ตั้งสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

โดยค่าเริ่มต้น บัญชีผู้ดูแลระบบในองค์กรจะมีสิทธิ์เข้าถึงบันทึกเนื้อหาและกิจกรรมของผู้ใช้สำหรับบริการของ Google Workspace เช่น บันทึกกิจกรรมของ Gmail และ Chat ในบันทึกการตรวจสอบ ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูง คุณช่วยปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้ โดยจำกัดให้ผู้ดูแลระบบมีเพียงสิทธิ์ข้างต้นที่จำเป็นสำหรับการใช้งานปกติเท่านั้น

เช่น เราขอแนะนำให้จำกัดจำนวนผู้ดูแลระบบในองค์กรที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานและบันทึกการตรวจสอบ เครื่องมือตรวจสอบ หน้าแดชบอร์ดการรักษาความปลอดภัย และเครื่องมือจัดการคุณภาพ Meet โปรดดูวิธีเปิดหรือปิดสิทธิ์สำหรับบริการเหล่านี้ที่หัวข้อด้านล่าง

แนวทางปฏิบัติแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบขั้นสูงควรใช้บัญชีผู้ใช้แยกต่างหากสำหรับกิจกรรมประจำวัน และควรลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ดูแลระบบขั้นสูงเฉพาะเมื่อต้องการทำงานที่ต้องใช้สิทธิ์เฉพาะของผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบขั้นสูงยังควรใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน (2SV) ด้วย โดยเฉพาะคีย์ความปลอดภัยเนื่องจากบัญชีของผู้ดูแลจะควบคุมการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจและพนักงานทั้งหมดในองค์กร

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อแนวทางปฏิบัติแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบ

เกี่ยวกับบทบาทและสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google คุณจะเปิดสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้รายที่ต้องการได้โดยมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้รายดังกล่าว ซึ่งสามารถมอบหมายบทบาทของผู้ดูแลระบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือบทบาทของผู้ดูแลระบบที่กำหนดเองก็ได้ และในทำนองเดียวกัน คุณก็ปิดสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบได้โดยยกเลิกการมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้

หากต้องการช่วยรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ โปรดตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในองค์กรสำหรับส่วนรายงาน หน้าแดชบอร์ดด้านความปลอดภัย เครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัย และเครื่องมือจัดการคุณภาพ Meet ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อต่างๆ ด้านล่าง

สิทธิ์ใช้รายงาน

หากต้องการเปิดหรือปิดสิทธิ์ในการใช้รายงาน ให้ไปที่คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google แล้วคลิกบทบาทผู้ดูแลระบบ และคลิก 1 บทบาทในคอลัมน์ด้านซ้าย จากนั้นคลิกสิทธิ์ สิทธิ์ใช้รายงานจะอยู่ในส่วนรายงาน

ในฐานะผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ใช้รายงาน คุณสามารถดูรายงานเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ติดตามว่าใครลงชื่อเข้าใช้และเมื่อใด ทำความเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้สร้างและแชร์เนื้อหา ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น การแก้ไขเอกสารและสิ่งที่ผู้ดูแลระบบรายอื่นเปลี่ยนแปลง

สิทธิ์ใช้รายงานยังให้สิทธิ์เข้าถึงบันทึกการตรวจสอบสำหรับ Gmail, Chat, Meet และ Voice ตลอดจนบันทึกการตรวจสอบสำหรับบริการอื่นๆ ส่วนใหญ่ด้วย ผู้ดูแลระบบจะดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วม เนื้อหาต่างๆ เช่น ชื่อการประชุมและเรื่องของอีเมล รวมทั้งบันทึกข้อความหรือการโทรแต่ละครั้งได้

สิทธิ์ใช้หน้าแดชบอร์ดด้านความปลอดภัย

หากต้องการเปิดหรือปิดสิทธิ์ในการใช้หน้าแดชบอร์ดด้านความปลอดภัย ให้ไปที่คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google แล้วคลิกบทบาทผู้ดูแลระบบ และคลิก 1 บทบาทในคอลัมน์ด้านซ้าย จากนั้นคลิกสิทธิ์ สิทธิ์ใช้หน้าแดชบอร์ดด้านความปลอดภัย (หน้าแดชบอร์ด) จะอยู่ในส่วนบริการ > ศูนย์ความปลอดภัย

หน้าแดชบอร์ดด้านความปลอดภัยจะประกอบด้วยรายงานหลายฉบับที่มีข้อมูลซึ่งรวบรวมมาจากเนื้อหาอีเมล เช่น จำนวนอีเมลที่ผู้ใช้จำแนกว่าเป็นจดหมายขยะ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อใช้หน้าแดชบอร์ดด้านความปลอดภัย

ผู้ดูแลระบบขั้นสูงจะมีสิทธิ์เข้าถึงหน้าแดชบอร์ดด้านความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ และจะเปิดหรือปิดสิทธิ์ให้กับผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ได้ โปรดดูเพิ่มเติมที่หัวข้อสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบสำหรับศูนย์ความปลอดภัย

สิทธิ์ใช้เครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัย

หากต้องการเปิดหรือปิดสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัย ให้ไปที่คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google แล้วคลิกบทบาทผู้ดูแลระบบ และคลิก 1 บทบาทในคอลัมน์ด้านซ้าย จากนั้นคลิกสิทธิ์ สิทธิ์ใช้เครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยจะอยู่ในส่วนบริการ > ศูนย์ความปลอดภัย เมื่อมอบหมายสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือตรวจสอบ คุณสามารถให้สิทธิ์กับผู้ดูแลระบบได้หลากหลายประเภทที่เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบรายนั้น

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อค้นหาและดูผลลัพธ์ที่อาจมีเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนได้ เช่น เรื่องของอีเมลหรือชื่อของเอกสาร ผู้ดูแลระบบสามารถดูส่วนหัวของอีเมลใน Gmail อัปเดตหรือลบเนื้อหาจากเครื่องมือตรวจสอบ และดูเนื้อหาอีเมลใน Gmail เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับอีเมลได้

ผู้ดูแลระบบขั้นสูงจะมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ และจะเปิดหรือปิดสิทธิ์ให้กับผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ได้ โปรดดูเพิ่มเติมที่หัวข้อสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบสำหรับศูนย์ความปลอดภัย

สิทธิ์ใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ Meet

หากต้องการเปิดหรือปิดสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ Meet ให้ไปที่คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google แล้วคลิกบทบาทผู้ดูแลระบบ และคลิก 1 บทบาทในคอลัมน์ด้านซ้าย จากนั้นคลิกสิทธิ์ สิทธิ์ใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ Meet จะอยู่ในส่วนบริการ > Google Meet > จัดการการตั้งค่า Meet > การเข้าถึงหน้าแดชบอร์ดคุณภาพสำหรับผู้ดูแลระบบ

เครื่องมือจัดการคุณภาพ Meet จะรายงานคุณภาพของการประชุมแต่ละครั้ง รวมถึงรหัสการประชุม ระยะเวลา และจำนวนผู้เข้าร่วม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบสำหรับเครื่องมือจัดการคุณภาพ Meet ที่หัวข้อติดตามคุณภาพและสถิติการประชุม

เปิดสิทธิ์โดยมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบ

วิธีมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (ไม่ใช่บัญชีที่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่เมนู จากนั้น บัญชีจากนั้นบทบาทผู้ดูแลระบบ
 3. คลิกบทบาทที่ต้องการมอบหมายทางด้านซ้าย
 4. คลิกผู้ดูแลระบบ
 5. คลิกมอบหมายผู้ใช้
 6. ค้นหาและเลือกผู้ใช้ได้สูงสุด 20 คน
 7. คลิกมอบหมายบทบาท

ปิดสิทธิ์โดยยกเลิกการมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบ

วิธียกเลิกการมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (ไม่ใช่บัญชีที่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่เมนู จากนั้น บัญชีจากนั้นบทบาทผู้ดูแลระบบ
 3. คลิกบทบาทที่กำหนดเองในรายการทางด้านซ้าย
 4. คลิกผู้ดูแลระบบ
 5. เลือกช่องสำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการยกเลิกการมอบหมายบทบาท
 6. คลิกยกเลิกการมอบหมายบทบาท
 7. คลิกยกเลิกการมอบหมายบทบาทอีกครั้งเพื่อยืนยัน

เพิ่มหรือนำสิทธิ์ออกโดยอัปเดตบทบาทผู้ดูแลระบบที่กำหนดเอง

คุณเพิ่มหรือลบสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบที่ต้องการให้กับผู้ใช้หลายรายได้โดยอัปเดตบทบาทผู้ดูแลระบบที่กำหนดเอง เช่น หากไม่ต้องการให้ผู้ใช้กลุ่มหนึ่งมีสิทธิ์ใช้รายงาน คุณสามารถนำสิทธิ์นั้นออกจากบทบาทที่กำหนดเองที่มอบหมายให้กับผู้ใช้เหล่านั้นได้

วิธีเพิ่มหรือนำสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในบทบาทผู้ดูแลระบบที่กำหนดเองออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (ไม่ใช่บัญชีที่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่เมนู จากนั้น บัญชีจากนั้นบทบาทผู้ดูแลระบบ
 3. คลิกบทบาทที่กำหนดเองในรายการทางด้านซ้าย
 4. คลิกสิทธิ์
 5. เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องสำหรับสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือนำออกจากบทบาทผู้ดูแลระบบ
 6. คลิกบันทึก

เช่น หากต้องการปิดสิทธิ์ใช้รายงาน ให้ยกเลิกการเลือกช่องรายงาน หากต้องการปิดสิทธิ์ใช้หน้าแดชบอร์ดด้านความปลอดภัย ให้ไปที่ส่วนศูนย์ความปลอดภัยแล้วยกเลิกการเลือกช่องหน้าแดชบอร์ด

ปิดสิทธิ์โดยลบบทบาทผู้ดูแลระบบที่กำหนดเอง

หากต้องการลบบทบาทผู้ดูแลระบบที่กำหนดเอง คุณต้องไม่ได้รับมอบหมายบทบาทดังกล่าวและจะนำตัวเองออกเองไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบขั้นสูงรายอื่นให้นำคุณออกจากบทบาทแทน 

วิธีปิดสิทธิ์สำหรับผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายโดยลบบทบาทผู้ดูแลระบบที่กำหนดเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (ไม่ใช่บัญชีที่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่เมนู จากนั้น บัญชีจากนั้นบทบาทผู้ดูแลระบบ
 3. คลิกบทบาทแบบกำหนดเองที่ต้องการลบ
 4. คลิกลบบทบาท
 5. คลิกลบบทบาทอีกครั้งเพื่อยืนยัน

โปรดดูรายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติมที่หัวข้อสร้าง แก้ไข และลบบทบาทผู้ดูแลระบบที่กำหนดเอง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการข้อมูลทั่วไปและคำแนะนำเกี่ยวกับบทบาทและสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ โปรดดูบทความช่วยเหลือต่อไปนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
เริ่มต้นการทดลองใช้งานฟรี 14 วันได้เลย

อีเมลระดับมืออาชีพ พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ การแชร์ปฏิทิน การประชุมวิดีโอ และอื่นๆ เริ่มต้นการทดลองใช้งาน G Suite ฟรีวันนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก