การแจ้งเตือน

Duet AI is now Gemini for Google Workspace. Learn more

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ใช้งาน Google Workspace for Education

Google Workspace for Education คือชุดเครื่องมือและบริการของ Google ที่ออกแบบมาสำหรับสถานศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งมีให้บริการทั่วโลกสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดย Google สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์ในการใช้งาน Google Workspace for Education ขององค์กร เมื่อกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครขอใช้งานแล้ว กระบวนการตรวจสอบตั้งแต่ต้นจนจบจะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ เมื่อผู้ที่สนใจจะเป็นลูกค้าลงชื่อสมัครใช้ Google Workspace for Education Fundamentals ระบบจะลงทะเบียนช่วงทดลองใช้รุ่นดังกล่าวเป็นเวลา 14 วันให้โดยอัตโนมัติ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Education รุ่นต่างๆ ที่หัวข้อเปรียบเทียบรุ่นต่างๆ

คุณสมบัติที่ต้องมีของผู้มีสิทธิ์ใช้งาน Google Workspace for Education

โรงเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก และกลุ่มการศึกษาแบบโฮมสคูลในสหรัฐอเมริกาจะมีสิทธิ์ใช้ Google Workspace for Education หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

โรงเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) และสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล หรือได้รับการรับรองให้จัดการเรียนการสอน ตลอดจนมอบประกาศนียบัตรและใบรับรองในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ นอกจากนี้ สถาบันต้องมีเว็บไซต์ซึ่งเปิดใช้งานอยู่ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาของตน

สถาบันการศึกษาที่ต้องการสมัครใช้งาน Google Workspace for Education จะต้องส่งใบสมัคร การเข้าถึงเครื่องมือและบริการเหล่านี้มีไว้เพื่อการใช้งานของผู้ดูแลระบบ นักเรียน และครูที่ใช้งานอยู่

สถาบันที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Google Workspace for Education

องค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียนการทหารและห้องสมุดสาธารณะจะไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Google Workspace for Education โดยรุ่น Google Workspace Business อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อเลือกรุ่น Google Workspace

คุณสมบัติของโรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) หรือสูงกว่า

ลองดูตัวอย่างสำหรับโรงเรียนและองค์กรที่สมมติขึ้นเพื่ออธิบายคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ใช้งานดังต่อไปนี้

มีสิทธิ์

 • โรงเรียนประถมศึกษาพาร์ค
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นพาร์ค
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายพาร์ค
 • เขตการศึกษาของโรงเรียนพาร์ค
 • วิทยาลัยเทคนิคพาร์ค
 • วิทยาลัยชุมชนพาร์ค
 • มหาวิทยาลัยพาร์ค

ไม่มีสิทธิ์

 • สมาคมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยพาร์ค
 • ทีมกีฬา สโมสร หรือชั้นเรียนวิชาต่างๆ ของโรงเรียนพาร์ค
 • ผู้ให้บริการไอทีรายอื่นของโรงเรียนพาร์ค
 • สมาคมแพทย์เมืองพาร์ค
 • เว็บไซต์หรือบล็อกของครูหรือนักเรียนของพาร์ค
 • โรงเรียนสอนขับรถของพาร์ค
 • โบสถ์ประจำเมืองพาร์ค

หากพร้อมลงชื่อสมัครใช้แล้ว

สำหรับองค์กรระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) หรือระดับอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดข้างต้น ให้ไปที่ขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้

สำหรับกลุ่มการศึกษาแบบโฮมสคูลในสหรัฐอเมริกา โปรดดูหัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Google Workspace for Education สำหรับการเรียนแบบโฮมสคูล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
11316342209196501917
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73010