แผนบริการแบบยืดหยุ่น

ใช้กับ G Suite และ Cloud Identity Premium

สำหรับ Drive Enterprise โปรดดูวิธีการทำงานของการเรียกเก็บเงินใน Drive Enterprise

หากเลือกแผนบริการแบบยืดหยุ่น ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณเป็นรายเดือนตามจำนวนบัญชีผู้ใช้ที่คุณมีในเดือนนั้น เช่น ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราการเรียกเก็บเงินมาตรฐานคือ

Google มีข้อเสนอส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่ใช้แผนบริการแบบยืดหยุ่นในบางโอกาส

แผนบริการแบบยืดหยุ่นเหมาะสำหรับองค์กรที่จำนวนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

บัญชีผู้ใช้งาน

ในแผนบริการแบบยืดหยุ่น คุณจะเพิ่มหรือลบบัญชีผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ และค่าบริการรายเดือนจะเพิ่มหรือลดลงตามนั้น แผนบริการแบบยืดหยุ่นจึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่จำนวนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น รีสอร์ทที่พักตากอากาศอาจเพิ่มพนักงานชั่วคราวในฤดูท่องเที่ยว ส่วนช่วงเวลาอื่นจะมีพนักงานจำนวนน้อยกว่า แผนบริการแบบยืดหยุ่นช่วยให้บริษัทเหล่านี้จัดหา G Suite หรือ Cloud Identity Premium ให้กับพนักงานชั่วคราวได้และจ่ายค่าบริการเมื่อมีการใช้งาน คุณจะลบบัญชีผู้ใช้เมื่อเลิกจ้างพนักงานหลังหมดฤดูกาลท่องเที่ยวได้

วิธีคำนวณการชำระเงิน

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการที่คุณใช้ในช่วงต้นเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อแผนบริการแบบยืดหยุ่นสำหรับ G Suite Basic ด้วยบัญชีผู้ใช้ 7 บัญชีในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ระบบจะเรียกเก็บเงิน USD 42 ตามราคามาตรฐาน (ผู้ใช้ 7 ราย X USD 6 ต่อผู้ใช้) ในต้นเดือนถัดไป หากคุณยังคงใช้ 7 บัญชีนี้ต่อไป ระบบจะเรียกเก็บเงิน 42 USD (ราคามาตรฐาน) ต่อเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครใช้งาน

หากคุณเพิ่มหรือลบผู้ใช้ในระหว่างเดือน เราจะคำนวณการชำระเงินตามสัดส่วนเวลาที่ใช้ ถ้าคุณเพิ่มผู้ใช้วันที่ 1 เมษายนและลบในวันที่ 15 เมษายน เราจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณเพียงครึ่งเดือน

หมายเหตุ: คุณเลือกที่จะชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการสมัครใช้บริการของคุณแทนการชำระเงินรายเดือนได้โดยการเพิ่มเครดิตในบัญชีของคุณ โปรดดูรายละเอียดที่ชำระเงินด้วยตนเองหรือชำระเงินล่วงหน้า

การยกเลิกบริการของคุณ

ในแผนบริการแบบยืดหยุ่น คุณยกเลิกการสมัครใช้บริการได้ทุกเมื่อที่ต้องการ และคุณจะชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่ใช้งานแล้วเท่านั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร