Wat is er nieuw in GSMMO?

Naarmate nieuwe functies, verbeteringen en oplossingen beschikbaar komen voor G Suite Migration for Microsoft Outlook (GSMMO), worden updates zowel automatisch als via onze downloadpagina vrijgegeven. Op deze pagina wordt ook de nieuwste release-informatie gegeven. Hier volgt een overzicht van wat nieuw is in de laatste versie en hoe u die kunt krijgen.

Opmerking: Aangezien Microsoft de platforms Windows XP en Server 2003 niet meer actief ondersteunt, worden deze producten sinds 31 december 2018 ook niet meer ondersteund in onze producten voor gegevensmigratie en synchronisatie. Meer informatie

De nieuwste versie krijgen

 • Als u GSMMO zelf heeft geïnstalleerd: updates worden automatisch gevonden en gedownload op uw computer.
 • Als uw beheerder GSMMO heeft geïnstalleerd: updates worden automatisch gedownload op uw computer indien uw beheerder automatische updates heeft ingeschakeld.
 • U kunt de nieuwste versie ook altijd downloaden vanaf de GSMMO-downloadpagina.

Versie 4.2.7.0
7 januari 2020

Wat is er nieuw
 • Verbeterde detectie van niet-ondersteunde versies van Microsoft Office. Als het installatieprogramma een niet-ondersteunde versie van Office detecteert, wordt er een duidelijker bericht weergegeven met instructies die u kunt volgen.
 • Nieuw OAuth-eindpunt dat wordt gebruikt voor het uitwisselen van autorisatie- en toegangstokens. Als u een firewall heeft, moet u controleren of het nieuwe eindpunt op de witte lijst staat:
  • Oude eindpunt: www.googleapis.com/oauth2/v4/token
  • Nieuwe eindpunt: oauth2.googleapis.com/token
Opgeloste problemen
 • Er is een verwarrende logboekwaarschuwing over de automatische detectie van proxy's aangepast. In het bericht staat nu expliciet dat u foutmeldingen over de automatische detectie van proxy's kunt negeren als u geen proxy gebruikt.

Versie 4.1.6.0
13 juni 2019

Wat is er nieuw
 • Verbeterde foutmeldingen wanneer GSMMO wordt geïnstalleerd in een niet-ondersteunde versie van Windows.
 • Terugkerende afspraken worden beter afgehandeld.
 • Verbeterde diagnostische gegevens voor nieuwe labels.
 • Agenda-afspraken met beschrijvingen in Rich Text Format kunnen worden gemigreerd.

  Opmerking: Beschrijvingen die in Outlook 2016 zijn gemaakt, worden omgezet naar platte tekst.

Opgeloste problemen
 • Er zijn meerdere problemen opgelost met betrekking tot verouderde tijdzonetoewijzingen.
 • Er is een probleem opgelost waarbij onnodige gegevens in de logboeken werden weergegeven. 
 • Er is een probleem opgelost waarbij de volledige naam van de afzender niet werd weergegeven in uitnodigingen voor afspraken.
 • Er is een probleem opgelost waarbij geldige profielen niet werden weergegeven als er een beschadigd Outlook-profiel was. 
 • Er is een probleem opgelost waarbij de indeling van beschrijvingen van agenda-afspraken tijdens de migratie werd verwijderd.
 • Er is een probleem opgelost waarbij agenda-afspraken niet werden gemigreerd als de beschikbaar-/bezetstatus was ingesteld op Ergens anders werken.
 • Er is een probleem opgelost dat invloed had op de manier waarop geneste Gmail-labels werden gemaakt als de naam van de bovenliggende map hetzelfde was als die van een speciaal Gmail-label.
 • GSMMO vraagt Google Agenda niet meer om een fan-out van gemigreerde afspraken.
 • GSMMO migreert Exchange-mappen niet meer als deze zijn gemarkeerd als verborgen. 
 • Er is een probleem opgelost met de migratie van weesafspraken (individuele instanties van een terugkerende afspraak).

Versie 4.0.117.0
25 september 2017

Wat is er nieuw
De logboeken bevatten meer informatie over netwerkfoutmeldingen wanneer zich verbindingsfouten voordoen.
Opgeloste problemen

Er is een probleem opgelost waarbij agenda-uitzonderingen voor terugkerende afspraken van oude G Suite Sync-profielen niet juist werden gemigreerd.

Er is een probleem opgelost waarbij GSMMO geen toegang kon geven tot het Google-account wanneer Microsoft Edge was ingesteld als de standaardbrowser.

Er is een probleem opgelost waarbij GSMMO bij de start crashte wanneer een click-to-run-versie van Outlook 2016 was geïnstalleerd, wegens een interne fout. Deze fout kan zich ook voordoen wanneer u gegevens migreert nadat u een nieuw G Suite Sync-profiel heeft gemaakt.

Er is een probleem opgelost waarbij MIME-kopteksten werden afgekapt wanneer fouten met de berichtmigratie in het trace-logboek werden opgeslagen.

Er is een probleem opgelost met de conversie van MAPI naar MIME, waarbij berichten niet werden gemigreerd als ze geïnternationaliseerde e-mailadressen hadden.

Versie 4.0.114.0
31 mei 2017

Wat is er nieuw

Google Apps Migration for Microsoft Outlook heeft een nieuwe naam: G Suite Migration for Microsoft Outlook (GSMMO). Ook het logo is nieuw.

Installaties met de enterprise MSI worden beter opgeslagen in de logboeken voor betere diagnose van compatibiliteitsproblemen.

Fouten bij het maken van labels in Gmail en vernieuwen van het cachegeheugen van labels worden beter opgeslagen in de logboeken voor betere diagnose van problemen met e-mailmigratie.

Opgeloste problemen

Er is een probleem opgelost waarbij het programma in sommige gevallen crashte wanneer een click-to-run-versie van Outlook 2016 werd gebruikt.

Er zijn verschillende problemen opgelost die werden veroorzaakt door conflicten bij het maken van labels in Gmail, waardoor berichten niet werden gemigreerd. Dit deed zich bijvoorbeeld voor als er verschillen waren met hoofdletters en kleine letters (bijvoorbeeld 'Klanten' in Outlook en 'klanten' in Gmail).

Er is een probleem opgelost waarbij er een fout met de servertime-out werd gemeld als (lokale) netwerktime-out.

Er is een probleem opgelost waarbij uitzonderingen in terugkerende agenda-afspraken niet werden gemigreerd voor de uitgenodigde gebruiker.

Er is een probleem opgelost waarbij de migratie mislukt als de gebruikersnaam start met een gereserveerde Windows-naam en een punt (bijvoorbeeld con.user@domein.com).

Er is een probleem opgetreden waarbij GSMMO de OAuth-token pas vernieuwde wanneer deze was verlopen (wat leidde tot onnodige pogingen om het opnieuw te proberen en ervoor zorgde dat verificatiefoutmeldingen in de logboeken verschenen) bij gebruik van een serviceaccount.

OAuth2-eindpunten zijn geüpdatet. Zie Problemen met netwerkverkeer om te zien of uw firewall of proxy moet worden geüpdatet.

Er is een probleem opgetreden waarbij steeds opnieuw werd geprobeerd te migreren wanneer er verificatiefouten waren, in plaats van een melding naar de gebruiker te sturen.

Versie 4.0.30.10
21 februari 2017

Opgeloste problemen

Er is een probleem opgelost waarbij uitzonderingen in terugkerende agenda-afspraken niet werden gemigreerd voor de genodigden.

Er is een probleem opgelost waarbij gemigreerde e-mailberichten extra tekens bevatten aan het einde van het bericht.

Versie 4.0.29.9
20 maart 2016

Opgeloste problemen

Er is een probleem opgelost waarbij een bericht met een X500-afzenderadres dat niet kon worden opgelost tot een geldig SMTP-adres werd gemigreerd met de Van-koptekst 'unknown@domein'.

Er is een probleem opgelost waarbij berichten niet werden gemigreerd naar Gmail als ze in mappen stonden met een spatie aan het begin of het einde van de mapnaam of als er twee of meer spaties na elkaar in de mapnaam stonden.

Versie 4.0.27.0
12 januari 2016

Opgeloste problemen

Er is een probleem opgelost waarbij berichten van een PST-bestand met ongeldige waarden in MAPI-kenmerken werden geconverteerd naar MIME-berichten met ongeldige Van-kopteksten en vervolgens werden geweigerd door de Gmail API.

De OAuth-token wordt nu vernieuwd voordat deze verloopt. Hierdoor doen zich tijdens grote migraties minder 401-fouten voor.

