Udostępnianie kalendarzy sal i zasobów

Gdy utworzysz zasób, taki jak sala konferencyjna czy samochód firmowy, udostępnij go swoim użytkownikom w Kalendarzu Google. Będą oni mogli rezerwować zasób, dodając go do swoich wydarzeń w kalendarzu. Gdy użytkownik zarezerwuje zasób, zostanie utworzone odpowiednie wydarzenie w kalendarzu tego zasobu.

Jeśli nie ustawisz opcji udostępniania wewnętrznego dla nowego zasobu, to ustawienie zostanie odziedziczone z domyślnej opcji udostępniania kalendarzy pomocniczych w Twojej organizacji.

Udostępnianie zasobu

 1. Zaloguj się na konto administratora (z przypisaną rolą superadministratora lub przekazanym dostępem) i otwórz Kalendarz Google.
 2. Znajdź zasób w sekcji Moje kalendarze po lewej stronie. Jeśli go tam nie ma, dodaj zasób.
 3. Wskaż zasób, który chcesz udostępnić, i kliknij Opcje "" a potem Ustawienia i udostępnianie.
 4. W sekcji Automatycznie akceptuj zaproszenia wybierz ustawienie najlepiej pasujące do zasobu:
  • Automatycznie akceptuj zaproszenia nie powodujące konfliktu – zasób akceptuje zaproszenia do wszystkich nowych wydarzeń, jeśli nie ma jeszcze zaplanowanego innego wydarzenia w tym samym czasie.
  • Automatycznie dodawaj wszystkie zaproszenia do tego kalendarza – wszystkie zaproszenia pojawiają się w kalendarzu zasobu, nawet jeśli dotyczą wydarzeń mających miejsce w tym samym czasie.
 5. Wybierz, komu chcesz udostępnić zasób:
  • Jeśli chcesz udostępnić kalendarz wszystkim w organizacji, w sekcji Uprawnienia dostępu:
   1. Zaznacz pole Udostępnij dla: twoja-domena.
   2. Po prawej stronie kliknij strzałkę w dół"" i wybierz opcję. Poniżej znajdziesz więcej informacji o ustawieniach uprawnień.
  • Jeśli chcesz udostępnić kalendarz określonym osobom lub grupie dyskusyjnej Google, w sekcji Udostępnij wybranym osobom:
   1. Kliknij Dodaj osoby.
   2. Dodaj adresy e-mail osób lub grup dyskusyjnych, którym chcesz udostępnić zasób.
   3. Po prawej stronie kliknij strzałkę w dół"" i wybierz opcję. Poniżej znajdziesz więcej informacji o ustawieniach uprawnień.
   4. Kliknij Wyślij.
 6. Sprawdź, czy użytkownicy mogą rezerwować ten zasób.

Dalsze kroki

Powiadom użytkowników o tym, że mogą teraz dodawać zasób do wydarzeń.

Ustawienia uprawnień

Gdy udostępniasz zasób, Ty decydujesz, w jaki sposób użytkownicy widzą wydarzenia i czy mogą je dodawać lub edytować. Podczas przeglądania ustawień uwzględnij uwagi dotyczące ustawień uprawnień.

 • Widzi szczegóły wydarzeń – użytkownicy mogą rezerwować zasób i wyświetlać szczegóły wydarzeń, kiedy tworzą lub modyfikują wydarzenia w swoich osobistych kalendarzach. Organizator wydarzenia może je modyfikować w swoim kalendarzu osobistym. Nie może jednak modyfikować wydarzeń bezpośrednio w kalendarzu zasobu ani modyfikować wydarzeń innych użytkowników.
 • Widzi wyłącznie stan Wolny/Zajęty (bez szczegółów) – użytkownicy mogą rezerwować zasób podczas tworzenia lub modyfikowania wydarzeń w swoich kalendarzach osobistych, ale nie widzą nazw ani szczegółów wydarzeń w kalendarzu zasobu.
 • Może zmieniać wydarzenia – użytkownicy mogą wyświetlać szczegóły wydarzeń (również prywatnych) i modyfikować dowolne wydarzenia. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zasób jest udostępniany określonym osobom, a nie całej organizacji.
 • Może wprowadzać zmiany oraz zarządzać udostępnianiem – użytkownicy mogą wyświetlać szczegóły wydarzeń (również prywatnych) i modyfikować dowolne wydarzenia. Mogą również zmieniać ustawienia udostępniania. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zasób jest udostępniony określonym osobom.

Uwagi na temat ustawień uprawnień

 • Ustawienia w sekcji Uprawnienia dostępu zastępują ustawienia sekcji Udostępnij wybranym osobom. Możesz na przykład udostępnić zasób wszystkim w organizacji i dać im uprawnienie widzi szczegóły wydarzeń. Jeśli dodatkowo użyjesz opcji Udostępnij wybranym osobom, ci użytkownicy będą także widzieli wszystkie szczegóły wydarzenia, nawet jeśli otrzymają jedynie uprawnienie Pokaż tylko stan Wolny/Zajęty.
 • Aby pozwolić tylko niektórym użytkownikom na rezerwowanie zasobu, użyj opcji Udostępnij wybranym osobom – nie udostępniaj go wszystkim w organizacji. Tylko osoby, którym udostępnisz zasób, będą mogły sprawdzić jego dostępność. Wszyscy inni będą mogli zobaczyć zasób, ale zawsze będzie on wyglądał na zarezerwowany.
 • Jeśli nie zezwolisz na rezerwację zasobów wolnych/zajętych w organizacji, udostępnij zasób przynajmniej z uprawnieniami widzi szczegóły wydarzeń. Jeśli tego nie zrobisz, użytkownicy będą próbowali zarezerwować zasób, który nie będzie dostępny.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem