Vad är en CAPTCHA?

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) är en säkerhetsåtgärd som kontrollerar att användaren kan ange ett manuellt svar. En CAPTCHA skyddar dig mot skräppost och lösenordskrytpering genom att du utför ett enkelt test som visar att du är en människa och inte en dator som försöker att komma åt ett lösenordsskyddat konto.

Ett CAPTCHA-test består av två enkla delar: en slumpmässig sekvens av bokstäver och/eller siffror som visas som en förvräng bild samt en textruta. Gör testet genom att fylla i tecken du ser på bilden i textrutan.

Varför använder Google CAPTCHA?

Google strävar efter att skydda din information. CAPTCHA skyddar mot digital fjärråtkomst genom att säkerställa att enbart en människa med rätt lösenord kan få åtkomst till kontot. CAPTCHA fungerar eftersom datorer kan skapa en förvrängd bild och bearbeta ett svar, men de kan inte läsa eller lösa problemet på det som en människa kan för att klara testet.

Många webbtjänster, däribland Google, använder CAPTCHA för att förhindra obehörig kontoåtkomst. Du kan även se CAPTCHA på andra webbplatser som tillhandahåller åtkomst till känslig information, exempelvis bank- eller kreditkortskonton.

När använder Google CAPTCHA?

Google använder CAPTCHA för att stärka säkerheten kring de känsligaste kontoåtkomstpunkterna. En CAPTCHA kan visas när du:

  • Registrerar dig för en ny tjänst från Google (Gmail, Blogger, YouTube)
  • Registrerar dig för en utgåva av ett G Suite-konto
  • Ändrar ett lösenord för ett befintligt konto
  • Konfigurerar Googles tjänster för en extern enhet eller extern applikation (exempelvis iPhone, Outlook, ActiveSync och liknande)

Jag har problem med att visa en CAPTCHA-bild. Vad kan jag göra?

Om du inte ser en CAPTCHA-bild eller om du har svårt att läsa texten, uppdaterar du webbläsaren så visas en ny bild.

En CAPTCHA fungear normalt med bilder, men det finns ljudversioner för synskadade. Om du vill använda en ljudversion klickar du på länken som visas bredvid textrutan. Det är en rullstolsikon. Texten för den här bilden är Lyssna och ange de nummer som du hör. CAPTCHA stöds inte för dövblinda.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?