แผนบริการรายปี

ใช้กับ G Suite และ Cloud Identity Premium

ราคาของ G Suite Basic และ Business จะเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2019 ลูกค้าที่ใช้แผนบริการรายปีจะชำระด้วยราคาใหม่ในการต่ออายุสัญญาครั้งถัดไปภายในหรือหลังเดือนเมษายน 2019 เป็นต้นไป หากต้องการทราบเกี่ยวกับราคาใหม่ของคุณ ให้ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

เมื่อเลือกแผนบริการรายปีให้กับบริการ Google หมายความว่าคุณมีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อบริการดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปีเต็ม คุณอาจได้รับส่วนลดสำหรับผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้บริการ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณเป็นรายเดือนตามสัดส่วนของข้อผูกพันรายปี  สำหรับ G Suite Basic อัตราการเรียกเก็บเงินมาตรฐานคือ USD 50 ต่อผู้ใช้ต่อปี (หากชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐ) บางครั้ง Google ก็มีข้อเสนอส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่ใช้แผนบริการรายปี

หมายเหตุ: แผนบริการรายปีเหมาะสำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานคงที่หรือเพิ่มมากขึ้น

ความพร้อมใช้งาน

ขอบเขตการให้บริการสำหรับแผนบริการรายปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการ เช่น ประเทศและการสมัครใช้งานของคุณ

โดยแผนบริการรายปีจะใช้ไม่ได้หากคุณลงชื่อสมัครใช้อีเมลธุรกิจจาก G Suite ที่ซื้อผ่านบัญชี Gmail ส่วนตัว ดูว่าใครใช้แผนบริการรายปีได้บ้าง

G Suite Enterprise และ Cloud Identity Premium

แผนบริการรายปีมีให้บริการสำหรับลูกค้าใหม่ผ่านวิธีการลงชื่อสมัครใช้

ลูกค้าที่ลงชื่อสมัครใช้แผนบริการแบบยืดหยุ่นมีสิทธิ์เปลี่ยนไปใช้แผนบริการรายปีได้ตลอดเวลา

G Suite Business

หากคุณอยู่ในออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา

  • แผนบริการรายปีจะไม่มีให้บริการแก่ลูกค้าใหม่
  • หากกำลังใช้แผนบริการรายปีอยู่ คุณยังใช้แผนดังกล่าวต่อไปได้
  • หากลงชื่อสมัครใช้แผนบริการแบบยืดหยุ่นในขณะที่ยังมีแผนบริการรายปีให้บริการในประเทศอยู่ คุณมีสิทธิ์เปลี่ยนไปใช้แผนบริการรายปีได้ตลอดเวลา

หากคุณอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา

G Suite Basic

หากคุณอยู่ในออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา

  • แผนบริการรายปีจะไม่มีให้บริการแก่ลูกค้าใหม่
  • หากกำลังใช้แผนบริการรายปีอยู่ คุณยังใช้แผนดังกล่าวต่อไปได้
  • หากลงชื่อสมัครใช้แผนบริการแบบยืดหยุ่นในขณะที่ยังมีแผนบริการรายปีให้บริการในประเทศอยู่ คุณมีสิทธิ์เปลี่ยนไปใช้แผนบริการรายปีได้ตลอดเวลา

หากคุณอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา

  • แผนบริการรายปีมีให้บริการสำหรับลูกค้าใหม่ผ่านวิธีการลงชื่อสมัครใช้
  • หากลงชื่อสมัครใช้แผนบริการแบบยืดหยุ่น คุณมีสิทธิ์เปลี่ยนเป็นแผนบริการรายปีได้ตลอดเวลา

ใบอนุญาตของผู้ใช้

เมื่อซื้อแผนบริการรายปี คุณมีข้อผูกพันที่จะชำระค่าบริการและใช้ใบอนุญาตตามจำนวนที่เลือกไว้ ณ เวลาที่ทำสัญญา จากนั้นคุณจะเพิ่มและนำบัญชีผู้ใช้ออกได้ตามต้องการ แต่ต้องไม่เกินจำนวนใบอนุญาตที่ซื้อไว้ หากต้องการบัญชีมากกว่าจำนวนนั้น คุณสามารถซื้อใบอนุญาตเพิ่มเติมได้ แต่คุณจะนำใบอนุญาตออกและลดยอดชำระเงินรายเดือนไม่ได้ จนกว่าจะถึงเวลาต่ออายุสัญญารายปี

คุณจะโอนสิทธิ์การใช้งานระหว่างบัญชีบริการของ Google ไม่ได้ เช่น จากบัญชี G Suite หนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง

วิธีคำนวณการชำระเงิน

ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณเป็นรายเดือนตามสัดส่วนของข้อผูกพันรายปี 

ใบอนุญาตของผู้ใช้ที่คุณซื้อหลังจากข้อผูกพันเริ่มต้นจะคิดตามสัดส่วน ตัวอย่างเช่น หากเริ่มต้นด้วยใบอนุญาต G Suite Basic 7 รายการและเพิ่มอีก 3 รายการลงในใบสั่งซื้อของคุณในเดือนที่ 4 ของข้อผูกพัน การเรียกเก็บเงินจะมีลักษณะดังนี้

เดือน 1–3: ลงชื่อสมัครใช้ด้วยใบอนุญาต 7 รายการ   ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ใบอนุญาต 7 รายการ = (7 x USD 50 ต่อใบอนุญาตต่อปี) /12 เดือน = USD 29.17
เดือน 4: ซื้อใบอนุญาต 3 รายการในวันที่ 6 ของเดือน   ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ใบอนุญาต 7 รายการ = (7 x USD 50 ต่อใบอนุญาตต่อปี) /12 เดือน = USD 29.17
ใบอนุญาต 3 รายการที่คิดตามสัดส่วนเป็นเวลา 24 วัน = (3 x USD 50 ต่อใบอนุญาตต่อปี) /12 เดือน ซึ่งคิดสัดส่วนเป็นเวลา 24 วัน = USD 10
รวม     = USD 39.17
เดือน 5–12       ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ใบอนุญาต 10 รายการ = (10 x USD 50 ต่อใบอนุญาตต่อปี) /12 เดือน = USD 41.67

หมายเหตุ: คุณสามารถชำระค่าบริการตลอดทั้งปีล่วงหน้าได้ แทนที่จะชำระค่าบริการเป็นรายเดือนด้วยการเพิ่มเครดิตในบัญชีของคุณ โปรดดูรายละเอียดที่การชำระเงินด้วยตนเอง

การยกเลิกบริการของคุณ

หากต้องการยกเลิกการสมัครโดยไม่มีการลงโทษ ต้องรอจนกว่าสัญญาประจำปีจะสิ้นสุด

หากยกเลิกการสมัครก่อนสัญญารายปีจะสิ้นสุด คุณยังต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนตามข้อผูกพันรายปี เราจะเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณเป็นจำนวนเท่ากับยอดเงินคงเหลือ
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร