Prispôsobenie zobrazovaných reklám

V tomto článku

Ako si môžete prispôsobiť prostredie reklám

V mojom centre reklám môžete prispôsobovať zobrazované reklamy v službách Googlu tak, aby sa vám častejšie zobrazovali reklamy, ktoré sa vám páčia, a menej často tie, ktoré sa vám nepáčia. Môžete: 

 • prispôsobiť témy a značky reklám – informujete tak Google, aké typy reklám chcete vidieť častejšie (alebo menej často);
 • obmedziť reklamy súvisiace s citlivými témami – informujete tak Google, aby nezobrazoval reklamy súvisiace s určitými citlivými témami, ako sú alkohol alebo hazardné hry;
 • zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy na Googli – informujete tak Google, či má pri výbere zobrazovaných reklám použiť vaše predvoľby, informácie a vašu aktivitu.

Prispôsobenie reklám a obmedzenie reklám súvisiacich s citlivými témami neovplyvňuje zobrazované reklamy rovnakým spôsobom. Keď reklamy prispôsobíte, poskytnete Googlu informácie o svojich nastaveniach. My sa vám potom budeme snažiť zobrazovať reklamy, ktoré vám vyhovujú. Ak požiadate, aby sa vám zobrazovalo menej reklám súvisiacich s určitou značkou alebo témou, môžu sa vám relevantné reklamy súvisiace s danou značkou alebo témou aj tak zobraziť, ale častejšie uvidíte iné reklamy. Keď obmedzíte reklamy súvisiace s citlivými témami, vezmeme na vedomie, že vám daná téma môže byť nepríjemná, a budeme sa snažiť, aby sa vám reklamy súvisiace s touto témou nezobrazovali. 

Ďalšie informácie o obmedzení reklám súvisiacich s citlivými témami

Kde môžete prispôsobiť reklamy

Reklamy môžete prispôsobiť v Mojom centre reklám alebo priamo v reklamách, ktoré sa zobrazujú v službách Googlu. Prístup k Môjmu centru reklám máte v každej službe Googlu, kde sa môžu zobrazovať reklamy, ako sú Vyhľadávanie Google, YouTube a Mapy.

Moje centrum reklám funguje najlepšie v najnovších verziách prehliadača. Je možné, že Moje centrum reklám nebudete môcť používať bez najnovšej verzie prehliadača. Ako aktualizovať prehliadač

Prispôsobenie tém a značiek v reklamách

Pomocou služby Moje centrum reklám môžete prispôsobiť zobrazované reklamy výberom tém a značiek, pre ktoré by ste chceli vidieť viac alebo menej reklám. Vďaka prispôsobeniu reklám máte väčšiu kontrolu nad typmi reklám, ktoré sa vám zobrazujú v službách Googlu, ako sú Vyhľadávanie a YouTube.  

Prispôsobenie reklamy má vplyv na to, ako Google určuje, ktoré reklamy sa vám zobrazia. Ak Google informujete, že by ste chceli vidieť viac reklám týkajúcich sa turistiky a menej reklám týkajúcich sa šperkov, môže sa vám začať zobrazovať viac reklám súvisiacich s prírodou a menej reklám súvisiacich s náhrdelníkmi.

Prispôsobenie reklám neblokuje témy ani značky v reklamách
Prispôsobenie reklám neznamená, že sa vám celkovo zobrazí viac alebo menej reklám. Keď Google informujete, že chcete vidieť menej reklám týkajúcich sa danej témy alebo značky, čoskoro sa vám začne zobrazovať menej reklám týkajúcich sa danej témy alebo značky. V niektorých prípadoch sa vám však naďalej môže zobraziť reklama týkajúca sa danej témy alebo značky. Ak by ste napríklad chceli vidieť menej reklám týkajúcich sa šperkov, ale pomocou Vyhľadávania Google vyhľadáte náušnice, môžu sa vám zobrazovať reklamy na náušnice.

Na Googli

Reklamy môžete prispôsobiť v službe Moje centrum reklám a priamo v reklamách, ktoré sa zobrazujú v službách Googlu. Ak chcete prispôsobiť reklamy, keď sa vám zobrazia na Googli:

 1. V reklame vyberte Viac alebo Informácie .
 2. Pri témach alebo značkách, ktoré chcete v reklamách zobrazovať viac alebo menej, vyberte Zobraziť viac  alebo Zobraziť menej .

Moje centrum reklám sa momentálne zavádza vo všetkých službách Googlu. Táto funkcia sa však nemusí okamžite zobraziť vo všetkých službách Googlu.

Táto funkcia nie je k dispozícii, ak ste vypli prispôsobené reklamy alebo ste sa odhlásili z účtu Google.

Ďalšie informácie o zapnutí alebo vypnutí prispôsobených reklám na Googli

V Mojom centre reklám

Ak chcete prispôsobiť témy a značky reklám v Mojom centre reklám:

 1. Prejdite do Môjho centra reklám.
 2. Vyberte Prispôsobiť reklamya potom Témy alebo Značky.
 3. Pri témach alebo značkách, ktoré chcete v reklamách zobrazovať viac alebo menej, vyberte Zobraziť viac  alebo Zobraziť menej .

Prejsť do služby Moje centrum reklám

Obmedzenie reklám súvisiacich s citlivými témami

Pomocou služby Moje centrum reklám môžete obmedziť zobrazovanie reklám týkajúcich sa určitých tém, ktoré vám môžu byť nepríjemné. Môžete obmedziť, či sa vám zobrazia reklamy súvisiace s určitými citlivými témami vrátane nasledujúcich:

Urobíme všetko pre to, aby sme vám nezobrazovali reklamy súvisiace s témami, ktoré vyberiete, no niekedy sa môžu aj tak zobraziť.

 • Môže sa vám zobraziť reklama na niečo iné, ktorá však bude obsahovať obmedzenú tému. Môže sa vám napríklad zobraziť reklama na leteckú spoločnosť, v ktorej niekto drží pohár šampanského.
 • Ak hľadáte niečo, čo súvisí s obmedzenou témou, vo výsledkoch vyhľadávania sa vám môžu zobraziť kontextové reklamy súvisiace s danou témou. Ak napríklad hľadáte najlepšiu zoznamovaciu aplikáciu pomocou Vyhľadávania Google, môžu sa vám vo výsledkoch vyhľadávania zobraziť reklamy na zoznamovacie aplikácie.

Keď obmedzíte reklamy súvisiace s citlivými témami, bude to mať vplyv na reklamy, ktoré sa zobrazujú v službách Googlu, keď sa prihlásite do účtu Google.

Ako obmedziť reklamy súvisiace s citlivými témami

Ak chcete obmedziť reklamy súvisiace s citlivými témami:

 1. Prejdite do služby Moje centrum reklám.
 2. Vyberte Prispôsobiť reklamy a potom Citlivé.
 3. Vyberte prepínač vedľa každej témy, ktorú chcete obmedziť.
 4. Potvrďte výber.

Ak chcete znova povoliť reklamy súvisiace s citlivými témami, ktoré ste obmedzili, zopakujte postup uvedený vyššie. 

Prejsť do služby Moje centrum reklám

 
 
 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka