Otrzymywanie powiadomień Kalendarza Google na temat pokoju i zasobów

Możesz skonfigurować powiadomienia, aby otrzymywać e-maila lub SMS-a, gdy zasób jest rezerwowany, rezerwacja jest aktualizowana lub anulowana. Poza tym możesz ustawić otrzymywanie dziennego harmonogramu zasobu.

Otrzymywanie powiadomień o aktualizacji zasobu

Ważne: te czynności może wykonać tylko administrator lub menedżer zasobów. Opcje należy włączyć tylko dla użytkowników, którzy chcą otrzymywać powiadomienia. Jeśli nie jesteś administratorem ani menedżerem zasobów, zobacz instrukcje na temat zmieniania i wyłączania powiadomień Kalendarza.

  1. Zaloguj się na konto administratora i otwórz Kalendarz Google.
  2. W sekcji Moje kalendarze po lewej stronie znajdź zasób. Jeśli go tam nie ma, dodaj zasób.
  3. Wskaż zasób i kliknij Więcej "" a potem Ustawienia i udostępnianie.
  4. W sekcji Powiadomienia wybierz sposób powiadamiania.

Powiązany artykuł

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem