ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

  ยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ

  เมื่อตั้งค่าบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของ Google คุณจะต้องระบุที่อยู่อีเมลที่ให้เราส่งข้อมูลที่ปลอดภัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินของคุณได้ การป้องกันข้อมูลทางการเงินของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Google ดังนั้นก่อนที่เราจะส่งข้อความเกี่ยวกับบัญชีของคุณไปยังที่อยู่ใดก็ตามที่คุณให้มา เราขอให้คุณยืนยันว่าที่อยู่ดังกล่าวเป็นของคุณจริงๆ นอกจากนี้ ถ้าต้องการให้เราส่งข้อความเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินไปยังที่อยู่อื่น คุณควรอัปเดตบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณให้เป็นที่อยู่ใหม่

  ยืนยันที่อยู่อีเมลสำหรับการเรียกเก็บเงิน
  1. เปิดอีเมลแล้วค้นหาอีเมลจาก @google.com ที่มีหัวเรื่องการเรียกเก็บเงินจาก Google: ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ
  2. คลิกลิงก์ในอีเมลนี้เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณ

  เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้ว! เราจะส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินของคุณไปยังที่อยู่นี้

  จะทำอย่างไรถ้าลิงก์หมดอายุ

  ถ้าได้รับอีเมลจาก Google เพื่อให้ยืนยันที่อยู่ แต่ลิงก์ในอีเมลหมดอายุแล้ว ให้ส่งอีเมลยืนยันถึงตัวคุณเองอีกฉบับ ดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

   ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

  2. จากหน้าแดชบอร์ดของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การเรียกเก็บเงิน
  3. จากส่วนที่ถัดจากการสมัครบริการของคุณ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เข้าถึงบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน

   อย่าลืมคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ถัดจากการสมัครบริการของคุณ ไม่ใช่มุมขวาบนของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

  4. ใต้การตั้งค่า ให้คลิกจัดการการตั้งค่า
  5. เลื่อนไปที่รายชื่อติดต่อสำหรับการชำระเงิน
  6. คลิกรายชื่อติดต่อ แล้วคลิกส่งคำเชิญอีกครั้ง
  เพิ่มหรือเปลี่ยนรายชื่อติดต่อสำหรับการชำระเงิน

  หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำหรับการเรียกเก็บเงินที่คุณป้อนไว้ระหว่างตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน หรือกำหนดให้ส่งข้อความเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินไปยังที่อยู่อื่น โปรดอัปเดตรายชื่อติดต่อสำหรับการชำระเงิน

  1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

   ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

  2. จากหน้าแดชบอร์ดของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การเรียกเก็บเงิน
  3. จากส่วนที่ถัดจากการสมัครบริการของคุณ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เข้าถึงบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน

   อย่าลืมคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ถัดจากการสมัครบริการของคุณ ไม่ใช่มุมขวาบนของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

  4. ใต้การตั้งค่า ให้คลิกจัดการการตั้งค่า
  5. เลื่อนไปที่รายชื่อติดต่อสำหรับการชำระเงิน และเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   • เพิ่มที่อยู่: คลิกเพิ่มรายชื่อติดต่อใหม่ แล้วกรอกข้อมูลรายชื่อติดต่อใหม่
   • เปลี่ยนที่อยู่: คลิกชื่อของรายชื่อติดต่อ คลิก แก้ไข ทางขวาของรายละเอียดรายชื่อติดต่อ แล้วแก้ไขข้อมูล
   • นำที่อยู่ออก (ใช้ได้กับที่อยู่ที่คุณเพิ่มเท่านั้น): คลิกชื่อของรายชื่อติดต่อ แล้วคลิกนำออก
  6. ถ้าคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนที่อยู่ ให้คลิก แก้ไข ทางขวาของค่ากำหนดของอีเมล แล้วเลือกข้อความที่จะให้ส่งไปยังที่อยู่นั้น
   • อีเมลสำหรับการชำระเงินทั้งหมด (ต้องระบุสำหรับรายชื่อติดต่อหลัก)
   • เฉพาะอีเมลสำหรับงานธุรการด้านการชำระเงินเท่านั้น: รับการแจ้งเตือนสำคัญ เช่น ยอดชำระเงินที่ยังไม่ได้ชำระ
   • ไม่มีอีเมลสำหรับการชำระเงิน (สำหรับการติดต่อทางโทรศัพท์เท่านั้น)
  7. คลิกบันทึก แล้วคลิกเชิญรายชื่อติดต่อที่เพิ่มเข้ามาใหม่

  เมื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนที่อยู่อีเมล คุณต้องยืนยันที่อยู่ตามคำอธิบายข้างต้น โดยจะเห็นข้อความ "รอดำเนินการ" ถัดจากรายชื่อติดต่อนั้น จนกว่าที่อยู่อีเมลจะได้รับการยืนยัน

  บทความนี้มีประโยชน์ไหม
  เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
  ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

  รับความช่วยเหลือเฉพาะบัญชีโดยลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลของบัญชี G Suite ของคุณหรือเรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน G Suite