Monitorowanie wykorzystania sal i urządzeń za pomocą sprzętu do Google Meet

W panelu ze statystykami dotyczącymi sal znajdziesz dane umożliwiające analizowanie wykorzystania przestrzeni biurowej w organizacji (więcej informacji zawiera artykuł Monitorowanie wykorzystania sal i zasobów w Kalendarzu Google). Jeśli Twoja organizacja korzysta ze sprzętu do Google Meet, a wykrywanie obłożenia jest włączone, masz dostęp do jeszcze bardziej przydatnych informacji i możesz monitorować wykorzystanie sal i urządzeń w ciągu dnia. Dzięki tym informacjom możesz lepiej zaplanować zmiany mające na celu uzyskanie oszczędności czasu i pieniędzy.

Uwaga: niektóre wykresy nie są wyświetlane, jeśli organizacja nie korzysta ze sprzętu do Google Meet.

Zanim zaczniesz

 • Włącz wykrywanie obłożenia – tylko w salach ze sprzętem do Google Meet.
  Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.
 • Użyj uporządkowanych informacji o salach – w panelu ze statystykami dotyczącymi sal znajdziesz dane tylko o salach korzystających z uporządkowanych informacji.
 • Jako kategorię sali ustaw Miejsce spotkań – jest to wymagane, aby wyświetlać dane w panelu ze statystykami dotyczącymi sal.
 • Ustaw strefę czasową każdej sali – zaktualizuj ustawienie lokalnej strefy czasowej. Dzięki temu dane w panelu będą prawidłowe.

Otwieranie panelu

Aby móc wyświetlać panel, musisz mieć uprawnienie Statystyki dotyczące sal.

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Budynki i zasoby. W sekcji Panel ze statystykami dotyczącymi sal kliknij Otwórz.
Wskazówka: możesz też wyszukać Panel ze statystykami dotyczącymi sal.

Wyświetlanie informacji o salach i urządzeniach monitorowanych za pomocą sprzętu do Google Meet

Jeśli usługa wykrywania obłożenia za pomocą sprzętu do Google Meet została włączona, możesz śledzić wykorzystanie sal i urządzeń w ciągu dnia.

Uwaga: niektóre wykresy nie są wyświetlane, jeśli organizacja nie korzysta ze sprzętu do Google Meet.

 1. Użyj szybkich filtrów Obecnie wyświetlane na górze, aby zawęzić wyniki. Możesz wyświetlać:
  • wszystkie sale,
  • sale bez sprzętu do Google Meet,
  • sale ze sprzętem do Google Meet,
  • sale ze sprzętem do Google Meet z włączonym wykrywaniem obłożenia.
 2. Dzięki wykresom dowiesz się, jak są używane sale i urządzenia.

Dane na temat rezerwacji

Poziom rezerwacji

Poziom rezerwacji to średnia liczba godzin, kiedy sale były zarezerwowane w ciągu 10-godzinnego dnia pracy. Uwzględniane są tylko rezerwacje w godzinach od 8:00 do 18:00. Centyle zapewniają bardziej szczegółowe informacje o rozkładzie poziomu rezerwacji. 25 centyl oznacza poziom rezerwacji niższy niż w 25% sal.

Rozkład rezerwacji

Poziom rezerwacji to średnia liczba godzin, kiedy sale były zarezerwowane w ciągu 10-godzinnego dnia pracy. Uwzględniane są tylko rezerwacje w godzinach od 8:00 do 18:00.

Wysoki poziom rezerwacji sal o określonym rozmiarze może oznaczać, że potrzebnych jest więcej pomieszczeń o takiej pojemności. Natomiast niski poziom może wskazywać sale, które warto przeprojektować.

Poziom rezerwacji według pory dnia

Ten wykres pokazuje, jak często sale są rezerwowane w różnych porach dnia.

Poziom rezerwacji według pojemności sali

Ten wykres pokazuje informacje o salach, które mają za duże obłożenie lub są rzadko używane. Zalecamy sprawdzenie obłożenia takich sal, aby określić metody jego zoptymalizowania.

Użycie sal

Zmierzone obłożenie zarezerwowanych sal

Ten wykres przedstawia poziom obłożenia sal w stosunku do ich pojemności w okresach, gdy były zarezerwowane. Opiera się on na rzeczywistych danych o obłożeniu zebranych z sal zawierających sprzęt do Google Meet z aktywnym wykrywaniem obłożenia. Ten widok przedstawia łączny poziom obłożenia w wybranym okresie.
 • Wysokie obłożenie – liczba osób korzystających z sali przekraczała 100% zadeklarowanej pojemności.
 • Standardowe obłożenie – liczba osób korzystających z sali wynosiła 50–100% zadeklarowanej pojemności.
 • Niskie obłożenie – liczba osób korzystających z sali wynosiła 1–49% zadeklarowanej pojemności.
 • Wolne – nikt nie został wykryty w sali.
 • Brak informacji o obłożeniu – w sali nie wykryto wymaganego sprzętu lub wykrywanie obłożenia jest wyłączone.

Obłożenie zarezerwowanych sal w czasie

Ten wykres przedstawia poziom obłożenia sal w stosunku do ich pojemności w okresach, gdy były zarezerwowane. Opiera się on na rzeczywistych danych o obłożeniu zebranych z sal zawierających sprzęt do Google Meet z aktywnym wykrywaniem obłożenia. Ten widok przedstawia zmiany poziomu obłożenia w wybranym okresie.
 • Wysokie obłożenie – liczba osób korzystających z sali przekraczała 100% zadeklarowanej pojemności.
 • Standardowe obłożenie – liczba osób korzystających z sali wynosiła 50–100% zadeklarowanej pojemności.
 • Niskie obłożenie – liczba osób korzystających z sali wynosiła 1–49% zadeklarowanej pojemności.
 • Wolne – nikt nie został wykryty w sali.
 • Brak informacji o obłożeniu – w sali nie wykryto wymaganego sprzętu lub wykrywanie obłożenia jest wyłączone.

Zmierzone obłożenie niezarezerwowanych sal

Ten wykres przedstawia poziom obłożenia sal w stosunku do ich pojemności w okresach, gdy nie były zarezerwowane. Opiera się on na rzeczywistych danych o obłożeniu zebranych z sal zawierających sprzęt do Google Meet z aktywnym wykrywaniem obłożenia. Ten widok przedstawia łączny poziom obłożenia w wybranym okresie.
 • Zajęte – co najmniej 1 osoba została wykryta w sali.
 • Wolne – nikt nie został wykryty w sali.
 • Brak informacji o obłożeniu – w sali nie wykryto wymaganego sprzętu lub wykrywanie obłożenia jest wyłączone.

Obłożenie niezarezerwowanych sal w czasie

Ten wykres przedstawia poziom obłożenia sal w stosunku do ich pojemności w okresach, gdy nie były zarezerwowane. Opiera się on na rzeczywistych danych o obłożeniu zebranych z sal zawierających sprzęt do Google Meet z aktywnym wykrywaniem obłożenia. Ten widok przedstawia zmiany poziomu obłożenia w wybranym okresie.
 • Zajęte – co najmniej 1 osoba została wykryta w sali.
 • Wolne – nikt nie został wykryty w sali.
 • Brak informacji o obłożeniu – w sali nie wykryto wymaganego sprzętu lub wykrywanie obłożenia jest wyłączone.

Najczęściej i najrzadziej używane sale

Poziom rezerwacji to średnia liczba godzin, kiedy sale były zarezerwowane w ciągu 10-godzinnego dnia pracy. Uwzględniane są tylko rezerwacje w godzinach od 8:00 do 18:00. Wskaźnik akceptowania spotkań to średnia liczba gości, którzy nie odrzucili zaproszeń na spotkanie, podzielona przez całkowitą pojemność sali. Poziom obłożenia to średnia liczba osób wykrytych w sali przez obsługiwany sprzęt podzielona przez całkowitą pojemność sali.

