Bandbreddsgränser för Gmail

Är du utelåst från kontot? G Suite-administratörer kan kontrollera användarlistan i Googles administratörskonsol och hitta information om vilka gränser du överskridit och när åtkomsten kommer att återställas. I vissa fall kan du återställa Gmail-avstängningen.

För att våra system ska fungera väl och ditt konto vara säkert finns det bandbreddsgränser i Gmail för alla G Suite-konton. Vissa åtgärder som gör att stora mängder data överförs under kort tid, t.ex. synkronisering av ett Gmail-konto med en mobiltelefon eller e-postklient, kan göra att kontot når bandbreddsgränsen.

Rekommendationer om gränser och synkronisering finns i Synkroniseringsgränser. Om gränsen uppnås utlöses ett skydd som tillfälligt stoppar IMAP-överföringen för kontot.

Följande gränsvärden för Gmail-bandbredd gäller för alla G Suite-utgåvor. De här gränserna kan ändras utan föregående meddelande för att skydda Googles infrastruktur.

Bandbreddsgränser för Gmail

Gräns Per timme Per dag
Ladda ned med webbklient 750 MB 1 250 MB
Uppladdning via webbklient (inkluderar e-post som skickas via Gmail SMTP) 300 MB 1 500 MB

 

Bandbreddsgränser för POP och IMAP

Gräns Per dag
Ladda ned med IMAP 2 500 MB
Ladda ned med POP 1 250 MB
Ladda upp med IMAP 500 MB

 

Mer information om alternativen för IMAP och POP3 finns i POP- och IMAP- artiklarna i Gmails hjälpcenter

Du kan hämta hela postlådan cirka tre gånger i månaden för att hantera migreringsbehoven.

Effekter

När du försöker logga in på ett avstängt konto får du ett felmeddelande på inloggningssidan. Avspärrningen varar normalt i en timme, men kan pågå upp till 24 timmar. En användare kan komma åt och använda kontot igen när avstängningsperioden är slut. Då återställs bandbreddsgränsen automatiskt.

Ändamål

Migreringar eller massåtgärder med IMAP

Om du överskrider bandbreddsgränsen för uppladdning med IMAP är följande rekommendationer viktiga:

  • Undvik stora kopiera/klistra in- eller dra/släpp-åtgärder när du använder IMAP.
  • Om du migrerar, använder du ett migreringsalternativ som stöds och undviker att använda IMAP för att överföra meddelanden.
  • Om du måste hämta stora datamängder stryper du verktyget du använder eller hämtar i omgångar.

Kontinuerliga försök

Vissa e-postklienter kan testa misslyckade åtgärder upprepade gånger tills de förbrukat kontots bandbreddstillägg. Försäkra dig om att klienter inte försöker försöka utföra några väntande åtgärder på nytt genom att försöka återskapa profilen eller synkroniseringsrelationen på alla IMAP-klienter.

Rekommendationer

Minska antalet e-postetiketter

Om du minskar det totala antalet etiketter i Gmail och antalet etiketter som tillämpas på varje e-postmeddelande minskar antalet mappar och e-postmeddelanden som måste överföras till e-postklienten från Google-kontot. Försök att inte använda fler än 500 etiketter.

Använd andra resurser för att överföra och dela filer

Undvik att använda e-post när du skickar många stora filer på samma gång. Använd andra Google-resurser, t.ex. Drive, Sites, Google Foto och YouTube för att minska risken för att ditt e-postkonto använder för mycket bandbredd.

Bandbreddsgränser för IMAP

Dessa riktlinjer gäller för alla applikationer som använder IMAP för att synkronisera e-post med Gmail. Dessa inkluderar vanliga e-postklienter, verktyg för säkerhetskopiering och BlackBerry® Internet Service (BIS). Andra synkroniseringsmetoder räknas in i bandbreddsgränserna för synkronisering.

Hantera dina IMAP-klienter

Om du har flera klienter hämtas varje meddelande flera gånger, vilket ökar bandbreddsförbrukningen exponentiellt. Så här hanterar du dina IMAP-klienter:

Sök efter oönskade IMAP-klienter

Verktyg och tjänster som säkerhetskopierar G Suite-data använder ofta IMAP för att komma åt e-post. Om du använder sådana tjänster måste de vara korrekt konfigurerade. Ibland kan en användare eller administratör skapa en IMAP-klient och sluta använda den utan att inaktivera den. Eller också kände de aldrig till att en tjänst eller ett verktyg använder IMAP för åtkomst till G Suite.

  • Administratören ska kontrollera om några G Suite Marketplace-appar använder IMAP i Googles administratörskonsol.
  • Om så är fallet ska berörda användare navigera till auktoriseringssidan för Google-konton och återkalla oönskade objekt under Anslutna platser, appar och tjänster och Applikationsspecifika lösenord (i förekommande fall).
  • Ändra G Suite-lösenordet så att alla synkroniseringsklienter som konfigurerats med detta lösenord inte kan logga in på kontot längre. Aktivera sedan önskade klienter en efter en, med några timmars mellanrum, så att felaktiga klienter kan identifieras

Kontrollera synkroniseringsinställningarna för IMAP

Om du överskrider bandbreddsgränsen för nedladdning med IMAP är följande rekommendationer viktiga:

  • Synkronisera färre meddelanden för varje etikett genom att ändra värdet för Storleksgränser för mapp på fliken Vidarebefordran och POP/IMAP i inställningarna för Gmail.
  • Synkronisera färre etiketter med hjälp av kryssrutorna Visa i IMAP på fliken Etiketter i Gmail-inställningarna. Försök att inte synkronisera fler än 200 etiketter.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?