Verbeterd backoff-gedrag als de server de HTTP-status 429 retourneert (Too Many Requests).

Het hoofdgedeelte van het bericht wordt niet meer opgeslagen in het trace-logboek als een e-mail niet kan worden geüpload.

Versie 4.0.25.0
10 november 2015

Wat is er nieuw

Het argument quotaUser is toegevoegd aan alle API-verzoeken om ervoor te zorgen dat de API-quota per gebruiker wordt berekend en niet per IP-adres.

Opgeloste problemen

Er is een probleem opgelost waarbij de Gmail API berichten weigerde als de Van-koptekst geen geldig SMTP-adres bevatte.

Mislukte API-verzoeken worden nu op de juiste manier opnieuw geprobeerd met steeds grotere intervals (exponentiële backoff).

Versie 4.0.24.0
25 oktober 2015

Opgeloste problemen

Berichten groter dan 5 MB werden niet gemigreerd.

Versie 4.0.22.0
1 oktober 2015

 
Wat is er nieuw

Click-To-Run-versies van Outlook 2013 en Outlook 2016 worden nu ondersteund.

Windows 10 wordt nu ondersteund.

E-mail wordt gemigreerd met de Gmail API.

De verouderde opdrachtregelopties voor tweezijdige OAuth, --google_consumer_key en --google_consumer_secret, zijn verwijderd.

De optie voor accountverificatie om te migreren namens een gebruiker vanaf de opdrachtregel met de opdracht --service_account_json_path wordt ondersteund. Zie Een migratie uitvoeren vanaf de opdrachtregel voor meer informatie.

Optioneel verzamelen en rapporteren van crashgegevens.

Opgeloste problemen

E-mailmigratie is beter bestand tegen throttling en netwerk- of serverstoringen, doordat volgende pogingen beter worden uitgevoerd met exponentiële backoff.

Lege e-mailmappen op de bronserver worden als labels gemigreerd naar Gmail.

Berichten in de 'Verwijderde items' in Outlook worden nu gemigreerd naar de Prullenbak.

Met GAMMO kan een lopende migratie nu eenvoudig worden geannuleerd.

Andere kleine problemen met de gebruikersinterface.

Versie 3.4.27.52
28 april 2015

Opgeloste problemen

De migratie van secundaire agenda's werkte niet goed. Dit probleem is opgelost.

De verouderde clientlogin-optie voor de opdrachtregel --google_password is verwijderd.

De opdrachtregeloptie --noenable_calendar_fanout is verwijderd, aangezien dit de standaardprocedure is sinds het programma is overgestapt op versie 3 van de Calendar API.

Versie 3.3.25.50
1 april 2015

Opgeloste problemen

Probleem: clientmigraties mislukten als drie keer achter elkaar een 503 backoff-reactie werd ontvangen. De client ging de status 'throttled' in, waardoor de overgebleven retry-verzoeken snel werden opgebruikt. De migratie mislukte dan met de foutmelding 'Migratie mislukt wegens netwerkfout'.

Dit probleem is opgelost. De client voert nu exponentiële backoff uit bij het ontvangen van 503-verzoeken. De client probeert het maximaal tien keer opnieuw en verhoogt de slaapstandperiode exponentieel voordat een verzoek opnieuw wordt geprobeerd. Als een evenement slaagt, worden de retry- en slaapstandtijden opnieuw ingesteld.

 

Versie 3.2.23.48
24 maart 2015

Wat is er nieuw

Nieuwe opdrachtregeloptie --emapi_sleep_time toegevoegd. Met deze instelling kunt u het aantal milliseconden verhogen dat GSMMO pauzeert tussen elk verzoek aan de Email Migration API.

Opgeloste problemen

Verwijderde items werden gemigreerd naar het Gmail-postvak IN, niet naar de Prullenbak. Verwijderde items worden nu gemigreerd naar de Prullenbak.

De vereiste minimumwachttijd tussen verzoeken van de Email Migration API is gewijzigd van 700ms naar 1000ms.

 

Versie 3.1.21.46
15 december 2014

Wat is er nieuw

GAMMO gebruikt nu de nieuwste Email Migration API (versie 2).

 

Versie 3.0.19.44
5 augustus 2014

Opgeloste problemen

In deze release is de integratie met Google Apps Sync for Microsoft Outlook opgelost. Er was een probleem waarbij bestaande Outlook-profielen/PST's niet konden worden geïmporteerd wanneer een nieuw G Suite Sync-profiel werd gemaakt.

 

Versie 3.0.17.42
21 juli 2014

Wat is er nieuw

Voor agendamigraties met GAMMO wordt nu de nieuwste Google Calendar API gebruikt (versie 3).

Agendamigraties herkennen nu meer tijdzones.

GAMME haalt nu het e-mailadres van de afzender uit de internetkopteksten van een bericht, zelfs als deze niet in het veld Van staat in Outlook.

Opgeloste problemen

In deze versie zijn de volgende problemen opgelost:

 • ClientLogin API-ondersteuning is verwijderd. Deze API is verouderd. Dit betekent dat gebruikers alleen kunnen verifiëren door middel van de browser met OAuth.
 • Het onjuiste verzoek om de autorisatiecode te kopiëren tijdens de autorisatieflow is verwijderd. De gebruiker wordt nu pas gevraagd terug te gaan naar de app nadat de toegang is geautoriseerd.
 • Er is een probleem opgelost waarbij secundaire agenda's niet opnieuw werden gemigreerd als de gebruiker de agenda had verwijderd in G Suite.
 • Er is een probleem opgelost waarbij de opdrachtregeloptie -noenable_label_prefixes niet werd meegenomen bij het gebruik van de GUI.
 • De naam van de opdrachtregeloptie -noenable_label_prefixes is gewijzigd in -noenable_label_prefix om overeen te komen met Google Apps Migration for Microsoft Exchange (GAMME).
 • Er is een probleem opgelost waarbij het programma crashte als het wachtwoorddialoogvenster werd afgesloten bij het uitvoeren van een PST-migratie.
 

Versie 2.3.14.36
22 mei 2013

Wat is er nieuw

GAMMO ondersteunt nu Outlook 2013 (32-bits en 64-bits) en werkt ook op Windows 8, naast eerder ondersteunde besturingssystemen.

 

Versie 2.3
15 september 2011

Wat is er nieuw

GAMMO is nu beschikbaar in 26 nieuwe talen.

GAMMO is nu beschikbaar in 26 talen (naast het Engels). De documentatie ervan is ook in veel van deze talen beschikbaar.

Welke talen worden ondersteund?
Chinees (vereenvoudigd)
Chinees (traditioneel)
Tsjechisch
Deens
Nederlands
Frans
Duits
Filipijns
Fins
Hindi
Hongaars
Indonesisch
Italiaans
Japans
Koreaans
Noors
Pools
Portugees (Brazilië)
Portugees (Portugal)
Russisch
Spaans
Zweeds
Thais
Turks
Oekraïens
Vietnamees

GAMMO wordt nu uitgevoerd in de taal die de gebruiker heeft ingesteld in Microsoft Outlook, indien dit een taal is die wordt ondersteund. Zo niet, dan wordt GAMMO uitgevoerd in de standaardtaal van de gebruiker in Windows, mits deze wordt ondersteund. Anders wordt het programma in het Engels geopend.

Documentatie voor GAMMO is ook beschikbaar in deze talen. Als u de documentatie in uw taal wilt weergeven, gaat u naar de volgende links en kiest u uw taal uit de pop-uplijst onderaan de pagina.

Help voor gebruikers
Help voor beheerders

 

Versie 2.1.1.234
29 april 2011

Wat is er nieuw

GAMMO ondersteunt nu SSO via driezijdige OAuth

GAMMO ondersteunt nu driezijdige OAuth voor de migratie van e-mails, contacten en agendagegevens van gebruikers naar G Suite. Wanneer de migratietool wordt uitgevoerd, kunnen gebruikers nu inloggen op hun G Suite-account via Single sign-on (SSO) met de gegevens van hun huidige service, in plaats van hun gegevens voor G Suite.

Driezijdige OAuth is ook veiliger, omdat gebruikers expliciet toegang kunnen verlenen tot hun account en deze toegang later weer kunnen intrekken.

De nieuwe versie ondersteunt ook een nieuwe opdrachtregelmarkering waarmee agenda-fanouts worden uitgeschakeld, zodat alleen afspraken worden gemaakt voor de gebruiker van wie de gegevens worden gemigreerd en de afspraak niet wordt toegevoegd aan de agenda's van andere aanwezigen. Deze nieuwe markering is handig wanneer u testmigraties uitvoert.

Lees het blogbericht

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen