Informacje o Google Cloud Directory Sync

Przy użyciu Google Cloud Directory Sync (GCDS) możesz synchronizować dane w domenie Google z serwerem Microsoft® Active Directory® lub katalogiem LDAP. Użytkownicy, grupy i kontakty udostępnione w Google są synchronizowane, aby odpowiadały informacjom na serwerze LDAP.  

Dane na serwerze katalogowym LDAP nie są nigdy modyfikowane ani narażone na przejęcie. GCDS to bezpieczne narzędzie ułatwiające monitorowanie kont użytkowników i grup.

Narzędzie GCDS nazywało się wcześniej Google Apps Directory Sync (GADS). 

Sposób działania GCDS

 1. Dane są eksportowane z serwera LDAP lub Active Directory w postaci listy. Możesz skonfigurować reguły określające sposób generowania tej listy.
 2. GCDS nawiązuje połączenie z domeną Google i generuje listę określonych kont użytkowników, grup i kontaktów udostępnionych.
 3. GCDS porównuje listy i aktualizuje domenę Google zgodnie z danymi.
 4. Po zakończeniu synchronizacji na wskazane adresy wysyłany jest raport.

Główne zalety GCDS

 • Gwarancja zgodności danych Google z danymi w Active Directory lub na serwerze LDAP.
 • Możliwość konfigurowania reguł niestandardowego odwzorowywania kont użytkowników, grup, kontaktów niebędących pracownikami firmy, profilów użytkowników, aliasów, zasobów kalendarza i wyjątków.
 • Przeprowadzanie synchronizacji w jedną stronę. Dane na serwerze LDAP nigdy nie są aktualizowane ani zmieniane.
 • Uruchamianie usługi jako narzędzia w środowisku serwera klienta. Nikt z zewnątrz nie może uzyskać dostępu do danych na serwerze katalogowym LDAP.
 • Możliwość przeprowadzenia szczegółowych testów i symulacji, aby zagwarantować poprawność synchronizacji.
 • Wszystkie niezbędne składniki są dostarczane w pakiecie instalacyjnym.
 • Funkcje zapewniające bezpieczeństwo danych. 

Chcesz zacząć?

Dowiedz się więcej na temat instalowania i przygotowywania środowiska dla GCDS.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?