ยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ

ใช้กับ G Suite, Cloud Identity และบริการที่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีการจัดการในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

เมื่อตั้งค่าบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของ Google คุณจะต้องระบุที่อยู่อีเมลที่ให้เราส่งข้อมูลที่ปลอดภัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินของคุณได้ การป้องกันข้อมูลทางการเงินของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Google ดังนั้นก่อนที่เราจะส่งข้อความเกี่ยวกับบัญชีของคุณไปยังที่อยู่ใดก็ตามที่คุณให้มา เราขอให้คุณยืนยันว่าที่อยู่ดังกล่าวเป็นของคุณจริงๆ นอกจากนี้ ถ้าต้องการให้เราส่งข้อความเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินไปยังที่อยู่อื่น คุณควรอัปเดตบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณให้เป็นที่อยู่ใหม่

ยืนยันที่อยู่อีเมลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

 1. เปิดอีเมลแล้วค้นหาอีเมลจาก @google.com ที่มีหัวเรื่องการเรียกเก็บเงินจาก Google: ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ
 2. คลิกลิงก์ในอีเมลนี้เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณ

เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้ว! เราจะส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินของคุณไปยังที่อยู่นี้

จะทำอย่างไรถ้าลิงก์หมดอายุ

ถ้าได้รับอีเมลจาก Google เพื่อให้ยืนยันที่อยู่ แต่ลิงก์ในอีเมลหมดอายุแล้ว ให้ส่งอีเมลยืนยันถึงตัวคุณเองอีกฉบับ ดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแดชบอร์ดของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. คลิกการดำเนินการ จากนั้น เข้าถึงบัญชีการเรียกเก็บเงินข้างการสมัคร
 4. ใต้การตั้งค่า ให้คลิกจัดการการตั้งค่า
 5. เลื่อนไปที่รายชื่อติดต่อสำหรับการชำระเงิน
 6. คลิกรายชื่อติดต่อ แล้วคลิกส่งคำเชิญอีกครั้ง

เพิ่มหรือเปลี่ยนรายชื่อติดต่อสำหรับการชำระเงิน

หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่คุณป้อนไว้ระหว่างตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน หรือกำหนดให้ส่งข้อความเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินไปยังที่อยู่อื่น โปรดอัปเดตรายชื่อติดต่อสำหรับการชำระเงิน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแดชบอร์ดของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. คลิกการดำเนินการ จากนั้น เข้าถึงบัญชีการเรียกเก็บเงินข้างการสมัคร
 4. ใต้การตั้งค่า ให้คลิกจัดการการตั้งค่า
 5. เลื่อนไปที่รายชื่อติดต่อสำหรับการชำระเงิน และเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • เพิ่มที่อยู่: คลิกเพิ่มรายชื่อติดต่อใหม่ แล้วกรอกข้อมูลรายชื่อติดต่อใหม่
  • เปลี่ยนที่อยู่: คลิกชื่อของรายชื่อติดต่อ คลิก แก้ไข ทางด้านขวาของรายละเอียดรายชื่อติดต่อและทำการเปลี่ยนแปลง
  • นำที่อยู่ออก (ใช้ได้กับที่อยู่ที่คุณเพิ่มเท่านั้น): คลิกชื่อของรายชื่อติดต่อ แล้วคลิกนำออก
 6. หากคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนที่อยู่ ให้คลิก แก้ไข ทางด้านขวาของค่ากำหนดของอีเมล และเลือกว่าต้องการส่งข้อความใดไปยังที่อยู่อีเมลนั้น
  • อีเมลการชำระเงินทั้งหมด (ต้องระบุสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อหลัก)
  • เฉพาะอีเมลสำหรับงานธุรการด้านการชำระเงินเท่านั้น: รับการแจ้งเตือนสำคัญ เช่น ยอดชำระเงินที่ยังไม่ได้ชำระ
  • ไม่มีอีเมลสำหรับการชำระเงิน (สำหรับการติดต่อทางโทรศัพท์เท่านั้น)
 7. คลิกบันทึก แล้วคลิกเชิญรายชื่อติดต่อที่เพิ่มเข้ามาใหม่

เมื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนที่อยู่อีเมล คุณต้องยืนยันที่อยู่ตามคำอธิบายข้างต้น โดยจะเห็นข้อความ "รอดำเนินการ" ถัดจากรายชื่อติดต่อนั้น จนกว่าที่อยู่อีเมลจะได้รับการยืนยัน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร