Всичко за АЦП и свързаните услуги

Актът за цифровите пазари (АЦП) е закон на ЕС, който влезе в сила на 6 март 2024 г. В съответствие с него Google дава възможност на потребителите в ЕС да свързват определени услуги на Google, включително:

 • Търсене
 • YouTube
 • рекламни услуги
 • Google Play
 • Chrome
 • Google Пазаруване
 • Google Карти

Можете да свържете всички тези услуги, да изберете да не бъдат свързани или да посочите кои от тях да бъдат свързани.

Когато са свързани, тези услуги могат да споделят данните ви помежду си и с всички други свързани услуги на Google за определени цели. Свързаните услуги на Google например могат да работят заедно с цел персонализиране на съдържанието и рекламите, които виждате, в зависимост от настройките ви.

Услуги на Google, които не могат да бъдат свързани

За повечето потребители в ЕС няма услуги, които да не могат да бъдат свързани. Някои услуги не могат да бъдат свързани за потребителите в Германия.

Пояснение: Всички други услуги на Google, които споделят данни помежду си и не са посочени по-горе, са винаги свързани.

Всичко за свързаните услуги

Ако услугите не са свързани, някои функции, които включват споделяне на данни между услуги на Google, ще бъдат ограничени или недостъпни. Например:

 • Когато Търсене, YouTube и Chrome не са свързани услуги, препоръките в Търсене, като например „Какво да гледате“ и емисията ви в Discover, няма да бъдат толкова персонализирани.
 • Когато Търсене и Карти не са свързани услуги, няма да можете да запазвате места в Търсене.

Няма да бъдат засегнати онези аспекти на дадена услуга, които не включват споделяне на данни.

В случай че решите да не свързвате услуги на Google, вие няма да излезете от профила си в която е да е от тези услуги. Освен това целта на свързването на услугите на Google не е споделянето на данните ви с услуги на трети страни.

Управление на свързаните услуги

Контролът е във ваши ръце. Можете да изберете кои от горепосочените услуги на Google да бъдат свързани. Имате възможност да прегледате или промените избора си по всяко време от профила си в Google. Научете как да управлявате свързаните услуги.

Всичко за данните ви

Научете повече за това как се използват данните ви в свързаните услуги на Google.

Кои данни се използват
Личните данни, събирани за взаимодействието ви със свързаните услуги на Google, могат да бъдат споделяни между всички свързани услуги. Това включва търсенията, видеоклиповете, които гледате в YouTube, приложенията, които инсталирате от Google Play, свързаната информация, като например тази за устройството ви, и всички други типове информация, описани в Декларацията ни за поверителност.
Как Google използва тези данни

Google използва споделяните между свързаните услуги данни за целите, посочени в Декларацията ни за поверителност:

 • за предоставяне на персонализирани услуги, включително съдържание и реклами, в зависимост от настройките ви;
 • за поддръжка и подобряване на услугите ни;
 • за разработване на нови услуги;
 • за разбиране на това как хората използват услугите ни, за да гарантираме и подобряваме ефективността им.

Изборът, който направите по отношение на свързаните услуги, не променя другите ви настройки, като например опциите, които сте задали за персонализиране на услугите на Google. Той само разширява възможностите ви да контролирате начина, по който се споделят данните ви.

Google ще продължи да споделя данни в някои случаи

Вашите данни от всички услуги на Google, независимо дали тези услуги са свързани, могат да бъдат споделяни между всички услуги за определени цели, като например предотвратяване на измами, предоставяне на защита срещу спам и злоупотреба и осигуряване спазването на закона.

Данните ви може също да бъдат споделяни между услугите на Google, за да ви помагат ефективно да изпълнявате задачи, когато две услуги се предлагат заедно.

Всичко за Акта за цифровите пазари и „Моят център за реклами“

Контролът е във Ваши ръце. Изборът Ви кои услуги да свържете променя функциите, които са налице за Вас в „Моят център за реклами“. Можете да изберете кои от горепосочените услуги на Google да бъдат свързани. Имате възможност да прегледате или промените избора си по всяко време от профила си в Google. Научете как да управлявате свързаните услуги.
Всички функции на „Моят център за реклами“ ще са налице и могат да Ви помогнат да персонализирате рекламите, които виждате в Google, когато са свързани следните услуги: Търсене, YouTube, Google Play, Пазаруване и Карти.
Ако не свържете всички тези услуги, някои функции на „Моят център за реклами“ няма да са налице за Вас. Вижте таблицата по-долу за повече подробности.
  myadcenter.google.com „Моят център за реклами“ в рекламите
Функции Всички услуги са свързани Не всички услуги са свързани Всички услуги са свързани Не всички услуги са свързани
Персонализиране на темите и марките с помощта на бутоните
 Преглед на повече и Преглед на по-малко
Available Available with limitations Available Not available
Ограничаване на темите с чувствителен характер  Available Available with limitations Неприложимо Неприложимо
Харесване на реклами  Available Not available Available Not available

Преглед на скорошните теми и марки

 Available Not available Неприложимо Неприложимо

Преглед на набиращи популярност теми и марки

 Available Not available Неприложимо Неприложимо

Преглед на скорошните реклами в историята на рекламите Ви

 Available Not available Неприложимо Неприложимо

Потвърждаване, включване или изключване на категориите, от които да Ви се показват реклами

 Available Available with limitations Неприложимо Неприложимо

Available with limitations Ако не сте свързали всичките си услуги, тези функции може да не са налице, когато отворите „Моят център за реклами“ в някои услуги на Google, като Търсене или YouTube.

Related resources 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню