Σχετικά με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) και τις συνδεδεμένες υπηρεσίες σας

Η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) είναι νόμος της ΕΕ που τέθηκε σε ισχύ στις 6 Μαρτίου 2024. Ως αποτέλεσμα της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), στην ΕΕ, η Google προσφέρει την επιλογή να συνδέσετε ορισμένες υπηρεσίες Google. Σε αυτές τις υπηρεσίες Google περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Αναζήτηση
 • YouTube
 • Υπηρεσίες διαφημίσεων
 • Google Play
 • Chrome
 • Αγορές Google
 • Χάρτες Google

Μπορείτε να επιλέξετε να συνδέσετε όλες αυτές τις υπηρεσίες, να επιλέξετε να μην συνδέσετε καμία από αυτές τις υπηρεσίες ή να επιλέξετε ποιες από αυτές τις μεμονωμένες υπηρεσίες θέλετε να συνδέσετε.

Όταν είναι συνδεδεμένες, αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να κοινοποιούν τα δεδομένα σας η μία στην άλλη και σε όλες τις άλλες υπηρεσίες Google για συγκεκριμένους σκοπούς. Για παράδειγμα, οι συνδεδεμένες υπηρεσίες Google μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους για την εξατομίκευση του περιεχομένου και των διαφημίσεων, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας.

Υπηρεσίες Google που δεν μπορούν να συνδεθούν

Για τους περισσότερους χρήστες στην ΕΕ, δεν υπάρχουν υπηρεσίες που δεν μπορούν να συνδεθούν. Ορισμένες υπηρεσίες δεν μπορούν να συνδεθούν για χρήστες στη Γερμανία.

Συμβουλή: Όλες οι άλλες υπηρεσίες Google που κοινοποιούν δεδομένα η μία στην άλλη και δεν αναφέρονται παραπάνω είναι πάντα συνδεδεμένες.

Σχετικά με τις συνδεδεμένες υπηρεσίες

Εάν οι υπηρεσίες δεν είναι συνδεδεμένες, ορισμένες λειτουργίες που περιλαμβάνουν την κοινοποίηση δεδομένων μεταξύ των υπηρεσιών Google θα είναι περιορισμένες ή μη διαθέσιμες. Για παράδειγμα:

 • Όταν η Αναζήτηση, το YouTube και το Chrome δεν είναι συνδεδεμένες υπηρεσίες, οι προτάσεις σας στην Αναζήτηση, όπως οι ροές Αξιόλογα βίντεο και Discover θα είναι λιγότερο εξατομικευμένες.
 • Όταν η Αναζήτηση και οι Χάρτες δεν είναι συνδεδεμένες υπηρεσίες, οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται στην Αναζήτηση δεν θα εμφανίζονται στους Χάρτες Google.

Οι πτυχές μιας υπηρεσίας που δεν σχετίζονται με την κοινοποίηση δεδομένων δεν θα επηρεαστούν.

Δεν θα αποσυνδεθείτε από κάποια υπηρεσία Google, αν επιλέξετε να μην συνδέσετε τις υπηρεσίες. Επίσης, η σύνδεση υπηρεσιών Google δεν αφορά την κοινοποίηση των δεδομένων σας σε υπηρεσίες τρίτου μέρους.

Διαχείριση των συνδεδεμένων υπηρεσιών σας

Εσείς έχετε τον έλεγχο. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες από τις υπηρεσίες Google που αναφέρονται παραπάνω θα είναι συνδεδεμένες. Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις επιλογές σας ανά πάσα στιγμή στον Λογαριασμό σας Google. Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδεδεμένες υπηρεσίες σας.

Σχετικά με τα δεδομένα σας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας στις συνδεδεμένες υπηρεσίες Google.

Τι δεδομένα χρησιμοποιούνται
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με τις συνδεδεμένες υπηρεσίες Google μπορούν να κοινοποιούνται σε όλες τις συνδεδεμένες υπηρεσίες. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι αναζητήσεις, τα βίντεο που παρακολουθείτε στο YouTube, οι εφαρμογές που εγκαθιστάτε από το Google Play, συσχετισμένες πληροφορίες, όπως οι πληροφορίες της συσκευής, καθώς και όλοι οι άλλοι τύποι πληροφοριών που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου μας
Πώς χρησιμοποιεί η Google αυτά τα δεδομένα

Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που κοινοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων υπηρεσιών για τους σκοπούς που ορίζονται στην Πολιτική απορρήτου μας:

 • Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων περιεχομένου και διαφημίσεων, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας
 • Διατήρηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας
 • Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
 • Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας με στόχο τη διασφάλιση και βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών μας

Οι επιλογές που κάνετε σχετικά με τις συνδεδεμένες υπηρεσίες δεν αλλάζουν τις άλλες ρυθμίσεις σας, όπως τις επιλογές που έχετε ορίσει για την εξατομίκευση των υπηρεσιών Google. Απλώς διευρύνουν τις επιλογές που έχετε για τον έλεγχο του τρόπου κοινοποίησης των δεδομένων σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Google θα συνεχίσει να κοινοποιεί δεδομένα

Τα δεδομένα σας από όλες τις υπηρεσίες Google, ανεξάρτητα από το εάν είναι συνδεδεμένες, μπορεί να εξακολουθούν να κοινοποιούνται σε όλες τις υπηρεσίες για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως είναι η αποτροπή απάτης, η προστασία από ανεπιθύμητο περιεχόμενο και κατάχρηση και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Τα δεδομένα σας μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν στις υπηρεσίες Google για να σας βοηθήσουν αποτελεσματικά να ολοκληρώσετε εργασίες όταν παρέχονται δύο υπηρεσίες μαζί. 

Σχετικά με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) και το Κέντρο διαφημίσεών μου 

Έχετε τον έλεγχο. Η επιλογή των υπηρεσιών που θα συνδέσετε αλλάζει τις λειτουργίες που θα είναι διαθέσιμες στο Κέντρο διαφημίσεών μου. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες από τις υπηρεσίες Google που αναφέρονται παραπάνω θα είναι συνδεδεμένες. Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις επιλογές σας ανά πάσα στιγμή στον Λογαριασμό σας Google. Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδεδεμένες υπηρεσίες σας.
Όλες οι λειτουργίες του Κέντρου διαφημίσεών μου θα είναι διαθέσιμες και μπορούν να σας βοηθήσουν να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις που βλέπετε στο Google, όταν είναι συνδεδεμένες οι ακόλουθες υπηρεσίες: Αναζήτηση, YouTube, Play, Αγορές και Χάρτες.
Αν δεν συνδέσετε όλες αυτές τις υπηρεσίες, ορισμένες λειτουργίες του Κέντρου διαφημίσεών μου δεν θα είναι διαθέσιμες σε εσάς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.
  myadcenter.google.com Το Κέντρο διαφημίσεών μου σε διαφημίσεις
Λειτουργίες Όλες οι υπηρεσίες είναι συνδεδεμένες Καμία υπηρεσία δεν είναι συνδεδεμένη Όλες οι υπηρεσίες είναι συνδεδεμένες Καμία υπηρεσία δεν είναι συνδεδεμένη
Προσαρμόστε θέματα και επωνυμίες, χρησιμοποιώντας τα
Κουμπιά  Δείτε περισσότερα και Δείτε λιγότερα
Available Available with limitations Available Not available
Περιορισμός ευαίσθητων θεμάτων  Available Available with limitations Δ/Ι Δ/Ι
Επισημάνσεις "μου αρέσει" σε διαφημίσεις  Available Not available Available Not available

Προβολή πρόσφατων θεμάτων και επωνυμιών

 Available Not available Δ/Ι Δ/Ι

Προβολή ανερχόμενων θεμάτων και επωνυμιών

 Available Not available Δ/Ι Δ/Ι

Προβολή πρόσφατων διαφημίσεων στο ιστορικό διαφημίσεων

 Available Not available Δ/Ι Δ/Ι

Επαλήθευση, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των κατηγοριών για την εμφάνιση διαφημίσεων

 Available Available with limitations Δ/Ι Δ/Ι

Available with limitations Αν δεν έχετε συνδέσει όλες τις υπηρεσίες σας, αυτές οι λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όταν επισκέπτεστε το Κέντρο διαφημίσεών μου σε ορισμένες υπηρεσίες Google, όπως η Αναζήτηση ή το YouTube. 

Related resources 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού