Tuỳ chỉnh trải nghiệm quảng cáo

Nội dung trong bài viết này:

Cách tuỳ chỉnh trải nghiệm quảng cáo

Thông qua Trung tâm quảng cáo của tôi, bạn có thể tuỳ chỉnh trải nghiệm quảng cáo của mình trên các dịch vụ của Google để tăng tần suất nhìn thấy quảng cáo về những nội dung bạn thích và giảm tần suất nhìn thấy quảng cáo về những nội dung bạn không thích.  Bạn có thể: 

 • Tuỳ chỉnh chủ đề và thương hiệu quảng cáo – để cho Google biết những nội dung bạn muốn xem nhiều hơn hoặc ít hơn.
 • Hạn chế quảng cáo về các chủ đề nhạy cảm – để yêu cầu Google không hiển thị cho bạn quảng cáo về một số chủ đề nhạy cảm nhất định (như đồ uống có cồn hoặc cờ bạc).
 • Bật hoặc tắt quảng cáo được cá nhân hoá trên Google – để yêu cầu Google sử dụng hoặc không sử dụng các lựa chọn ưu tiên, thông tin và hoạt động của bạn nhằm hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp.

Việc tuỳ chỉnh quảng cáo và hạn chế quảng cáo về các chủ đề nhạy cảm không ảnh hưởng đến những quảng cáo mà bạn thấy theo cách tương tự. Khi bạn tuỳ chỉnh quảng cáo, bạn cho Google biết lựa chọn ưu tiên của bạn và chúng tôi sẽ cố gắng hiển thị cho bạn những quảng cáo phù hợp với các lựa chọn đó. Nếu bạn yêu cầu xem ít quảng cáo hơn về một thương hiệu hoặc chủ đề, bạn vẫn có thể thấy quảng cáo liên quan đến thương hiệu hoặc chủ đề đó, nhưng sẽ nhìn thấy quảng cáo về các thương hiệu hoặc chủ đề khác thường xuyên hơn. Khi bạn hạn chế quảng cáo về các chủ đề nhạy cảm, chúng tôi nhận thấy rằng chủ đề này có thể khiến bạn không thoải mái và chúng tôi cố gắng không hiển thị cho bạn quảng cáo về những chủ đề đó. 

Tìm hiểu thêm về cách hạn chế quảng cáo về các chủ đề nhạy cảm.

Nơi bạn có thể tuỳ chỉnh quảng cáo của mình

Bạn có thể tuỳ chỉnh quảng cáo của mình trong Trung tâm quảng cáo của tôi hoặc trên những quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên các dịch vụ của Google. Bạn có thể truy cập vào Trung tâm quảng cáo của tôi trên mọi dịch vụ của Google mà bạn có thể nhìn thấy quảng cáo, như Google Tìm kiếm, YouTube và Maps.

Trung tâm quảng cáo của tôi hoạt động tốt nhất trong các phiên bản mới nhất của trình duyệt. Nếu không dùng phiên bản mới nhất của trình duyệt, bạn có thể sẽ không sử dụng được Trung tâm quảng cáo của tôi. Tìm hiểu thêm về cách cập nhật trình duyệt.

Tuỳ chỉnh chủ đề và thương hiệu quảng cáo

Thông qua Trung tâm quảng cáo của tôi, bạn có thể tuỳ chỉnh quảng cáo của mình bằng cách chọn những chủ đề và thương hiệu mà bạn muốn xem nhiều hoặc ít quảng cáo hơn. Bằng cách tuỳ chỉnh quảng cáo, bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các loại quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên các dịch vụ của Google, như Tìm kiếm và YouTube.  

Khi bạn tuỳ chỉnh quảng cáo, tức là bạn đang tác động đến cách Google xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị cho bạn. Nếu bạn cho Google biết rằng bạn muốn xem nhiều quảng cáo hơn về hoạt động đi bộ đường dài và xem ít quảng cáo hơn về đồ trang sức, thì bạn có thể bắt đầu nhìn thấy nhiều quảng cáo liên quan đến hoạt động ngoài trời và ít quảng cáo liên quan đến vòng cổ.

Việc tuỳ chỉnh quảng cáo của bạn không chặn các chủ đề hoặc thương hiệu quảng cáo
Về tổng thể, việc tuỳ chỉnh quảng cáo không có nghĩa là bạn sẽ nhìn thấy nhiều hoặc ít quảng cáo hơn. Khi bạn cho Google biết rằng bạn muốn nhìn thấy ít quảng cáo về một chủ đề hoặc thương hiệu, bạn sẽ sớm bắt đầu nhìn thấy ít quảng cáo về chủ đề hoặc thương hiệu đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn vẫn có thể nhìn thấy quảng cáo về chủ đề hoặc thương hiệu đó. Ví dụ: nếu bạn muốn nhìn thấy ít quảng cáo hơn về đồ trang sức nhưng sử dụng Google Tìm kiếm để tìm khuyên tai, thì bạn có thể nhìn thấy quảng cáo về khuyên tai.

Trên Google

Bạn có thể tuỳ chỉnh quảng cáo của mình trong Trung tâm quảng cáo của tôi và trên những quảng cáo mà bạn thấy trên các dịch vụ của Google. Cách tuỳ chỉnh quảng cáo của bạn khi bạn nhìn thấy một quảng cáo trên Google:

 1. Trên quảng cáo,   chọn biểu tượng  Lựa chọn khác hoặc Thông tin .
 2. Chọn biểu tượng Xem thêm  hoặc Xem ít hơn  về những chủ đề hoặc thương hiệu mà bạn muốn xem nhiều hoặc ít quảng cáo hơn.

Trung tâm quảng cáo của tôi đang được triển khai trên tất cả dịch vụ của Google. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ không nhìn thấy ngay tính năng này trên tất cả dịch vụ của Google.

Bạn không thể sử dụng tính năng này nếu đã tắt quảng cáo được cá nhân hoá hoặc đã đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình.

Tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt quảng cáo được cá nhân hoá trên Google.

Trong Trung tâm quảng cáo của tôi

Cách tuỳ chỉnh chủ đề và thương hiệu quảng cáo trong Trung tâm quảng cáo của tôi:

 1. Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi
 2. Chọn Tuỳ chỉnh quảng cáosau đó Chủ đề hoặc Thương hiệu.
 3. Chọn Xem thêm  hoặc Muốn thấy ít hơn  về các chủ đề hoặc thương hiệu bạn muốn thấy nhiều hoặc ít quảng cáo hơn.

Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi

Hạn chế quảng cáo về các chủ đề nhạy cảm

Với Trung tâm quảng cáo của tôi, bạn có thể hạn chế những quảng cáo bạn thấy về một số chủ đề mà bạn có thể thấy khó chịu. Bạn có thể hạn chế việc bạn có nhìn thấy quảng cáo về một số chủ đề quảng cáo nhạy cảm nhất định hay không, bao gồm:

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không hiển thị cho bạn những quảng cáo về chủ đề mà bạn đã chọn, nhưng trong một số trường hợp, những quảng cáo này vẫn có thể xuất hiện.

 • Bạn có thể thấy một quảng cáo về nội dung khác có thể vẫn liên quan đến chủ đề mà bạn đã hạn chế. Ví dụ: bạn có thể thấy quảng cáo về hãng hàng không có cảnh một người uống một ly rượu sâm banh.
 • Nếu tìm kiếm nội dung nào đó liên quan đến một chủ đề mà bạn đã chọn hạn chế, bạn có thể thấy quảng cáo theo bối cảnh về chủ đề đó trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ: nếu sử dụng Google Tìm kiếm để tìm ứng dụng hẹn hò phù hợp nhất, bạn có thể thấy quảng cáo về ứng dụng hẹn hò trong kết quả tìm kiếm.

Việc hạn chế quảng cáo về các chủ đề nhạy cảm sẽ ảnh hưởng đến quảng cáo bạn nhìn thấy trên các dịch vụ của Google khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.

Cách hạn chế quảng cáo về các chủ đề nhạy cảm

Cách hạn chế quảng cáo về chủ đề nhạy cảm:

 1. Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi
 2. Chọn  Tùy chỉnh quảng cáo sau đó Nhạy cảm.
 3. Chọn nút bật/tắt bên cạnh mỗi chủ đề mà bạn muốn hạn chế.
 4. Xác nhận lựa chọn của bạn.

Để cho phép quảng cáo về các chủ đề nhạy cảm bạn đã hạn chế trở lại, hãy lặp lại các bước nêu trên. 

Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi

 
 
 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính