Bandbreedtelimieten voor Gmail

Is uw account geblokkeerd? G Suite-beheerders kunnen in de Gebruikerslijst in de Google-beheerdersconsole zien welke limieten u heeft bereikt en wanneer de toegang wordt hersteld. In sommige gevallen kunt u de Gmail-opschorting resetten.

Alle G Suite-accounts kunnen maar een beperkte hoeveelheid bandbreedte gebruiken voor Gmail. Hiermee blijven onze systemen en uw account goed werken en zijn deze goed beveiligd. Sommige activiteiten waarbij grote hoeveelheden gegevens in korte tijd worden overgedragen, zoals het synchroniseren van een Gmail-account naar een mobiele telefoon of e-mailclient, kunnen ertoe leiden dat een Gmail-account de bandbreedtelimiet bereikt.

Zie Synchronisatielimieten voor aanbevelingen over limieten en synchronisatie. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt een functie geactiveerd waardoor IMAP-uploads voor het account tijdelijk worden gestopt.

De volgende bandbreedtelimieten voor Gmail gelden voor alle versies van G Suite. Deze limieten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om de infrastructuur van Google te beschermen.

Bandbreedtelimieten voor Gmail

Limiet Per uur Per dag
Downloaden via webclient 750 MB 1250 MB
Uploaden via webclient (inclusief e-mails verzonden via Gmail SMTP) 300 MB 1500 MB

 

Bandbreedtelimieten voor POP en IMAP

Limiet Per dag
Downloaden via IMAP 2500 MB
Downloaden via POP 1250 MB
Uploaden via IMAP 500 MB

 

Bekijk de artikelen POP3 en IMAP in het Helpcentrum van Gmail voor informatie over de POP3- en IMAP-opties. 

U kunt indien nodig voor de migratie uw hele postvak ongeveer drie keer per maand downloaden.

Effecten

Als u probeert in te loggen op een opgeschort account, wordt op de inlogpagina een foutmelding weergegeven. De opschorting duurt meestal een uur, maar kan 24 uur duren. Wanneer de opschorting voorbij is, kan de gebruiker het account weer gebruiken. De bandbreedtelimiet wordt dan automatisch gereset.

Oorzaken

Migraties of bulkbewerkingen via IMAP

De volgende aanbevelingen zijn belangrijk als u de bandbreedtelimiet voor uploaden via IMAP overschrijdt:

 • Vermijd het kopiëren en plakken of slepen van grote hoeveelheden content bij gebruik van IMAP.
 • Gebruik bij migraties een ondersteunde migratie-optie en vermijd IMAP bij het uploaden van berichten.
 • Als u een grote hoeveelheid gegevens moet downloaden, probeer dan de tool die u gebruikt anders in te stellen of de gegevens in delen te downloaden.

Voortdurende pogingen

Sommige e-mailclients blijven mislukte acties steeds opnieuw uitvoeren, totdat de bandbreedtelimiet van het account is bereikt. Probeer het profiel of de synchronisatierelatie voor alle synchronisatieclients opnieuw in te stellen om er zeker van te zijn dat lopende acties niet opnieuw worden uitgevoerd.

Een account delen onder gebruikers

Als meerdere gebruikers vaak dezelfde account openen vanaf verschillende locaties, kunt u een Gmail-drempel bereiken waardoor uw account tijdelijk wordt geblokkeerd. Meer informatie

Aanbevelingen

Beperk het aantal e-maillabels

Beperk het aantal labels in Gmail en het aantal labels dat u op elke e-mail toepast. Zo wordt het aantal mappen en e-mails dat uw Google-account aan uw e-mailclient moet overdragen kleiner. Probeer niet meer dan vijfhonderd labels te gebruiken.

Gebruik andere bronnen voor het overdragen en delen van bestanden

Zoek een alternatief voor e-mailen wanneer u meerdere grote bestanden tegelijkertijd wilt delen. Gebruik andere Google-bronnen, zoals Drive, Sites, Google Foto's en YouTube om te voorkomen dat uw e-mailaccount te veel bandbreedte gebruikt.

Bandbreedtelimieten voor IMAP

Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle apps die IMAP gebruiken om e-mail te synchroniseren met Gmail. Deze omvatten veelgebruikte e-mailclients, back-uptools en BlackBerry® Internet Service (BIS). Andere synchronisatiemethoden tellen mee voor de bandbreedtelimieten voor synchronisatie.

Beheer uw IMAP-clients

Als u meerdere clients heeft, wordt elk bericht meerdere keren gedownload, waardoor het bandbreedteverbruik exponentieel toeneemt. Ga als volgt te werk om uw IMAP-clients te beheren:

 • Verwijder of schakel ongebruikte IMAP-clients uit. 
 • Sluit IMAP-clients wanneer deze niet worden gebruikt. 
 • Zorg ervoor dat alle clients zijn ingesteld volgens de aanbevolen instellingen voor IMAP-clients.

Controleer op ongewenste IMAP-clients

Tools of services die een back-up maken van G Suite-gegevens, gebruiken meestal IMAP voor toegang tot e-mail. Als u dergelijke services gebruikt, moet u controleren of ze goed zijn geconfigureerd. Soms kan een gebruiker of beheerder een synchronisatieclient hebben ingesteld en gebruikt hij deze niet meer, zonder dat hij deze heeft uitgeschakeld. Of hij had niet in de gaten dat een service of tool IMAP gebruikt voor toegang tot G Suite.

 • De beheerder kan in de Google-beheerdersconsole zien of er G Suite Marketplace-apps zijn die IMAP gebruiken.
 • Indien van toepassing moeten gebruikers naar hun autorisatiepagina voor Google-accounts gaan en de toegang voor ongewenste items intrekken onder Verbonden sites, Apps, Services en App-specifieke wachtwoorden.
 • Wijzig het G Suite-wachtwoord om er zeker van te zijn dat synchronisatieclients die met dat wachtwoord zijn ingesteld niet meer kunnen inloggen op het account. Schakel vervolgens de gewenste clients één voor één in. Wacht een paar uur tussen twee clients, zodat u kunt zien welke client voor problemen zorgt.

Controleer uw IMAP-instellingen voor synchronisatie

De volgende aanbevelingen zijn belangrijk als u de bandbreedtelimiet voor downloaden via IMAP heeft overschreden:

 • Synchroniseer per label minder berichten door de waarde Limieten voor mapgrootte te wijzigen op het tabblad Doorsturen en POP/IMAP in uw Gmail-instellingen.
 • Synchroniseer minder labels met het selectievakje Weergeven in IMAP op het tabblad Labels van uw Gmail-instellingen. Probeer niet meer dan tweehonderd labels te synchroniseren.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?