Om CNAME-poster

En CNAME-post (Canonical Name) är en typ av DNS-post som mappar ett aliasnamn till ett sant eller kanoniskt domännamn. CNAME-poster används vanligtvis för att kartlägga en underdomän som www eller mail till domänen som är värd för underdomänens innehåll. Exempelvis kan en CNAME-post mappa webbadressen www.exempel.com till den faktiska webbplatsen för domänen exempel.com.

När du använder Google Cloud-tjänster kan du behöva lägga till en CNAME-post i domänens DNS-inställningar för att anpassa en webbadress, verifiera domänen eller återställa administratörslösenordet. Läs nedan för att få mer information och för att lägga till CNAME-poster nu.

När ska jag lägga till en CNAME-post?

Om du köpte domänen från en Google-partner när du registrerar dig för kontot behöver du inte lägga till en CNAME-post för att verifiera domänägandet eftersom vi redan vet att du äger domänen. Dessutom kanske du inte behöver lägga till en CNAME-post för att anpassa en webbadress eller tjänstadress (följ lämplig länk ovan för information).

Så här fungerar CNAME-poster

En CNAME-post lagras i domänens DNS-inställningar som ett värdepar. Ett värde identifierar aliaset som du skapar posten för, vilket vanligen är en underdomän som www eller mail. Det andra värdet anger domänen aliaset ska peka på.

Med Google kan en CNAME-post peka webbadressen www.exempel.com på en webbplats som byggts med Google Sites för domänen exempel.com. En annan CNAME-post kan peka mail.exempel.com till inloggningssidan för Gmail för exempel.com. Och CNAME-poster kan även skapas för domänens andra tjänster.

På så sätt gör CNAME-poster det enkelt att köra flera tjänster från en IP-adress. Varje CNAME-post associerar en tjänst med ett domännamn och inte en fysisk IP-adress. Den fysiska IP-adressen identifieras istället av domänens A-post. Om din IP-adress ändras behöver du bara ändra A-posten och inte alla CNAME-poster.

CNAME-poster lagras, som alla andra DNS-poster, hos domänvärden och måste därför ändras hos värden och inte på Googles administratörskonsol.

Om du inte känner till DNS (Domain Name System) eller vill fräscha upp relaterade termer kan du läsa Grundläggande guide till DNS och Grundläggande guide till domännamn.

Konfigurera CNAME-poster nu
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?