Definiowanie rekordu DMARC

Zasady DMARC definiuje się w wierszu wartości tekstowych nazywanym rekordem DMARC. Określa się w nim:

 • jak bardzo rygorystycznie DMARC ma sprawdzać wiadomości;
 • zalecane działania, które ma podjąć serwer odbierający, gdy wiadomości nie przejdą uwierzytelniania.

Opcje zasad DMARC

Zasady DMARC określają zalecane działania, które ma podjąć serwer odbierający, gdy wiadomość z Twojej domeny nie przejdzie uwierzytelniania DMARC.

Kiedy zaczynasz korzystać z DMARC, zalecamy wybranie zasad z konfiguracją none. Gdy już dowiesz się, w jaki sposób wiadomości z Twojej domeny są uwierzytelniane przez serwery odbierające, możesz zaktualizować zasady. Z czasem możesz zmienić zasady adresata na konfigurację quarantine, a na koniec na reject

Konfiguracja zasad Zalecane działanie Więcej informacji
none Względem wiadomości, które nie przejdą kontroli DMARC na serwerze odbierającym, nie jest wykonywane żadne działanie. Wiadomości są normalnie dostarczane do adresatów.

Zalecamy skorzystanie z tej opcji podczas pierwszej konfiguracji DMARC. W przypadku opcji none wiadomości z Twojej domeny są normalnie dostarczane. Gdy zasady mają konfigurację none, regularnie sprawdzaj raporty DMARC, aby dowiedzieć się, w jaki sposób uwierzytelniana i dostarczana jest Twoja poczta.

Raporty DMARC wysyłane do Ciebie przez serwery odbierające zawierają szczegółowe informacje dotyczące wiadomości, których nie można uwierzytelnić za pomocą SPF lub DKIM. Jeśli duża liczba wiadomości z Twojej domeny jest uznawana za spam, sprawdź konfigurację SPF i DKIM. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z DMARC.

Nie zmieniaj konfiguracji egzekwowania zasad na „quarantine” lub „reject”, dopóki nie dowiesz się, ile wiadomości nie przechodzi uwierzytelniania przez serwery odbierające i jakiego rodzaju są to wiadomości.

quarantine Wiadomości, które nie zostaną uwierzytelnione za pomocą DMARC przez serwer odbierający, są kierowane do folderu spamu adresata. Jeśli na serwerze odbierającym pocztę jest skonfigurowana opcja „quarantine”, wiadomości mogą być kierowane do kwarantanny, a nie bezpośrednio do folderu spamu adresata. Jeśli zastosujesz tę opcję, będziesz nadal otrzymywać raporty DMARC.
reject Wiadomości, które nie zostaną uwierzytelnione za pomocą DMARC przez serwer odbierający, są odrzucane i nigdy nie trafiają do adresata. W takiej sytuacji serwer odbierający zwykle wysyła nadawcy informacje o problemie z dostarczeniem wiadomości.

Ostatecznie zalecamy ustawienie na stałe opcji w przypadku wszystkich zasad DMARC.

Jeśli zastosujesz tę opcję, będziesz nadal otrzymywać raporty DMARC.

Ustaw tę opcję w swoich zasadach, kiedy na podstawie raportów DMARC zauważysz, że wszystkie prawidłowe wiadomości są uwierzytelniane i dostarczane normalnie. Odrzucanie nieuwierzytelnionych wiadomości pomaga chronić adresatów przed spamem, podszywaniem się i wyłudzaniem informacji.

Opcje dopasowania DMARC

DMARC przepuszcza lub odrzuca wiadomość na podstawie tego, jak bardzo jej nagłówek „Od” pasuje do domeny wysyłającej wskazywanej za pomocą SPF lub DKIM. Jest to określane jako dopasowanie.

Do wyboru masz 2 tryby dopasowania: ścisłe oraz luźne. W rekordzie DMARC ustaw tryb dopasowania SPF i DKIM. Odpowiadają za to tagi rekordu DMARC aspf i adkim.

Zalecamy przejście na dopasowanie ścisłe w celu zapewnienia większej ochrony przed podszywaniem w tych przypadkach:

 • poczta wysyłana do Twojej domeny pochodzi z subdomeny poza Twoją kontrolą,
 • masz subdomeny zarządzane przez inny podmiot.

Aby uwierzytelnianie DMARC powiodło się, wiadomość musi pozytywnie przejść co najmniej jedną z tych kontroli:

 • uwierzytelnianie SPF i dopasowanie SPF,
 • uwierzytelnianie DKIM i dopasowanie DKIM.

