Lagringsutrymme i Google Workspace for Education

1. Översikt över lagringsutrymme i Google Workspace for Education

2021 lanserade vi en lagringspolicy som ger skolor och universitet en baskvot på 100 TB gemensamt lagringsutrymme för alla användare. Det räcker till över 100 miljoner dokument, 8 miljoner presentationer eller 400 000 timmar video.

Policyn träder i kraft för alla Google Workspace for Education-utgåvor för befintliga kunder i juli 2022.

Hur vet jag om min organisation berörs?

Du kan använda administratörsverktygen på Googles administratörskonsol för att förstå hur mycket lagringsutrymme du använder, ange policyer för tilldelning av lagringsutrymme och identifiera konton som använder en oproportionerligt stor mängd lagringsutrymme.

Mer information och metodtips finns i vanliga frågor och svar på de följande sidorna. Du kan även ladda ned lagringsguiden för administratörer.

Vanliga frågor om lagringsutrymme

admin_privilege

Utöka alla  |  Komprimera alla

Vad betyder gemensamt lagringsutrymme? Vad räknas in i det gemensamma lagringsutrymmet?
Gemensamt lagringsutrymme är det lagringsutrymme som delas mellan användarna för allt som finns på deras konton och delade enheter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, Google Drive-, Gmail- och Google Foto-filer. Från och med den 2 maj 2022 räknas nya och uppdaterade filer i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär, Teckningar och Jamboard in i organisationens lagringskvot.
Hantera hur det gemensamma lagringsutrymmet tilldelas användare genom att använda administratörskonsolen och tilldela olika gränser för olika användargrupper.
Obs! Raderade meddelanden och filer som lagras i Google Arkiv räknas inte in i användarens lagringskvot eller institutionens totala gemensamma lagringsutrymme.
När inför Google den nya lagringspolicyn?
Den nya lagringspolicyn träder i kraft för kunder med alla Google Workspace for Education-utgåvor i juli 2022.
Hur mycket lagringsutrymme ingår i Google Workspace for Education?
Skolor och universitet har en baskvot på 100 TB gemensamt lagringsutrymme som delas mellan användare och delade enheter. Institutioner med fler än 20 000 aktiva användare som följer vår policy för tillåten användning får ytterligare lagringsutrymme. Anvisningar om hur du beräknar det totala tillgängliga lagringsutrymmet finns i Förstå tillgänglighet och användning av lagringsutrymme.
Måste jag vara avancerad administratör för att kunna använda sidan för lagringshantering?

Ja, du behöver behörighet som avancerad administratör för att få åtkomst till sidan för lagringshantering. Stöd för delegerade administratörer, användar- och återförsäljaradministratörer läggs till i framtiden.

Hur vet jag hur mycket lagringsutrymme min organisation använder?
Du kan se hur mycket lagringsutrymme hela organisationen eller ett konto använder.

Se användning av lagringsutrymme för hela organisationen

Viktigt! Totalsumman inkluderar inte filer i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär, Teckningar eller Jamboard som har skapats före den 2 maj 2022.

Du måste vara inloggad som avancerad administratör för den här uppgiften.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ett konto som har behörighet som avancerad administratör (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Lagringsutrymme "" på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Högst upp kan du se hur mycket Workspace-lagring organisationen använder.

Visa lagringsstatus för en användare

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Klicka på användarens namn för att öppna kontosidan.

  Högst upp på sidan kan du se procentsatserna för e-post och Drive-lagring för användaren.

Kan mina användare se hur mycket lagringsutrymme de har tillgång till?

Ja. Användarna kan se hur mycket utrymme de har tillgång till genom att gå till sidan med lagringsutrymme för Drive.

Gäller lagringspolicyn för avstängda användare?

Ja, lagringsutrymme som används av avstängda användare räknas in i det gemensamma lagringsutrymmet.

Vad händer om jag behöver mer lagringsutrymme?

Organisationer som behöver ytterligare lagringsutrymme kan ta bort befintligt innehåll eller köpa licenser för att få mer lagringsutrymme. Mer information finns i Frigöra eller skaffa mer lagringsutrymme för din institution.

Kan jag flytta data från Drive till andra plattformar, som Google Cloud Storage?

Google Cloud erbjuder ett antal lagringsalternativ för att uppfylla dina behov, som Google Cloud Storage. Google Cloud Storage erbjuder en mängd olika lagringsnivåer på objektnivå beroende på hur ofta du vill ha åtkomst till din data. Det är ett kostnadseffektivt sätt att lagra och komma åt dina filer. Du kan använda verktyg med öppen källkod som Rclone eller andra verktyg från tredje part för att migrera data till Google Cloud Storage. Du kan få mer information genom att kontakta din Google Cloud-säljare eller säljavdelningen.

Vad händer om en användare eller domän överskrider lagringsgränsen?

Följande gäller om en användare eller domän överskrider lagringsgränsen med 25 % eller i 14 dagar (beroende på vilket som inträffar först):

 • Hen kan inte ladda upp nya filer eller bilder till Google Drive.
 • Hen kan inte skapa filer i appar för att skapa innehåll gemensamt, som Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar, Formulär och Jamboard. Innan hen minskar användningen av lagringsutrymme kan ingen redigera eller kopiera sina berörda filer eller skicka in formulär som ägs av användaren.
 • Hen kan inte säkerhetskopiera foton och videor till Google Foto.
 • Hen kan inte spela in nya möten i Google Meet.
 • Hen kan fortfarande logga in och få åtkomst till sitt Google Workspace for Education-konto, visa och ladda ned sina filer samt skicka och ta emot e-postmeddelanden.

Följande gäller om en lärares lagringsutrymme är fullt i Google Classroom: 

 • Läraren kan inte skapa uppgifter med nya filer som hen ännu inte har laddat upp eller skapat.
 • Läraren kan inte exportera betyg till Google Kalkylark.
 • Eleverna kan inte skicka in uppgifter med bifogade filer.
 • Om en elevs lagringsutrymme är fullt kan eleven inte komma åt filer i Uppgifter där eleven uppmanas att göra en kopia.

Obs! Användare med andra Google Workspace-licenser än Education kan inte skicka och ta emot e-postmeddelanden när de har överskridit sin lagringsgräns.

 

Nästa steg: Förstå tillgänglighet och användning av lagringsutrymme

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73010
false