Opslaglimieten

Elke G Suite-gebruiker krijgt 30 GB gratis opslagruimte (gebruikers van de gratis versie van G Suite en gebruikers met individuele consumentenaccounts krijgen 15 GB). Deze opslagruimte is verdeeld over Gmail, Google Drive en Google Foto's. Als u de limiet nadert of heeft bereikt, kunt u extra opslagruimte aanschaffen of minder opslagruimte gebruiken.

Bij de versies G Suite Enterprise, Business en Education krijgt u onbeperkte opslagruimte (bij vijf of meer gebruikers) of 1 TB aan opslagruimte (bij vier of minder gebruikers). Voor Drive Enterprise zijn er ook geen opslagquota, maar betaalt u op basis van de gebruikte opslagruimte. Versies vergelijken.

Uw Gmail-opslag beheren

Omdat de opslagruimte is verdeeld over Gmail, Google Drive en Google Foto's, kunt u het opslaggebruik in elk van deze services verminderen om meer ruimte vrij te maken. Ga naar Uw Google Drive-opslaglimiet beheren om de opslagruimte te verminderen die wordt gebruikt door foto's of bestanden die u heeft geüpload naar Google Drive. Ga anders verder met dit artikel voor informatie over hoe u uw Gmail-opslagruimte kunt beheren.

Als de opslaglimiet van een account is bereikt, kan de gebruiker geen nieuwe e-mails meer verzenden of ontvangen en kan de kwaliteit van het account afnemen. Iedereen die een e-mail verzendt naar een gebruiker die geen opslagruimte meer heeft in zijn inbox, ontvangt een 452-4.2.2-weigeringsbericht met de melding 'De limiet van het e-mailaccount dat u probeerde te bereiken, is overschreden'.

Berichten worden hierdoor tijdelijk niet bezorgd. De server van de afzender probeert het bericht later opnieuw te verzenden wanneer er genoeg opslagruimte beschikbaar is. Als er genoeg opslagruimte is, wordt het bericht bezorgd.

Opmerking: Indien de ontvanger meer dan 90 dagen niet heeft ingelogd, wordt het bericht niet bezorgd.

Ga naar Uw opslaglimiet voor instructies voor het verwijderen van berichten om het gebruik van de opslag te verminderen. Bekijk het gedeelte Oplossingen hieronder om een vol postvak te voorkomen.

De beschikbare opslag voor elk account wordt bijgehouden door een indicator onderaan elke Gmail-pagina.

Oorzaken

Oorzaken voor het bereiken van de opslaglimiet die verband houden met Gmail kunnen zijn:

 • Ontvangen van grote aantallen automatische berichten, zoals logboekbestanden
 • Het account gebruiken als verzameladres
 • Veel aliassen voor één enkel account maken of veel gebruikers toegang tot een account geven
 • Zeer grote bestanden ontvangen als e-mailbijlagen, zoals spreadsheets, video's en foto's
Aanbevelingen

Hier volgen praktische tips voor het beheer van uw Gmail-opslagruimte:

 • Zoek naar andere bronnen voor het delen van inhoud en video's. Overweeg andere Google-services zoals Sites of YouTube.
 • Stuur berichtlogboeken en automatische e-mails naar een Google-discussiegroep. Met Google Discussiegroepen kunt u een webinterface gebruiken om zeer grote of frequent gemailde aankondigingen te lezen.
 • Vermijd het gebruik van verzamelaccounts. Spammers proberen vaak e-mailadressen in uw domein te raden. Als ze verkeerd raden, wordt de spam op het verzameladres afgeleverd en kan de limiet van het account snel worden overschreden. U kunt beter e-mailaliassen gebruiken of, als een verzameladres noodzakelijk is, aan deze functie een afzonderlijk account toewijzen, in plaats van een echt gebruikers- of beheerdersaccount. Zorg ervoor dat u het verzameladres periodiek opschoont, of schakel het adres uit als het moeilijk te beheren is.
 • Gebruik Google Discussiegroepen om e-mail te delen. Verwijs naar maximaal tien e-mailaliassen en vermijd het gebruik van één enkel account voor meerdere gebruikers. Gebruik discussiegroepen om gedeelde postvakken te maken of om toe te staan dat veel mensen e-mail kunnen verzenden en ontvangen op één enkel adres.
Oplossingen

Hier volgen enkele manieren in volgorde van complexiteit voor het verminderen van het gebruik van de opslag van Gmail of het omzeilen van de limiet.

 • De eenvoudigste manier om de hoeveelheid gebruikte opslagruimte te verminderen, is door oude berichten die ruimte innemen in het postvak te verwijderen. Zie Uw opslaglimiet voor instructies over hoe u berichten kunt verwijderen om gebruik van de opslagruimte te verminderen.

  Met geavanceerde zoekoperators kunt u aangepaste filters instellen om bepaalde berichten (zoals berichten met bijlagen) te identificeren aan de hand van zoekopdrachten als:
  has:attachment

  Of u kunt alle berichten die groter zijn dan 1 megabyte identificeren aan de hand van de zoekopdracht:
  size:1000000

  U kunt ook 'before:' gebruiken, gevolgd door de datum (met de indeling jjjj/mm/dd) om alle berichten te vinden van vóór een bepaalde datum en deze te verwijderen uit het postvak, zoals:
  before:2013/03/25
 • Als berichten verwijderen geen optie is, kunt u berichten lokaal archiveren in een e-mailclient als Microsoft Outlook of Apple Mail. Deze mogelijkheid wordt uitvoeriger uitgelegd in onze handleiding voor de migratie van gegevens vanuit G Suite.
 • Voor de volgende oplossing moet een e-mailmachtiging worden geconfigureerd om een nieuw account voor de gebruiker te maken dat de mogelijkheid biedt berichten in een archiefaccount te bekijken. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Wijzig de primaire gebruikersnaam van het account (bijvoorbeeld gebruikersnaam.oud@domein.com).
  2. Verwijder de primaire alias die automatisch aan het primaire account wordt toegevoegd nadat de naam is gewijzigd.
  3. Maak een nieuw account met de primaire gebruikersnaam (bijvoorbeeld gebruikersnaam@domein.com)
  4. Configureer de e-mailmachtiging of schakel toegang tot meerdere accounts in:
   • Gebruik de e-mailmachtiging om het nieuwe account toegang te verlenen tot het oude. Dat betekent dat u over het algemeen in het nieuwe account werkt, maar naar het oude account kunt teruggaan om oude e-mails te bekijken.
   • In plaats van een e-mailmachtiging kunt u toegang tot meerdere accounts inschakelen. Als u toegang tot meerdere accounts configureert, logt u eerst in op het nieuwe account en vervolgens op het oude. Zo weet u zeker dat het nieuwe account het primaire account is voor de gebruiker.

   Dat is alles. U bent klaar.

 

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?