınır. Ancak yalnızca ileti üstbilgisi taranır. 

Gelen iletileri engellemek için uygunluk kuralı oluşturma

Bu bölümdeki talimatlarda, gizli modda alanınıza gelen iletileri engellemek için nasıl uygunluk kuralı oluşturulacağı açıklanmaktadır. Her tür içerik için uygunluk kuralı oluşturmayla ilgili ayrıntılı bilgileri, İçerik uygunluğu kurallarını ayarlama başlıklı makalede bulabilirsiniz.      

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolu Ana sayfasında, Uygulamalar ve sonra G Suite ve sonra Gmail ve sonra Gelişmiş ayarlar'a gidin.

  İpucu: Gelişmiş ayarlar'ı görmek için Gmail sayfasının en altına doğru ilerleyin.

 3. Uygunluk bölümünde İçerik uygunluğu'na ilerleyin. 
 4. Fare imlecini, İçerik uygunluğu ayarının üzerine getirin ve Yapılandır'ı tıklayın. (Önceden diğer posta türleri için uygunluk kuralları belirlediyseniz, fare imlecini herhangi bir kuralın üzerine getirin ve Başka bir tane ekle'yi tıklayın.)

  Ayar ekle iletişim kutusu görüntülenir. Bu iletişim kutusunu bir ad girmek, eşleşecek ileti türünü seçmek ve iletiye göre hangi işlemin gerçekleştirileceğini tanımlamak için kullanırsınız. 

 5. Ayar ekle iletişim kutusunda, aşağıdaki bilgileri girin:
  • Kural için bir ad girin.
  • Etkilenecek e-posta iletileri için Gelen kutusunu işaretleyin.   
  • İfade ekle bölümünde, Aşağıdakilerin herhangi biri iletiyle eşleşiyorsa ifadesini seçin. 
  • İfadeler'de, Ekle'yi ve ardından Meta veri eşleşmesi seçin.
  •  Özellik açılır menüsünde, Gmail gizli mod'u seçin ve Eşleme türü için İleti, Gmail gizli modda seçeneğini belirleyin.
  • Kaydet'i tıklayın.
 6. İfadelerin eşleşmesi durumunda ne yapılacağını belirleyen bir sonraki bölümde, İletiyi reddet seçeneğini belirleyin.
 7. (İsteğe bağlı) Gönderene yönlendirilen özel bir reddetme bildirimi de girebilirsiniz.  
 8. Ayarı ekle seçeneğini tıklayın.       

İlgili bilgiler

 Kuralları daha hızlı test etmek için en iyi uygulamalar

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?