Limity przepustowości w Gmailu

Dostęp do Twojego konta został zablokowany? Administratorzy mogą zobaczyć listę użytkowników w konsoli administracyjnej Google, żeby poznać szczegóły dotyczące osiągniętych limitów i sprawdzić, kiedy zostanie przywrócony dostęp do konta. W niektórych sytuacjach możesz przywrócić zawieszone konto Gmail.

Aby utrzymać nasze systemy w dobrym stanie oraz zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo, ograniczamy przepustowość Gmaila na wszystkich kontach Google Workspace. Niektóre działania wymagające przeniesienia dużej ilości danych w krótkim czasie, na przykład synchronizacja konta Gmail z telefonem komórkowym lub klientem poczty, mogą powodować przekroczenie limitu przepustowości konta Gmail.

Zalecenia dotyczące limitów i synchronizacji znajdziesz w artykule na temat limitów synchronizacji.Osiągnięcie limitu prowadzi do aktywacji środka ochrony polegającego na tymczasowym zatrzymaniu możliwości przesyłania danych na konto przez IMAP.

Podane poniżej limity przepustowości w Gmailu obowiązują we wszystkich wersjach Google Workspace. Limity te mogą zostać zmienione bez powiadomienia, jeśli będzie to konieczne do ochrony infrastruktury Google.

Limity przepustowości w Gmailu

Limit Na godzinę Na dzień
Pobieranie za pomocą klienta internetowego 750 MB 1250 MB
Przesyłanie za pomocą klienta internetowego (z uwzględnieniem e-maili wysyłanych przez SMTP w Gmailu) 300 MB 1500 MB

 

Limity przepustowości związane z POP oraz IMAP

Limit Na dzień
Pobieranie za pomocą IMAP 2500 MB
Pobieranie za pomocą POP 1250 MB
Przesyłanie za pomocą IMAP 500 MB

 

Opcje związane z POP3 i IMAP opisano w odpowiednich artykułach w Centrum pomocy Gmaila.

Na potrzeby migracji około 3 razy w miesiącu możesz pobrać całą skrzynkę pocztową.

Skutki

Próba zalogowania się na zawieszone konto powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie na stronie logowania. Takie zawieszenie zwykle mija po godzinie, ale może potrwać nawet 24 godziny. Po zakończeniu zawieszenia limit przepustowości jest automatycznie resetowany i użytkownik może ponownie korzystać z konta.

Przyczyny

Migracje lub operacje zbiorcze przez IMAP

W razie przekroczenia limitu przepustowości przesyłania za pomocą protokołu IMAP ważne jest przestrzeganie tych zaleceń:

 • Jeśli używasz IMAP, unikaj kopiowania i wklejania dużych ilości treści oraz wykonywania operacji przeciągania i upuszczania.
 • Podczas migracji użyj obsługiwanej opcji migracji i unikaj przesyłania wiadomości przy użyciu IMAP.
 • Jeśli musisz pobrać dużą ilość danych, spróbuj ograniczyć przepustowość w używanym narzędziu lub pobrać dane w częściach.

Ponowne próby wykonywania operacji

Niektóre klienty poczty e-mail mogą ponawiać nieudane operacje aż do momentu wykorzystania całego dozwolonego limitu przepustowości konta. Aby upewnić się, że nie są ponawiane żadne oczekujące działania, spróbuj ponownie utworzyć profil lub relację synchronizacji we wszystkich klientach IMAP.

Współużytkowanie konta przez wielu użytkowników

Jeśli wielu użytkowników często uzyskuje dostęp do tego samego konta z różnych miejsc, może zostać przekroczona dozwolona liczba połączeń z Gmailem i konto zostanie czasowo zablokowane. Więcej informacji

Zalecenia

Zmniejszenie liczby etykiet e-maili

Zmniejszenie łącznej liczby etykiet w Gmailu oraz liczby etykiet stosowanych do poszczególnych e-maili pozwala ograniczyć liczbę folderów i wiadomości przesyłanych z konta Google do klienta poczty e-mail. Staraj się używać nie więcej niż 500 etykiet.

Użycie innych zasobów umożliwiających przenoszenie i udostępnianie plików

Wypróbuj alternatywne w stosunku do poczty e-mail metody jednoczesnego udostępniania wielu dużych plików. Skorzystaj z innych usług Google, takich jak Dysk, Witryny, Zdjęcia Google czy YouTube, aby zmniejszyć ryzyko nadmiernego wykorzystania przepustowości przez konto e-mail.

Limity przepustowości związane z IMAP

Te wytyczne odnoszą się do dowolnych aplikacji synchronizujących pocztę e-mail z Gmailem przy użyciu IMAP.Mogą to być popularne klienty poczty e-mail, narzędzia do tworzenia kopii zapasowych czy BlackBerry® Internet Service (BIS). Pozostałe metody synchronizacji podlegają limitom przepustowości synchronizacji.

Zarządzanie klientami IMAP

Używanie wielu klientów oznacza, że każda wiadomość jest pobierana wielokrotnie, co lawinowo zwiększa wykorzystanie dozwolonej przepustowości. Aby zarządzać klientami IMAP:

 • usuń lub wyłącz nieużywane klienty IMAP;
 • zamykaj klienty IMAP, gdy nie są używane;
 • zadbaj o to, aby wszystkie klienty były skonfigurowane zgodnie z zalecanymi ustawieniami klienta IMAP.

Sprawdzanie, czy nie są używane niechciane klienty IMAP

Narzędzia i usługi tworzące kopie zapasowe danych Google Workspace często uzyskują dostęp do poczty przez IMAP. Jeśli używasz takich usług, upewnij się, że są one odpowiednio skonfigurowane. Może się zdarzyć, że użytkownik lub administrator skonfiguruje klienta IMAP i przestanie go używać, nie wyłączywszy go.Osoba ta może też nie wiedzieć, że usługa lub narzędzie używa IMAP do uzyskiwania dostępu do Google Workspace.

 • Administrator powinien sprawdzić w konsoli administracyjnej Google, czy którekolwiek aplikacje z Google Workspace Marketplace używają IMAP.
 • W razie potrzeby użytkownicy powinni przejść na swoje strony autoryzacji kont Google i wycofać zezwolenia dla niepożądanych elementów w sekcjach Połączone witryny, aplikacje i usługi oraz Hasła aplikacji.
 • Zmień swoje hasło do konta Google Workspace, aby upewnić się, że klienty synchronizacji skonfigurowane przy użyciu tego hasła nie będą już mogły logować się na to konto.Następnie co kilka godzin pojedynczo włączaj potrzebne klienty, aby znaleźć niepożądanego klienta.

Sprawdzanie ustawień synchronizacji IMAP

W razie przekroczenia limitu przepustowości pobierania za pomocą protokołu IMAP ważne jest przestrzeganie tych zaleceń:

 • Zmniejsz liczbę synchronizowanych wiadomości dla każdej etykiety, zmieniając wartość Limity rozmiarów folderów na karcie Przekazywanie i POP/IMAP w ustawieniach Gmaila.
 • Zmniejsz liczbę synchronizowanych etykiet przy użyciu pól wyboru Pokaż w kliencie IMAP na karcie Etykiety w ustawieniach Gmaila. Staraj się nie synchronizować więcej niż 200 etykiet.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem