แผนบริการรายปี

ใช้กับ G Suite และ Cloud Identity Premium

เมื่อเลือกแผนบริการรายปีให้กับบริการ Google หมายความว่าคุณมีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อบริการดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณเป็นรายเดือนตามสัดส่วนของข้อผูกพันรายปี สำหรับ G Suite Basic อัตราการเรียกเก็บเงินมาตรฐานคือ USD 72 ต่อผู้ใช้ต่อปี (หากชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐ) บางครั้ง Google เสนอการกำหนดราคาส่วนลดตามประเทศสำหรับ G Suite

หมายเหตุ: แผนบริการรายปีเหมาะสำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานคงที่หรือเพิ่มมากขึ้น

ความพร้อมใช้งาน

ขอบเขตการให้บริการสำหรับแผนบริการรายปีจะขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานและวิธีลงชื่อสมัครใช้บริการของคุณ โดยแผนบริการรายปีจะใช้ไม่ได้หากคุณลงชื่อสมัครใช้อีเมลธุรกิจจาก G Suite ที่ซื้อผ่านบัญชี Gmail ส่วนตัว ดูว่าใครใช้แพ็กเกจรายปีได้บ้าง

G Suite Enterprise

คุณจะซื้อแพ็กเกจรายปีไม่ได้หากลงชื่อสมัครใช้ G Suite Enterprise โดยตรงทางออนไลน์

หากต้องการสมัครแพ็จเกจรายปีสำหรับ G Suite Enterprise โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ Google หรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

G Suite Business

คุณจะซื้อแพ็กเกจรายปีไม่ได้หากลงชื่อสมัครใช้ G Suite Business โดยตรงทางออนไลน์

หากต้องการสมัครแพ็จเกจรายปีสำหรับ G Suite Business โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ Google หรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

G Suite Basic

คุณจะซื้อแพ็กเกจรายปีไม่ได้หากลงชื่อสมัครใช้ G Suite Basic โดยตรงทางออนไลน์

หากต้องการสมัครแพ็จเกจรายปีสำหรับ G Suite Basic โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ Google หรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

Cloud Identity Premium

ลูกค้าใหม่จะมีสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจรายปีผ่านการลงชื่อสมัครใช้ด้วยวิธีใดก็ได้

ลูกค้าที่ลงชื่อสมัครใช้แพ็กเกจแบบยืดหยุ่นมีสิทธิ์เปลี่ยนไปใช้แพ็จเกจรายปีได้ตลอดเวลา

ใบอนุญาตของผู้ใช้

เมื่อซื้อแผนบริการรายปี คุณมีข้อผูกพันที่จะชำระค่าบริการและใช้ใบอนุญาตตามจำนวนที่เลือกไว้ ณ เวลาที่ทำสัญญา จากนั้นคุณจะเพิ่มและนำบัญชีผู้ใช้ออกได้ตามต้องการ แต่ต้องไม่เกินจำนวนใบอนุญาตที่ซื้อไว้ หากต้องการบัญชีมากกว่าจำนวนนั้น คุณสามารถซื้อใบอนุญาตเพิ่มเติมได้ แต่คุณจะนำใบอนุญาตออกและลดยอดชำระเงินรายเดือนไม่ได้ จนกว่าจะถึงเวลาต่ออายุสัญญารายปี

คุณจะโอนสิทธิ์การใช้งานระหว่างบัญชีบริการของ Google ไม่ได้ เช่น จากบัญชี G Suite หนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง

วิธีคำนวณการชำระเงิน

ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณเป็นรายเดือนตามสัดส่วนของข้อผูกพันรายปี 

ใบอนุญาตของผู้ใช้ที่คุณซื้อหลังจากข้อผูกพันเริ่มต้นจะคิดตามสัดส่วน ตัวอย่างเช่น หากเริ่มต้นด้วยใบอนุญาต G Suite Basic 7 รายการและเพิ่มอีก 3 รายการลงในใบสั่งซื้อของคุณในเดือนที่ 4 ของข้อผูกพัน การเรียกเก็บเงิน (ตามราคามาตรฐาน) จะมีลักษณะดังนี้

เดือน 1–3: ลงชื่อสมัครใช้ด้วยใบอนุญาต 7 รายการ   ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ใบอนุญาต 7 รายการ = (7 x USD 72 ต่อใบอนุญาตต่อปี) /12 เดือน = USD 42
เดือน 4: ซื้อใบอนุญาต 3 รายการในวันที่ 6 ของเดือน   ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ใบอนุญาต 7 รายการ = (7 x USD 72 ต่อใบอนุญาตต่อปี) /12 เดือน = USD 42
ใบอนุญาต 3 รายการที่คิดตามสัดส่วนเป็นเวลา 24 วัน = (3 x USD 72 ต่อใบอนุญาตต่อปี) /12 เดือนที่คิดสัดส่วนเป็นเวลา 24 วัน = USD 14.40
รวม     = USD 56.40
เดือน 5–12       ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ใบอนุญาต 10 รายการ = (10 x USD 72 ต่อใบอนุญาตต่อผู้ใช้) /12 เดือน = USD 60

หมายเหตุ: คุณชำระค่าบริการตลอดทั้งปีล่วงหน้าได้ แทนที่จะชำระค่าบริการเป็นรายเดือนด้วยการเพิ่มเครดิตในบัญชีของคุณ โปรดดูรายละเอียดที่การชำระเงินด้วยตนเอง

การยกเลิกบริการของคุณ

หากต้องการยกเลิกการสมัครโดยไม่มีการลงโทษ ต้องรอจนกว่าสัญญาประจำปีจะสิ้นสุด

หากยกเลิกการสมัครก่อนสัญญารายปีจะสิ้นสุด คุณยังต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนตามข้อผูกพันรายปี เราจะเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณเป็นจำนวนเท่ากับยอดเงินคงเหลือ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร