Správa reklám pri ich zobrazení

V tomto článku

Kde môžete spravovať reklamy

Vďaka nástroju Moje centrum reklám a karte O reklame máte väčšiu kontrolu nad prostredím reklám. Či už ste v službách Googlu, ako je YouTube alebo Vyhľadávanie, alebo na weboch, ktoré s Googlom spolupracujú na zobrazovaní reklám, môžete reklamu zablokovať, nahlásiť ju, zistiť, kto za ňu zaplatil, a podniknúť ďalšie kroky.

Moje centrum reklám v reklamách

Moje centrum reklám môžete otvoriť priamo v reklamách zobrazených v službách Googlu, ako sú Vyhľadávanie a YouTube. V nástroji Moje centrum reklám môžete:

 • zablokovať reklamu;
 • nahlásiť reklamu;
 • označiť, že sa vám reklama páči;
 • prispôsobiť reklamy, ktoré sa vám zobrazujú;
 • zistiť viac o inzerentovi;
 • pozrieť si, na základe akých informácií sa vám daná reklama zobrazila.
Moje centrum reklám budeme postupne uvádzať na trh vo všetkých službách Googlu v priebehu roka 2023. Všetky nasledujúce funkcie sa nemusia okamžite zobraziť vo všetkých službách Googlu.

O reklame

Kartu O reklame môžete otvoriť priamo v reklamách, ktoré sa zobrazujú na partnerských weboch a v partnerských aplikáciách. Partnerské weby a aplikácie zobrazujú reklamy pomocou technológie Googlu. Google tieto weby nevlastní ani neprevádzkuje. Na karte O reklame môžete:

 • zablokovať reklamu;
 • nahlásiť reklamu;
 • zistiť viac o inzerentovi;
 • pozrieť si, na základe akých informácií sa vám daná reklama zobrazila.
Nie každý web alebo každá aplikácia zobrazuje reklamy pomocou technológie Googlu. Mnoho webov a aplikácií zobrazuje reklamy pomocou iných reklamných platforiem.

Blokovanie reklamy

Pomocou nástroja Moje centrum reklám a karty O reklame môžete blokovať reklamy, ktoré nechcete vidieť. Po zablokovaní reklamy sa budeme snažiť zaistiť, aby sa vám v čase, keď sa prihlásite do účtu Google, daná reklama nezobrazovala v službách Googlu ani na partnerských weboch.

Na Googli

Zablokovanie reklamy v službách Googlu, ako sú Vyhľadávanie a YouTube:

 1. V reklame vyberte Viac .
 2. Vyberte Blokovať reklamu .

Na weboch a v aplikáciách, ktoré sú partnermi Googlu

Ak chcete zastaviť zobrazovanie reklamy na weboch a v aplikáciách, ktoré sú partnermi Googlu, postupujte takto:

 1. V reklame vyberte Zavrieť .
 2. Vyberte Nezobrazovať túto reklamu.

Nahlásenie reklamy

Google považuje bezpečnosť reklám pre používateľov za svoju najvyššiu prioritu. Niekedy si však zlé reklamy nevšimneme. Ak sa vám zobrazí reklama, ktorá podľa vás porušuje pravidlá reklamy Googlu, môžete ju nahlásiť.

Reklamu nahlásením nezablokujete. Prečítajte si viac o blokovaní reklamy.

Ak chcete nahlásiť reklamu, postupujte takto:

 1. V prípade reklám zobrazených v službách Googlu vyberte v reklame Viac
  alebo
  v prípade reklám zobrazovaných na weboch a v aplikáciách, ktoré sú partnermi Googlu, vyberte Zavrieť a potom Prečo táto reklama?
 2. Vyberte Nahlásiť reklamu .
 3. Na stránke nahlásenia reklamy vyberte Reklama porušuje iné pravidlá služby Google Ads.
 4. Vyplňte formulár.
  Ak má formulár nejaké vopred vyplnené polia, neupravujte ich.
 5. Ak je to potrebné, uveďte ďalšie podrobnosti a vysvetlite, prečo podľa vás táto reklama porušuje pravidlá.
  Ak si napríklad myslíte, že účelom reklamy je phishing, uveďte názov webu, z ktorého táto reklama údajne pochádza.
 6. Vyberte Odoslať.

Označenie, že sa vám reklama páči

Ak sa vám na Googli zobrazí reklama na výrobok alebo službu, o ktorú máte záujem, môžete označiť, že sa vám páči. Keď označíte, že sa vám reklama páči, podobné reklamy sa vám môžu začať zobrazovať častejšie.

Ak chcete na weboch Googlu označiť, že sa vám reklama páči, postupuje takto:

 1. V reklame vyberte Viac .
 2. Vyberte Označiť, že sa mi reklama páči .

Táto funkcia nie je k dispozícii, ak ste vypli prispôsobené reklamy alebo ste sa odhlásili z účtu Google.

Ďalšie informácie o zapnutí alebo vypnutí prispôsobených reklám na Googli

Prispôsobenie tém a značiek v reklamách

Pomocou Môjho centra reklám môžete prispôsobiť zobrazované reklamy výberom tém a značiek, pre ktoré by ste chceli vidieť viac alebo menej reklám. Vďaka prispôsobeniu reklám máte väčšiu kontrolu nad typmi reklám, ktoré sa vám zobrazujú v službách Googlu, ako sú Vyhľadávanie a YouTube.  

Prispôsobenie reklamy má vplyv na to, ako Google určuje, ktoré reklamy sa vám zobrazia. Ak Google informujete, že by ste chceli vidieť viac reklám týkajúcich sa turistiky a menej reklám týkajúcich sa šperkov, môže sa vám začať zobrazovať viac reklám súvisiacich s prírodou a menej reklám súvisiacich s náhrdelníkmi.

Prispôsobenie reklám neblokuje témy ani značky v reklamách
Prispôsobenie reklám neznamená, že sa vám celkovo zobrazí viac alebo menej reklám. Keď Google informujete, že chcete vidieť menej reklám týkajúcich sa danej témy alebo značky, čoskoro sa vám začne zobrazovať menej reklám týkajúcich sa danej témy alebo značky. V niektorých prípadoch sa vám však naďalej môže zobraziť reklama týkajúca sa danej témy alebo značky. Ak by ste napríklad chceli vidieť menej reklám týkajúcich sa šperkov, ale pomocou Vyhľadávania Google vyhľadáte náušnice, môžu sa vám zobrazovať reklamy na náušnice.

Na Googli

Reklamy môžete prispôsobiť v Mojom centre reklám a priamo v reklamách, ktoré sa zobrazujú v službách Googlu. Ak chcete prispôsobiť reklamy, keď sa vám zobrazia na Googli:

 1. V reklame vyberte Viac.
 2. Pri témach alebo značkách, ktoré chcete v reklamách zobrazovať viac alebo menej, vyberte Zobraziť viac  alebo Zobraziť menej .

Táto funkcia nie je k dispozícii, ak ste vypli prispôsobené reklamy alebo ste sa odhlásili z účtu Google.

Ďalšie informácie o zapnutí alebo vypnutí prispôsobených reklám na Googli

Informácie o tomto inzerentovi

Google vyžaduje, aby inzerenti absolvovali proces overenia totožnosti. Tento proces vyžaduje, aby inzerenti poskytli právnu dokumentáciu so svojím menom alebo názvom a adresou. Tieto informácie o zadávateľovi sa budú zobrazovať v službách Googlu, ako sú Vyhľadávanie a YouTube, a na ďalších weboch, ktoré sú partnermi Googlu.

Ďalšie informácie o procese overenia totožnosti inzerenta

Na Googli

Ak chcete zistiť viac o inzerentovi v službách Googlu, ako sú Vyhľadávanie a YouTube, postupujte takto:

 1. V reklame vyberte Viac .
 2. Vyberte Informácie o tomto inzerentovi.

Na weboch a v aplikáciách, ktoré sú partnermi Googlu

Ak chcete zistiť viac o inzerentovi na weboch a v aplikáciách, ktoré sú partnermi Googlu, postupujte takto:

 1. V reklame vyberte Zavrieť .
 2. Vyberte Prečo táto reklama?
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
false
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
false
false