Lägg till en varumärkeslogotyp i e-post med BIMI

Du kan använda BIMI-standarden (Brand Indicators for Message Identification) om du vill lägga till organisationens logotyp i utgående e-postmeddelanden som skickas från organisationen. E-postklienter som har stöd för BIMI visar logotypen tillsammans med organisationens meddelanden i mottagarens postlåda. Logotyper som används med BIMI verifieras av tredje part så att mottagarna kan vara säkra på att logotyperna i inkorgen är legitima.

På den här sidan

Innan du börjar

Om du vill använda BIMI måste logotypen vara varumärkesskyddad och den avsändande domänen måste använda DMARC-autentisering.

Registrera logotypen som ett varumärke

Logotyper som används med BIMI måste vara varumärkesskyddade av ett kontor för immateriell egendom som är godkänt av VMC-utfärdare (Verified Mark Certificate). Du måste verifiera att logotypen är varumärkesskyddad. Om inte rekommenderar vi att du tar hjälp av ett juridiskt team eller en jurist för att få logotypen varumärkesskyddad. Varumärkesprocessen kan ta allt från sex månader till över ett år.

BIMI-standarden utökas så att den omfattar logotyper som inte är varumärkesskyddade. 

Verifiera att den offentliga webbservern har stöd för BIMI

Webbservern som är värd för dina BIMI-filer måste använda HTTPS-protokollet. Vi rekommenderar att servern använder TLS version 1.2 eller senare för att säkerställa säkra anslutningar till servrar som använder tidigare versioner av TLS. Säkra TLS-anslutningar måste använda det protokoll som anges i TLS-certifikatet. TLS-certifikatet måste innehålla en referens till certifikatutfärdarens (betrodda rotcertifikatutfärdare).

Information om krav på BIMI-webbservrar finns i Hämtning och validering av verifierade märkningscertifikat.

Konfigurera DMARC för stöd för BIMI

BIMI kräver att meddelanden autentiseras av DMARC. DMARC är en e-poststandard som hanterar oautentiserade meddelanden baserat på en policy som du bestämmer.

Om du vill ha stöd för BIMI måste domänens DMARC-policy använda dessa DMARC-postvärden:

 • Policyalternativet (p) måste ställas in på quarantine eller reject. BIMI har inte stöd för DMARC-policyer där alternativet p är inställt på none.
 • Procentalternativet (pct) måste ställas in på 100. Detta värde tillämpar DMARC-policyn på all utgående e-post (100 procent) från domänen.

Anvisningar om hur du skapar en DMARC-policy finns i Definiera DMARC-posten.

Steg 1: Skapa en SVG-fil med logotypen

Logotyper som används med BIMI måste ha filformatet Scalable Vector Graphics (SVG). SVG är ett bildformat med öppen standard som kan visa din logotyp i olika upplösningar. När du ansöker om ett VMC måste du skicka in logotypen i SVG-format och uppfylla kraven på den här sidan.

Du kan använda alla tillgängliga appar för att skapa SVG-logotypfilen så länge filen uppfyller kraven i det här avsnittet. Om du vill skapa en SVG-fil med Adobe Illustrator och en textredigerare besöker du Skapa en BIMI SVG-fil.

Gmail-krav och rekommendationer för BIMI SVG-filer

Följande är Gmail-krav för BIMI SVG-filer utöver BIMI-standardkraven:

 • Bildstorleken måste vara minst 96 pixlar för höjd och bredd.
 • Bildstorleken måste anges i absoluta pixlar. Exempel: width=”96” height=”96”
 • Använd inte relativa mått för att ange bildstorlek. Exempel: width=”100%” height=”100%”

Utöver kraven följer här rekommendationer om SVG-filkompatibilitet med Gmail:

 • Logotypbilden ska vara centrerad i en kvadrat.
 • Logotypbilden ska visas mot en enfärgad bakgrund. Genomskinliga bakgrunder kanske inte visas som förväntat.
 • SVG-filens storlek får vara högst 32 kB.
 • SVG-filen ska innehålla elementet <desc> (beskrivning) för tillgänglighet.

BIMI-standardkrav för SVG-filer

I det här avsnittet sammanfattas BIMI-standardkraven för SVG-filer. En fullständig lista över krav finns i avsnitt 5.2 i BIMI-standarden.

SVG-filen får inte innehålla:

 • Externa länkar eller referenser (andra än de angivna XML-namnrymderna)
 • Skript
 • Animationer eller andra interaktiva element
 • Attributen x= eller y= i rotelementet <svg>
SVG-filattribut Värde
Filformat SVG Tiny Porty/Secure (SVG Tiny PS), en version av SVG Läs mer
baseProfile-attribut tiny-ps
versionsattribut 1.2
<title>-element Det finns inga strikta krav, men vi rekommenderar att du använder ett värde som speglar organisationens namn.

Steg 2: Skaffa ett VMC med tillhörande PEM- och certifikatfiler

Skicka in SVG-filen för att få ett VMC från en certifikatutfärdare. Ett VMC levereras med en PEM-fil (Privacy Enhanced Mail) och andra tillhörande filer som du laddar upp till webbservern. Din SVG-fil (logotyp) är inbäddad i PEM-filen. Gmail och andra e-postklienter har enbart stöd för BIMI med PEM-filer. Att använda en PEM-fil ger ytterligare säkerhet för logotypen eftersom den verifierades av certifikatutfärdaren. 

Om du vill använda en fristående SVG-fil för BIMI (stöds inte i Gmail och andra e-postklienter) hoppar du över nästa steg och fortsätter till Ladda upp SVG-filen till din webbserver.

Så här hämtar du ett VMC och tillhörande filer:

 1. Skicka in din varumärkesskyddade logotyp i SVG-format och begär ett VMC från en av dessa certifikatutfärdare: DigiCert eller Entrust.
 2. När ditt VMC har utfärdats får du en PEM-fil med enhetscertifikatet. SVG-filen (logotypen) och VMC är inbäddade i PEM-filen.
 3. Hämta eventuella mellanliggande CA-certifikat och rotcertifikatutfärdare från certifikatutfärdaren och lägg till dem i PEM-filen i den ordning de utfärdas. Ordningen är normalt: Enhetscertifikat, mellanliggande CA-certifikat, rotcertifikatutfärdare. Du lägger till filen på den offentliga webbservern i nästa steg.

Steg 3: Ladda upp PEM-filen till webbservern

Ladda upp PEM-filen (inklusive alla bifogade filer) till domänens offentliga webbserver. Kopiera PEM-filens webbadress eftersom du ska inkludera den i TXT-posten för BIMI-kontroll i nästa steg.

Exempel på webbadress för PEM-fil: https://images.solarmora.com/brand/certificate.pem

Ladda upp SVG-filen till webbservern

Om du använder BIMI med en SVG-fil i stället för en PEM-fil (stöds inte i Gmail och andra e-postklienter) laddar du upp SVG-filen till domänens offentliga webbserver. Webbservern måste finnas på samma domän som din utgående e-postserver. Kopiera SVG-filens webbadress eftersom du ska inkludera den i TXT-posten för BIMI-kontroll i nästa steg.

Steg 4: Lägg till en TXT-post för BIMI-kontroll på domänen

Om du vill aktivera BIMI för domänen måste du lägga till en TXT-post för BIMI-kontroll hos domänleverantören. När du har lagt till posten kan det ta upp till 48 timmar innan logotypen visas i mottagarnas postlådor. Detaljerade steg för hur du skapar och lägger till en TXT-post för BIMI-kontroll finns i Lägga till en BIMI TXT-post på domänen.

Här är några exempel på TXT-poster för BIMI-kontroll. Byt ut domän- och filnamnen mot dina egna.

 • Om du använder en PEM-fil som innehåller logotypen ser TXT-posten ut ungefär så här:

  v=BIMI1;l=;a=https://images.solarmora.com/brand/certificate.pem

 • Om du använder en SVG-fil för logotypen ser TXT-posten ut så här:

  v=BIMI1;l=https://images.solarmora.com/brand/bimi-logo.svg

Mer information om TXT-poster för BIMI-kontroll finns i avsnitt 4.2 i Brand Indicators for Message Identification (BIMI).

Relaterade ämnen


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny