Felsökning av DMARC-problem

Skydda mot identitetsförfalskning och nätfiske och bidra till att förhindra att meddelanden markeras som skräppost

Följ felsökningsstegen i den här artikeln om meddelanden från din domän:

  • inte godkänns i DMARC
  • avvisas av mottagande servrar
  • skickas till mottagarnas skräppostmappar.

Viktigt! Organisationer som får inkommande e-post kan välja att avvisa eller karantänplacera vissa meddelanden, även om meddelandena godkänns i DMARC-kontroller. Läs mer i RFC 7489. E-postavsändare kan förhindra att legitima meddelanden skickas till skräpposten genom att följa våra rekommenderade metoder för att skicka e-post.

Verifiera DMARC-posten

Kontrollera först DMARC-konfigurationen. Om DMARC-posten verkar vara korrekt konfigurerad fortsätter du med felsökningsmetoderna i den här artikeln.

Verifiera att meddelanden autentiseras

Kontrollera att SPF och DKIM har aktiverats för domänen

Se till att du har aktiverat SPF och DKIM för domänen. SPF och DKIM ska ha aktiverats i minst 48 timmar innan du aktiverar DMARC. Detaljerade anvisningar om hur du konfigurerar SPF och DKIM finns i Bidra till att förhindra identitetsförfalskning, nätfiske och skräppost.

Om du inte konfigurerar SPF och DKIM innan du aktiverar DMARC får dusannolikt leveransproblem med meddelanden som skickas från din domän.

Kontrollera meddelanderubriker

E-postrubriker innehåller resultaten för SPF-, DKIM- och DMARC-autentiseringskontroller. Så här kontrollerar du om meddelanden från domänen godkänns i autentiseringskontroller:

Verifiera att meddelanden godkänns i samtliga tre autentiseringskontroller: SPF, DKIM och DMARC.

Kontrollera DMARC-rapporter

Kontrollera att meddelanden godkänns i alla tre autentiseringskontrollerna: SPF, DKIM och DMARC genom att kontrollera DMARC-rapporterna eller DMARC-rapportanalysen från den externa tjänsten.

""

Om giltiga utgående meddelanden inte godkänns i DMARC

Om utgående meddelanden från domänen inte godkänns i DMARC-autentisering kan du eller användarna i organisationen få det här felet i ett avvisningsmeddelande:

5.7.26, Oautentiserad e-post från domännamn accepteras inte på grund av domänens DMARC-policy. Kontakta administratören för domännamn om det här var ett legitimt e-postmeddelande. Läs mer om DMARC-initiativet i Kontrollera oautentiserad e-post från din domän.

DMARC-policyn för domänen orsakar detta problem.

Rekommenderade steg:

  • Kontrollera inställningarna för SPF och DKIM för domänen och se till att utgående meddelanden godkänns i SPF- och DKIM-autentisering. För att godkännas i DMARC-autentisering måste utgående meddelanden godkännas i SPF eller DKIM.
  • Kontrollera inställningarna för DMARC-policy och justering för domänen. En DMARC-policy med strikt anpassning ökar sannolikheten för att meddelanden avvisas eller skickas till skräpposten.
  • Kontrollera dina dagliga DMARC-rapporter för att identifiera vilka utgående meddelanden som inte godkänns i SPF, DKIM eller DMARC.

Kontrollera hur du skickar e-post

Om din DMARC-policy är inställd på none och meddelanden skickas till skräppost kan orsaken vara något annat än DMARC-posten.

Följ de rekommenderade riktlinjerna för att skicka e-post till Gmail-användare, särskilt om du skickar mycket e-post.

Få mer information med e-postloggsökning

För meddelanden som skickas via Google Workspace kan du läsa mer om ett specifikt meddelande i E-postloggsökning.

Sök efter ett visst meddelande med avsändarens IP-adress . Gå sedan igenom Visa information från sökning i e-postloggar där du hittar meddelandedetaljer, meddelanden efter leverans och mottagarinformation.

Rekommenderade felsökningssteg

Problembeskrivning Möjliga orsaker Felsökningssteg
Meddelande om att DKIM-autentisering misslyckades Det här meddelandet godkändes inte i DKIM-kontrollen. Kontrollera om meddelanden som skickas från andra tillåtna källor på domänen inte heller godkänns i DKIM. Det kan hjälpa dig att förstå om det bara är ett meddelande från en källa eller om flera källor berörs.
Meddelandet ändrades under överföringen eller efter att DKIM-signaturen lades till i meddelandet. Ta reda på om meddelandet har dirigerats via en annan server, där det kan ha ändrats. Be serveradministratören att inte ändra meddelanden, vilket kan göra att DKIM misslyckas.
Det finns ett problem med din DNS DKIM-post. Kontrollera att DKIM-nyckeln har publicerats med Google Admin Toolbox. Ange din domän på sidan Kontrollera MX.
Det finns ett problem med DKIM-nyckeln.

Verifiera din publicerade DKIM-post. För meddelanden som skickas från Google Workspace är detta nyckeln som du har konfigurerat för DKIM.

För meddelanden som skickas av en extern tjänst läser du dokumentationen från den externa parten för information om hur du verifierar DKIM-nyckeln.

Meddelande om att SPF-autentisering misslyckades. Det här meddelandet godkändes inte i SPF-kontrollen. Kontrollera om meddelanden som skickas från andra tillåtna källor på domänen inte heller godkänns i SPF. Det kan hjälpa dig att förstå om det bara är ett meddelande från en källa eller om flera källor berörs.
Meddelandet skickades av en server som inte finns i SPF-posten.

Kontrollera SPF-posten och se till att den innehåller alla IP-adresser och domäner som får skicka e-post för domänen. Det går inte att autentisera meddelanden som skickas från servrar som inte finns i SPF-posten.

Hämta en lista över alla IP-adresser och domäner i SPF-posten med Google Admin Toolbox. Ange domänen på sidan Kontrollera MX och markera sedan Effektiva SPF-adressområden.

Det finns ett problem med DNS SPF-posten. Verifiera SPF-posten med Google Admin Toolbox. Ange din domän på sidan Kontrollera MX.
Meddelandet godkändes inte i DMARC-autentisering. Det här meddelandet godkändes inte i DMARC-kontrollen. Kontrollera om meddelanden som skickas från andra tillåtna källor på domänen inte heller godkänns i DMARC. Det kan hjälpa dig att förstå om det bara är ett meddelande från en källa eller om flera källor berörs.
Meddelandet godkänns inte i andra autentiseringskontroller. Verifiera att meddelandet godkänns i SPF- eller DKIM-kontrollerna.
Meddelanderubriken är inte i justerad.

Kontrollera att autentiseringsmetoden (SPF eller DKIM) stämmer överens med rubrikens Från-adress.

Läs mer om DMARC-justering.

Det finns ett problem med DMARC SPF-posten. Verifiera DMARC-posten med Google Admin Toolbox. Ange din domän på sidan Kontrollera MX.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
73010
false
false