Wiadomość nie przejdzie kontroli DMARC w przypadku niepowodzenia:

 • kontroli SPF lub dopasowania SPF,
 • kontroli DKIM lub dopasowania DKIM.
Ważne: dopasowanie luźne zazwyczaj zapewnia wystarczającą ochronę przed podszywaniem się. Dopasowanie ścisłe może powodować odrzucanie wiadomości z powiązanych subdomen lub kierowanie ich do spamu.
Metoda uwierzytelniania Dopasowanie ścisłe Dopasowanie luźne
SPF Dopasowanie ścisłe między domeną uwierzytelnioną za pomocą SPF a domeną w adresie nadawcy z nagłówka. Domena w adresie nadawcy z nagłówka musi być zgodna z domeną uwierzytelnioną za pomocą SPF lub być jej subdomeną.
DKIM Dopasowanie ścisłe między odpowiednią domeną DKIM a domeną w adresie nadawcy z nagłówka. Domena w adresie nadawcy z nagłówka musi być zgodna z domeną określoną w tagu d= w podpisie DKIM lub być jej subdomeną.

Omówienie adresów nadawcy w danych koperty i nadawcy w nagłówku

E-maile mają 2 rodzaje adresów wskazujących nadawcę. Znajomość różnic między tymi adresami jest istotna podczas konfigurowania SPF, DKIM i DMARC.

Adres nadawcy w danych koperty oraz adres nadawcy w przypadku wiadomości może być inny lub taki sam.

Adres nadawcy w danych koperty – adres e-mail wskazujący, skąd wysłano wiadomość. Na ten adres wysyłane są powiadomienia o niedostarczeniu lub odrzuceniu wiadomości. Adres nadawcy w danych koperty jest również nazywany adresem zwrotnym lub adresem do odsyłania wiadomości. Adresaci wiadomości nie widzą adresu nadawcy w danych koperty.

SPF zwykle używa tego adresu do uwierzytelniania.

Adres nadawcy – adres e-mail w nagłówku wiadomości. Wiadomości składają się z 2 części: nagłówka i treści wiadomości. W nagłówku znajdują się informacje dotyczące wiadomości, w tym nazwa i adres e-mail nadawcy, temat wiadomości oraz data wysłania. Nagłówek „Od” zawiera adres e-mail i zazwyczaj imię oraz nazwisko osoby, która wysłała wiadomość.

DKIM używa adresu nadawcy wiadomości do uwierzytelniania.

Przykład dopasowania SPF

W przypadku dopasowania SPF porównywane są: domena uwierzytelniona za pomocą SPF (zwykle adres nadawcy w danych koperty) z domeną z adresu nadawcy w nagłówku wiadomości. Oto kilka przykładów dopasowania wraz z wynikami kontroli SPF.

Adres nadawcy w danych koperty Adres nadawcy w nagłówku Dopasowanie ścisłe Dopasowanie luźne
jan@solarmora.com jan@solarmora.com Uwierzytelnienie Uwierzytelnienie
jan@poczta.solarmora.com jan@solarmora.com Brak uwierzytelnienia Uwierzytelnienie
jan@solarmora.com jan@solarmora.com Brak uwierzytelnienia Brak uwierzytelnienia

Przykład dopasowania DKIM

W przypadku dopasowania DKIM porównywane są wartość w polu domeny z podpisem DKIM (d=) w nagłówku wiadomości z domeną w nagłówku wiadomości „Od”.

Oto kilka przykładów dopasowania wraz z wynikami kontroli DKIM:

Nagłówek Od: DKIM d=domena Dopasowanie ścisłe Dopasowanie luźne
jan@solarmora.com solarmora.com Uwierzytelnienie Uwierzytelnienie
jan@poczta.solarmora.com solarmora.com Brak uwierzytelnienia Uwierzytelnienie
jan@solarmora.com solarmora.com Brak uwierzytelnienia Brak uwierzytelnienia

Opcje raportu DMARC

Możesz skonfigurować DMARC, aby regularnie otrzymywać raporty z serwerów poczty e-mail, które odbierają wiadomości z Twojej domeny.

Z raportów DMARC dowiesz się:

 • które serwery lub którzy nadawcy zewnętrzni wysyłają pocztę e-mail w imieniu Twojej domeny;
 • jaki odsetek wiadomości z Twojej domeny przechodzi testy DMARC;
 • które serwery lub usługi wysyłają wiadomości nieuwierzytelniane przez DMARC;
 • jakie działania DMARC podejmują serwery odbierające w kwestii nieuwierzytelnionych wiadomości z Twojej domeny: none, quarantine lub reject.

Aby zacząć otrzymywać raporty DMARC, w swoim rekordzie DMARC użyj tagu rekordu DMARC rua.

Dowiedz się więcej o raportach DMARC.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false