Dodawanie rekordu TXT BIMI u dostawcy domeny

Dodawanie logo marki do e-maili wychodzących

Włącz standard Brand Indicators for Message Identification (BIMI) w swojej domenie i dodaj rekord DNS typu TXT dla BIMI u dostawcy domeny.

Krok 1. Utwórz rekord BIMI

Rekord BIMI to wiersz tekstu zawierający adres URL pliku SVG (Scalable Vector Graphics) z logo marki. Na podstawie podanych tutaj przykładów utwórz własny rekord.

Ważne:

  • Podane tu adresy URL są przykładowe. Zastąp je adresami URL swojego obrazu SVG i plików PEM (Privacy Enhanced Mail) VMC (Verified Mark Certificates).
  • W składni rekordu BIMI liczba 1, wielka litera i (I) oraz mała litera L (l) wyglądają podobnie. Pamiętaj o rozróżnianiu tych znaków w swoim rekordzie BIMI.

Przykładowe rekordy BIMI

To jest przykładowy rekord BIMI zawierający certyfikat VMC. Ten rekord zawiera 2 przykładowe adresy URL. Zastąp je adresami swoich plików BIMI:

  • adresem URL pliku SVG z logo marki na swoim publicznym serwerze WWW,
  • adresem URL certyfikatu VMC na swoim publicznym serwerze WWW (Gmail wymaga VMC, aby wyświetlać logo BIMI w skrzynce odbiorczej Gmaila).

v=BIMI1;l=https://images.solarmora.com/brand/bimi-logo.svg;a=https://images.solarmora.com/brand/certificate.pem

To jest przykładowy rekord BIMI, który nie zawiera certyfikatu VMC. Zastąp przykładowy adres URL adresem własnego pliku SVG.

v=BIMI1;l=https://images.solarmora.com/brand/bimi-logo.svg

Krok 2. Dodaj rekord BIMI u dostawcy domeny

Aby włączyć BIMI w swojej domenie, dodaj rekord DNS typu TXT dla BIMI u swojego dostawcy domeny.

Jeśli masz problem z dodaniem rekordu DNS u swojego dostawcy domeny, zapoznaj się z udostępnioną przez dostawcę dokumentacją. Wymagane czynności różnią się w zależności od dostawcy.

Pamiętaj:

  • Nazwy pól podane poniżej mogą być inne u Twojego dostawcy domeny. Nazwy pól rekordu DNS typu TXT różnią się w zależności od dostawców domen.
  • Zanim BIMI zacznie działać i logo będzie widoczne w skrzynkach odbiorczych adresatów, może minąć do 48 godzin.

Dodaj rekord DNS typu TXT dla BIMI:

  1. Zaloguj się w konsoli zarządzania dostawcy hostingu domeny.
  2. Znajdź stronę umożliwiającą zaktualizowanie rekordów DNS domeny.
  3. W formularzu rekordów DNS dostawcy domeny wpisz te wartości:
Pole Wartość do wybrania lub wprowadzenia Opis
Typ TXT To jest typ rekordu DNS.
Host default._bimi.solarmora.com Wprowadź swoją domenę główną poprzedzoną przez default._bimi.. Niektórzy dostawcy domen automatycznie wprowadzają nazwę domeny głównej. Jeśli tak nie jest, musisz wpisać ją samodzielnie.
Wartość v=BIMI1;l=https://images.solarmora.com/brand/
bimilogo.svg;a=https://images.solarmora.com/
brand/certificate.pem
Wprowadź rekord BIMI. Zastąp podane tu przykładowe adresy URL własnymi.
TTL 1 godzina (3600 sekund) Ustaw TTL na równowartość 1 godziny.

Dalsze kroki

Dodanie rekordu BIMI do domeny to ostatni etap konfiguracji BIMI. Zanim BIMI zacznie działać, może minąć do 48 godzin.

Jeśli wystąpią problemy, skorzystaj z zaleceń podanych w artykule Rozwiązywanie problemów z BIMI.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
73010
false
false