Poszczególne sale mogą być używane częściej ze względu na lokalizację, uprawnienia do rezerwowania, wyposażenie, rozmiar i układ pomieszczenia. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z użytkownikami i zbadaj kalendarz sali.

Najczęściej i najrzadziej używane budynki

Poziom rezerwacji to średnia liczba godzin, kiedy sale były zarezerwowane w ciągu 10-godzinnego dnia pracy. Uwzględniane są tylko rezerwacje w godzinach od 8:00 do 18:00. Wskaźnik akceptowania spotkań to średnia liczba gości, którzy nie odrzucili zaproszeń na spotkanie, podzielona przez całkowitą pojemność sali. Poziom obłożenia to średnia liczba osób wykrytych w sali przez obsługiwany sprzęt podzielona przez całkowitą pojemność sali.

Poszczególne budynki mogą być używane częściej ze względu na lokalizację, uprawnienia do rezerwowania, wyposażenie, rozmiar i układ pomieszczenia. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z użytkownikami i zbadaj kalendarze sal w budynku.

Wskaźnik akceptowania spotkań według pojemności sali

Wskaźnik akceptowania spotkań pozwala zrozumieć, jak wydajnie są wykorzystywane sale o różnych rozmiarach. Niski wskaźnik akceptowania spotkań może oznaczać potrzebę większej liczby małych sal. Wysoki wskaźnik akceptowania spotkań może oznaczać potrzebę większej liczby dużych sal.
 • Uczestnicy to osoby, które nie odrzuciły zaproszenia na spotkanie.
 • Wskaźnik akceptowania spotkań jest wyświetlany tylko w przypadku spotkań organizowanych w 1 sali.

Szacowany poziom obłożenia według pojemności sali

Poziom obłożenia pozwala zrozumieć, jak wydajnie są wykorzystywane sale o różnych rozmiarach. Niski poziom obłożenia może oznaczać potrzebę większej liczby małych sal. Wysoki poziom obłożenia może oznaczać potrzebę większej liczby dużych sal.

Wykres jest oparty na rzeczywistych danych o obłożeniu w pokojach z włączonym sprzętowym wykrywaniem obłożenia.

Wykorzystanie urządzeń

Ogólne wykorzystanie zarezerwowanych urządzeń

To pokazuje, jak często urządzenia były używane do dołączania do rozmów w Meet, gdy były zarezerwowane.

Ten wykres przedstawia łączne wykorzystanie urządzeń w danym okresie.

Wykorzystanie zarezerwowanych urządzeń w czasie

To pokazuje, jak często urządzenia były używane do dołączania do rozmów w Meet, gdy były zarezerwowane.
Wykres przedstawia zmiany w wykorzystaniu urządzeń w wybranym okresie.

Ogólne wykorzystanie niezarezerwowanych urządzeń

To pokazuje, jak często urządzenia były używane do dołączania do rozmów w Meet, gdy były niezarezerwowane.
Ten wykres przedstawia łączne wykorzystanie urządzeń w danym okresie.

Wykorzystanie niezarezerwowanych urządzeń w czasie

To pokazuje, jak często urządzenia były używane do dołączania do rozmów w Meet, gdy były niezarezerwowane.
Wykres przedstawia zmiany w wykorzystaniu urządzeń w wybranym okresie.

Zwalnianie sal

Zwalnianie sal

 • Czas uzyskany po zwolnieniu sali – ten wykres pokazuje całkowitą liczbę godzin spotkań udostępnionych przez funkcję zwalniania sal.
 • Wykorzystany czas po zwolnieniu sali – ten wykres pokazuje liczbę zwolnionych godzin, które zostały zarezerwowane dla nowych spotkań.
 • Niezwolniony czas – ten wykres pokazuje liczbę godzin zarezerwowanych dla spotkań, których nie udało się zwolnić. Taka sytuacja występuje, gdy odpowiednia funkcja jest wyłączona w sali lub uczestnik spotkania należy do grupy wykluczonych użytkowników. Zmień ustawienia zwalniania sali, aby zmniejszyć liczbę godzin, które nie zostały zwolnione.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false
false