แพ็กเกจแบบยืดหยุ่น

ใช้กับ Google Workspace และ Cloud Identity Premium

หากคุณใช้ Essentials โปรดดูหัวข้อวิธีการเรียกเก็บเงินของ Essentials

หากเลือกแพ็กเกจแบบยืดหยุ่น ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณเป็นรายเดือนตามจำนวนบัญชีผู้ใช้ที่คุณมีในเดือนนั้น เช่น ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราการเรียกเก็บเงินมาตรฐานคือ

Google มีข้อเสนอส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจแบบยืดหยุ่นในบางโอกาส

แพ็กเกจแบบยืดหยุ่นเหมาะสำหรับองค์กรที่จำนวนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

บัญชีผู้ใช้งาน

ในแพ็กเกจแบบยืดหยุ่น คุณจะเพิ่มหรือลบบัญชีผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ และค่าบริการรายเดือนจะเพิ่มหรือลดลงตามนั้น แพ็กเกจแบบยืดหยุ่นจึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่จำนวนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น รีสอร์ทที่พักตากอากาศอาจเพิ่มพนักงานชั่วคราวในฤดูท่องเที่ยว ส่วนช่วงเวลาอื่นจะมีพนักงานจำนวนน้อยกว่า แพ็กเกจแบบยืดหยุ่นจะช่วยให้บริษัทเหล่านี้จัดหา Google Workspace หรือ Cloud Identity Premium ให้กับพนักงานชั่วคราวได้และชำระค่าบริการเฉพาะช่วงที่มีการใช้งานเท่านั้น จากนั้น คุณจะลบบัญชีผู้ใช้ได้เมื่อเลิกจ้างพนักงานหลังหมดฤดูกาลท่องเที่ยว

วิธีคำนวณการชำระเงิน

เราจะเรียกเก็บค่าบริการที่คุณใช้ในวันแรกของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อแพ็กเกจแบบยืดหยุ่นสำหรับ Business Starter โดยมีบัญชีผู้ใช้ 7 บัญชีในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ระบบจะเรียกเก็บเงิน USD 42 ตามราคามาตรฐาน (ผู้ใช้ 7 ราย X USD 6 ต่อผู้ใช้) ในวันแรกของเดือนถัดไป หากคุณยังคงใช้ 7 บัญชีนี้ต่อไป ระบบจะเรียกเก็บเงิน 42 USD (ราคามาตรฐาน) ต่อเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครใช้งาน

หากคุณเพิ่มหรือลบผู้ใช้ในระหว่างเดือน เราจะคำนวณการชำระเงินตามสัดส่วนเวลาที่ใช้ หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในวันที่ 1 เมษายนและลบออกในวันที่ 15 เมษายน เราจะเรียกเก็บเงินค่าบริการเพียงครึ่งเดือน

หมายเหตุ: คุณเลือกที่จะชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการสมัครใช้บริการของคุณแทนการชำระเงินรายเดือนได้โดยการเพิ่มเครดิตในบัญชีของคุณ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อชำระเงินด้วยตนเองหรือชำระเงินล่วงหน้า

การยกเลิกบริการของคุณ

ในแพ็กเกจแบบยืดหยุ่น คุณยกเลิกการสมัครใช้บริการได้ทุกเมื่อที่ต้องการ และคุณจะชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่ใช้งานแล้วเท่านั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว