Tìm hiểu cách Mạng Hiển thị của Google sử dụng thông tin vị trí

Tại sao Mạng Hiển thị của Google sử dụng thông tin vị trí?

Mạng Hiển thị của Google gồm có hơn 2 triệu trang web, video và ứng dụng, trong đó có một số sản phẩm và dịch vụ do Google sở hữu, chẳng hạn như Gmail và YouTube. Những nhà xuất bản này hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo của nhà quảng cáo.

Trong bất kể việc gì, Google cũng luôn mong muốn mang đến cho người dùng những trải nghiệm quảng cáo hữu ích, có ý nghĩa. Và thông tin vị trí chính là yếu tố quan trọng giúp Google làm được điều đó. Thông tin vị trí có thể mang lại trải nghiệm phù hợp và hữu ích hơn cho bạn.

Google không chia sẻ Nhật ký vị trí hay bất kỳ thông tin nhận dạng nào khác của bạn với nhà quảng cáo.

Thông tin vị trí được dùng để hiển thị quảng cáo trên Mạng Hiển thị như thế nào?

Quảng cáo trên Mạng Hiển thị có thể được hiển thị cho bạn dựa trên vị trí của bạn. Dữ liệu này có thể bao gồm vị trí từ địa chỉ IP của thiết bị hoặc các tín hiệu khác.

Tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt trong Trung tâm quảng cáo của tôi, bạn cũng có thể thấy quảng cáo trên Gmail và YouTube dựa trên hoạt động của bạn trong khi đăng nhập vào Tài khoản Google. Điều này bao gồm hoạt động trên Mạng Hiển thị được lưu trữ trong mục Hoạt động trên web và ứng dụng của bạn.

Bạn có quyền kiểm soát dữ liệu được lưu trữ trong Tài khoản Google và có thể tắt quảng cáo được cá nhân hoá bất cứ lúc nào. Khi bạn tắt quảng cáo được cá nhân hoá, Google sẽ không sử dụng dữ liệu lưu trữ trong Tài khoản Google của bạn để hiển thị cho bạn những quảng cáo phù hợp hơn.

​Nếu bạn chọn bật Nhật ký vị trí, thì Google cũng sẽ dùng thông tin này để giúp nhà quảng cáo đo lường xem một chiến dịch quảng cáo trực tuyến tác động như thế nào đến lượt ghé thăm các địa điểm bán lẻ thực tế. Google chỉ báo cáo số liệu thống kê tổng hợp cho nhà quảng cáo. Để làm điều này, Google kết hợp dữ liệu hoạt động trực tuyến của bạn (chẳng hạn như lượt nhấp vào quảng cáo) với thông tin trong Nhật ký vị trí liên quan đến các cửa hàng của nhà quảng cáo. Google sẽ tổng hợp thông tin này để ước tính tần suất người dùng ghé thăm cửa hàng của nhà quảng cáo sau khi xem một chiến dịch quảng cáo trực tuyến của nhà quảng cáo đó. Chúng tôi không chia sẻ Nhật ký vị trí hay bất kỳ thông tin nhận dạng nào khác của bạn với nhà quảng cáo.

Google xác định vị trí khái quát hoặc quốc gia của bạn như thế nào khi bạn duyệt xem các trang web trên Mạng Hiển thị của Google?

Tuỳ thuộc vào sản phẩm mà bạn đang sử dụng, Google có thể nhận được các loại thông tin khác nhau, có vai trò tối quan trọng để Google vận hành dịch vụ của mình, cũng như để giúp quảng cáo trở nên hữu ích hơn cho bạn. Dưới đây là một số ví dụ về cách chúng tôi có thể tìm hiểu về vị trí hoặc quốc gia của bạn:

  • Từ địa chỉ IP của kết nối Internet: Địa chỉ IP được dùng để tạo kết nối giữa thiết bị của bạn với những trang web và dịch vụ mà bạn sử dụng. Địa chỉ IP được xác định dựa trên vị trí địa lý khái quát. Điều này có nghĩa là bất kỳ trang web nào bạn truy cập cũng có thể nhận được một số thông tin về khu vực khái quát của bạn. Google có thể xem xét địa chỉ IP mà Nhà cung cấp dịch vụ Internet gán cho thiết bị của bạn để xác định vị trí khái quát.
  • Từ trang web bạn đang duyệt xem hoặc hoạt động trước đây: Khi bạn truy cập vào một trang web hoặc ứng dụng trên Mạng Hiển thị, siêu dữ liệu từ lượt truy cập này (như múi giờ của trình duyệt, miền, nội dung trang, loại trình duyệt và ngôn ngữ của trang) có thể được dùng để ước đoán quốc gia hoặc khu vực khái quát mà bạn quan tâm. Chúng tôi có thể dựa vào siêu dữ liệu này cùng với các tín hiệu vị trí nhận được từ địa chỉ IP, VPN, dịch vụ proxy hoặc thông tin khác về mạng. Ngoài ra, chúng tôi có thể xác định vị trí dựa trên hoạt động duyệt web hoặc hoạt động trong ứng dụng trước đây.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của Google về dữ liệu vị trí.
 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính