DMARC-rapporter

Skydda mot identitetsförfalskning och nätfiske och bidra till att förhindra att meddelanden markeras som skräppost

Du kan konfigurera DMARC för att ta emot regelbundna rapporter från e-postservrar som får e-post från din domän.

Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar de dagliga DMARC-rapporterna som du får via e-post. Informationen i rapporterna hjälper dig förstå vilka meddelanden som skickas från domänen som godkänns i SPF-, DKIM- och DMARC-autentisering.

DMARC-rapporter visar:

 • vilka servrar eller avsändare från tredje part som skickar e-post för din domän
 • hur stor andel av meddelandena från domänen som godkänns i DMARC
 • vilka servrar eller tjänster som skickar meddelanden som inte fungerar i DMARC
 • vilka DMARC-åtgärder den mottagande servern utför på oautentiserade meddelanden från din domän: none, quarantine eller reject.

När rapporterna visar att de flesta meddelanden godkänns i DMARC, uppdaterar du DMARC-policyn med striktare tillämpning. Strikt tillämpning ger ökat skydd mot identitetsförfalskning för domänen.

När du förstår organisationens e-postflöde och autentisering uppdaterar du alternativen för DMARC-posttillämpning så att de blir striktare.

Vem ska använda DMARC-rapporter?

Viktigt! Vi rekommenderar att du alltid använder rapporter när du aktiverar DMARC för domänen.

Rapporterna visar vilka meddelanden från din domän som autentiseras av SPF och DKIM. Med rapporter kan du även regelbundet granska vem som skickar e-post för din domän och du kan få varningar för potentiella spammare.

Granska informationen i DMARC-rapporterna och verifiera att meddelanden från din domän skickas av auktoriserade servrar och godkänns i autentiseringskontroller. När du förstår hur mottagande servrar autentiserar meddelanden från din domän kan du överväga att ändra policyn från none till quarantine eller reject.

Skapa en dedikerad grupp eller postlåda för dina rapporter

Antalet DMARC-rapporter som du får via e-post kan variera och beror på hur mycket e-post din domän skickar. Varje e-postserver som du skickar e-post till får en daglig rapport. Du kan få många rapporter varje dag. Stora organisationer kan få upp till hundratals eller tusentals rapporter varje dag

Vi rekommenderar att du skapar en dedikerad grupp eller postlåda för dina DMARC-rapporter. Om du får många dagliga rapporter eller om du behöver hjälp med att läsa och förstå rapporter kan du använda en tjänst från tredje part. DMARC-tjänster från tredje part kan ta emot, hantera och analysera dina rapporter.

Få hjälp från en extern tjänst (rekommenderas)

Rapporterna kan vara svåra att läsa och tolka i råformat. Vi rekommenderar att du använder en extern tjänst som är specialiserad på DMARC för att ta emot, lagra och analysera dina rapporter:

 • Beroende på din e-postvolym kan du få många rapporter varje dag, upp till hundratals. Flera faktorer avgör hur många rapporter du får, bland annat hur många servrar du skickar till, hur mycket e-post du skickar och vilka rapportalternativ som anges i DMARC-policyposten.
 • Utan en extern tjänst kan du behöva skapa en särskild grupp eller postlåda för att ta emot och lagra rapporterna.
 • Externa tjänster kan kombinera enskilda rapporter.
 • Externa tjänster kan analysera sammanställda rapporter och ge dig feedback om hur effektiv din DMARC-post är.

Läsa dina DMARC-rapporter

DMARC-rapporter skickas vanligtvis en gång om dagen via e-post. De skickas till de e-postadresser som du anger när du definierar DMARC-posten. Om rapporter har aktiverats med rua DMARC-posttaggen i DMARC-posten skickar alla servrar som tar emot e-post från din domän en rapport.

Obearbetade rapporter är i XML-format och innehåller rapportmetadata och en eller flera poster. Den viktiga informationen i rapporterna är om meddelanden från din domän godkänns i DMARC.

Varje post sammanfattar:

 • antalet meddelanden som skickas från en IP-adress under rapportperioden
 • resultaten av SPF-, DKIM- och DMARC-autentisering av meddelandena
 • alla åtgärder som har vidtagits av den mottagande servern, exempelvis godkännande av oautentiserade meddelanden eftersom de godkänts i ARC-autentisering.

Exempel på DMARC-rapport i obearbetat XML-format

Här är ett exempel på en rapport med en post som visar resultaten för två e-postmeddelanden. Om du vill läsa XML-poster konverterar du rapporten till ett läsbart format, till exempel:

 • Konvertera posterna till ett tabellformat genom att lägga till dem i en relationell databas
 • Konvertera XML till HTML genom att använda en XSL-formatmall

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<feedback>

  <report_metadata>

    <org_name>solarmora.com</org_name>

    <email>noreply-dmarc-support@solarmora.com</email>

   <extra_contact_info>http://solarmora.com/dmarc/support</extra_contact_info>

    <report_id>9391651994964116463</report_id>

    <date_range>

      <begin>1335571200</begin>

      <end>1335657599</end>

    </date_range>

  </report_metadata>

  <policy_published>

    <domain>bix-business.com</domain>

    <adkim>r</adkim>

    <aspf>r</aspf>

    <p>none</p>

    <sp>none</sp>

    <pct>100</pct>

  </policy_published>

  <record>

    <row>

      <source_ip>203.0.113.209</source_ip>

      <count>2</count>

      <policy_evaluated>

        <disposition>none</disposition>

        <dkim>fail</dkim>

        <spf>pass</spf>

      </policy_evaluated>

    </row>

    <identifiers>

      <header_from>bix-business.com</header_from>

    </identifiers>

    <auth_results>

      <dkim>

        <domain>bix-business.com</domain>

        <result>fail</result>

        <human_result></human_result>

      </dkim>

      <spf>

        <domain>bix-business.com</domain>

        <result>pass</result>

      </spf>

    </auth_results>

  </record>

</feedback>

Exempel på DMARC-rapport i tabellformat

Här är ett exempel på en rapport med två poster i tabellformat. Den här rapporten har konverterats från XML-format till tabellformat.

""

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
73010
false
false