Nuttige termen

Aangezien terminologie per land, taal, bank en andere instellingen kan verschillen, is het zinvol enkele van de meest gebruikte woorden op het gebied van facturering en betaalverkeer nader te verklaren.

 • Jaarabonnement - dit is een van de nieuwe abonnementen met maandelijkse betaling. U legt zich voor een heel jaar vast voor Google Apps tegen een verlaagd tarief. U kunt op elk gewenst moment extra gebruikers toevoegen en u wordt maandelijks gefactureerd voor een gedeelte van het jaarcontract.

 • Automatische betalingen: een betalingsoptie waarbij we de kosten die u al heeft opgebouwd voor uw service automatisch bij uw primaire betalingsmethode in rekening brengen.

  • Reservecreditcard: een credit- of debetcard waarmee u wilt betalen in het geval uw primaire betalingsmethode ooit wordt geweigerd.

  • Primaire betalingsmethode: voor accounts met automatische betalingen is dit de betalingsmethode via welke u de kosten wilt laten afschrijven.

 • Bankrekening: een betalingsmethode waarbij we automatisch betalingen van uw bankrekening afschrijven. Dit wordt ook wel automatische incasso genoemd.

  • Incassomachtiging: voor automatische betaling via de bankrekening, is dit een formulier dat u ons toestuurt en waarmee u ons machtigt geld van uw rekening af te schrijven. Dit is alleen voor bepaalde landen nodig.

  • Testbetaling: een klein bedrag dat we naar uw bankrekening overmaken (als u in de VS woont en voor uw account gebruikmaakt van automatische betaling via uw bankrekening). Voordat we geld naar uw bankrekening kunnen overmaken, moet u de betaling controleren, zodat u zeker weet dat u de juiste bankgegevens heeft opgegeven.

 • Factuuradres: het adres dat aan een specifieke betalingsmethode is verbonden. Dit kan een ander adres zijn dan uw bedrijfsadres. U kunt eventueel voor elke betalingsmethode in uw account ook een ander factuuradres opgeven.

 • Bedrijfsadres: het adres waar uw bedrijf gevestigd is. U kunt in uw account maar een bedrijfsadres opgeven en dit hoeft niet per se met een van uw factuuradressen overeen te komen. Uw bedrijfsadres wordt op elke kwitantie afgedrukt die via uw account wordt gegenereerd.

 • Flexibel abonnement - dit is een van de nieuwe abonnementen met maandelijkse betaling. U heeft de flexibiliteit om op elk gewenst moment gebruikersaccounts toe te voegen en te verwijderen. U betaalt alleen voor de service die u in een maand gebruikt heeft. U krijgt een maandelijkse factuur.

 • Betalingsmethode: een creditcard, debitcard of bankrekening waarmee u uw kosten betaalt.

  • Details betalingsmethode: de naam, het adres, rekeningnummer, de vervaldatum en andere gegevens die bij een bepaalde betalingsmethode horen.

 • Overboeking: een betalingsmethode waarbij u geld naar de bankrekening van Google overmaakt en we dit bedrag vervolgens naar uw Google Apps account overschrijven.

 • De functie Betaling uitvoeren: de knop op de pagina met uw factureringsoverzicht waarmee u betalingen voor uw Google Apps account kunt starten.

 • Handmatige betalingen: een betalingsmethode waarmee u tussendoor geld op uw account kunt storten. De kosten die voor de door u gebruikte service worden opgebouwd, worden van deze bedragen afgetrokken. Als uw rekening bijna leeg is, krijgt u hierover een melding, zodat u opnieuw geld kunt storten en uw service actief kunt houden.

 • Betaling geweigerd: een betaling die door uw bank of de instelling van uw creditcard is geweigerd. In sommige gevallen kunnen we u informatie geven over de reden dat een betaling wordt geweigerd. In andere gevallen moet u dit rechtstreeks bij uw bank of verstrekker van uw creditcard navragen.

 • Betalingsgegevens: de datum en het bedrag van een bepaalde betaling.